Follow
Dariusz Bobak
Dariusz Bobak
Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego
Verified email at lithics.eu - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
New information from Maszycka Cave and the Late Glacial recolonisation of Central Europe
SK Kozłowski, M Połtowicz-Bobak, D Bobak, T Terberger
Quaternary International 272, 288-296, 2012
642012
The RESET project: Constructing a European tephra lattice for refined synchronisation of environmental and archaeological events during the last c. 100 ka
JJ Lowe, C Bronk Ramsey, RA Housley, CS Lane, EL Tomlinson, et al.
Quaternary Science Reviews 118, 1-17, 2015
622015
Palaeogenomics of Upper Palaeolithic to Neolithic European hunter-gatherers
C Posth, H Yu, A Ghalichi, H Rougier, I Crevecoeur, Y Huang, ...
Nature 615 (7950), 117-126, 2023
492023
New chronological data for Weichselian sites from Poland and their implications for Palaeolithic
D Bobak, T Płonka, M Połtowicz-Bobak, A Wiśniewski
Quaternary International 296, 23-36, 2013
382013
The Epigravettian and the Magdalenian in Poland: new chronological data and an old problem
A Wiśniewski, M Połtowicz-Bobak, D Bobak, Z Jary, P Moska
Geochronometria 44 (1), 16-29, 2017
362017
Prehistoric rock crystal artefacts from Lower Silesia (Poland)
M Sachanbiński, R Girulski, D Bobak, B Łydżba‐Kopczyńska
Journal of Raman Spectroscopy: An International Journal for Original Work in …, 2008
292008
Cultural evolution and environmental change in Central Europe between 40 and 15 ka
A Maier, P Stojakowits, C Mayr, S Pfeifer, F Preusser, B Zolitschka, ...
Quaternary International 581, 225-240, 2021
222021
Wierzawice, st. 31 – nowy ślad osadnictwa magdaleńskiego w Polsce południowo-wschodniej
D Bobak, M Łanczont, A Nowak, M Połtowicz-Bobak, S Tokarczyk
Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 31, 63-78, 2010
222010
Magdalenian settlement on the edge of the loess island: A case study from the northern foreland of the Carpathians (SE Poland)
D Bobak, M Łanczont, P Mroczek, M Połtowicz-Bobak, A Nowak, ...
Quaternary International 438, 158-173, 2017
192017
Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahistorycznej i wczesnośredniowieczne ekumeny
S Czopek, K Trybała-Zawiślak, N Wojcieszczuk, O Osaulczuk, D Bobak, ...
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018
172018
Nouvelles données sur le Szélétien en Pologne
M Połtowicz-Bobak, D Bobak, J Badura, A Wacnik, K Cywa
Société Préhistorique Française, 2013
162013
Bayesian age modelling of the Magdalenian settlement in the territory of present-day Poland
D Bobak, M Połtowicz-Bobak
Recherches Archéologiques Nouvelle Serie 6, 51-67, 2014
152014
Osadnictwo starszej i środkowej epoki kamienia na terenach Podkarpacia w świetle badań na trasie autostrady A4 w latach 2005-2011
D Bobak, M Połtowicz-Bobak
Autostradą w przeszłość, 25-43, 2011
102011
Human remains from Maszycka cave (woj. Małopolskie/PL): The treatment of human bodies in the Magdalenian
J Orschiedt, T Schüler, M Połtowicz-Bobak, D Bobak, SK Kozłowski, ...
Archäologisches Korrespondenzblatt 47 (4), 423-439, 2017
92017
Badania eksperymentalne wpływu wysokiej temperatury na stan zachowania surowców krzemiennych
D Bobak, B Kufel, E Lisowska, A Mikołajczyk
Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 50, 23-40, 2008
92008
Badania mezolitycznego stanowiska Jegłowa 2, gm. Przeworno
D Bobak
Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 39, 395-399, 1997
91997
Chronologia osadnictwa szeleckiego na stanowisku Lubotyń 11, pow. głubczycki, w świetle bayesowskiego modelowania datowań
D Bobak, M Połtowicz-Bobak, Z Jary, J Raczyk, P Moska
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, 2016
82016
Nowy ślad osadnictwa magdaleńskiego w Polsce południowo-wschodniej
M Połtowicz-Bobak, D Bobak, P Gębica
Stanowisko Łąka, 11-16, 2014
82014
The Dawn of the Mesolithic on the Plains of Poland
T Plonka, D Bobak, M Szuta
JOURNAL OF WORLD PREHISTORY 33 (3), 325-383, 2020
72020
Eastern borders of the Magdalenian ‘à navettes’. Maszycka cave in Lesser Poland (Southern Poland)
SK Kozłowski, T Terberger, D Bobak, J Orschiedt, M Połtowicz-Bobak
Société préhistorique française, 2017
72017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20