Željko Burcar
Željko Burcar
Doktor školske pedagogije / PhD School Pedagogy
Potvrđena adresa e-pošte na zg.t-com.hr
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Školski menadžment i liderstvo
Ž Burcar
Redak d.o.o., 2013
12*2013
The Role of the Principal in Croatian Education: Manager, Leader, or Administrator
Ž Burcar
European journal of mental health 9 (01), 87-96, 2014
82014
Izbor tema za satove razrednih odjela
VV Bilić, V Gajger, M Fajdetić, S Zebić, V Shita, I Prskalo, A Blagović, ...
62005
Predikcija stavova o menadžerskim i liderskim poslovima ravnatelja kroz analizu broja učenika, broja smjena i tjednog radnog vremena ravnatelja
Ž Burcar
MAGISTRA IADERTINA 8 (1), 127-140, 2013
52013
THE IMPACT OF SOME MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND MOTOR ABILITIES TO HIGH JUMP RESULTS OF 14 YEAR’S OLD PUPILS
Ž Burcar
Acta Kinesiollogica 6 (2012), 75-79, 2012
52012
THEORETICAL ALGORITHM OF EDUCATIONAL DESIGN
Ž Burcar
Journal of Global Research in Education and Social Science 7 (3), 127-134, 2016
42016
Planiranje i programiranje kinezioloških procesa (primjer globalnog plana i programa opće i specijalne tjelesne pripreme)
M Jozić
Programiranje rada u području edukacije, sporta, sportske rekreacije i …, 2002
42002
Razlike između igre na zemlji vrhunskih svjetskih tenisača i vrhunskih tenisača Hrvatske
Ž Burcar
41999
Relationship between Teachers’ Attitudes about Principals’ Communicational Jobs toward School Size, Level of Teachers’ Education, Workload and Gender.
Ž Burcar
International Journal for Innovation Education and Research 3 (10), 37-44, 2015
32015
Uloga ravnatelja i njezino ostvarivanje u hrvatskom školstvu
Ž Burcar
32010
Utjecaj nekih elemenata sustava i nekih procesa na kvalitetu u osnovnoj školi
Ž Burcar
Andragoški glasnik 18, 23-30, 2007
32007
Umjetnost izvrsnosti!
Ž Burcar
Libar doo, 2006
32006
Umjetnost izvrsnosti!
Ž Burcar
Libar d.o.o., 2006
32006
Stručno usavršavanje učitelja u funkciji podizanja kvalitete odgojno-obrazovnog procesa
Ž Burcar
Bjelovarski učitelj 10 (1-2), 14-25, 2005
32005
Uvod u metodiku poduke i treninga tenisa
Ž Burcar
BUR-CAR d.o.o., 1999
31999
DIFFERENCES BETWEEN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL PRINCIPALS’ ROLE, THEIR ROLE AND POTENTIAL PRINCIPALS’ PERCEPTIONS
Z Burcar
MEST Journal 5 (2), 7-14, 2017
22017
Tenis – korak ispred
Ž Burcar
Redak d.o.o., 2013
2*2013
Projektni pristup u modeliranju igre i razvoju igre tenisača
Ž Burcar
Metodički organizacijski oblici rada u područjima edukacije, sporta …, 2009
22009
Stavovi visokoobrazovanih kadrova o stručnom usavršavanju
Ž Burcar
Andragoški glasnik 16 (1), 41-46, 2006
22006
Što roditelji očekuju od škole kada ih se pozove na suradnju
Ž Burcar
Učenici, učitelji i roditelji zajedno na putu uspješnog odgoja i obrazovanja …, 2005
22005
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20