Andrijana Kos-Lajtman
Andrijana Kos-Lajtman
Sveučilište u Zagrebu (University of Zagreb)
Potvrđena adresa e-pošte na ufzg.hr
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Autobiografski diskurs djetinjstva
A Kos-Lajtman
272011
Ivana Brlić-Mažuranić, Priče iz davnine: nova konstrukcija izvora i metodologije
A Kos-Lajtman, J Horvat
FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja 23 (1), 87-99, 2011
112011
Utjecaj usmenoknjiževnog i mitološkog supstrata varaždinskoga kraja na književni rad Ivane Brlić-Mažuranić
A Kos-Lajtman, T Turza-Bogdan
Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku 47 (2 …, 2010
82010
Utjecaj usmenoknjiževnog i mitološkog supstrata varaždinskoga kraja na književni rad Ivane Brlić-Mažuranić
A Kos-Lajtman, T Turza-Bogdan
Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku 47 (2 …, 2010
82010
Glagoljicom kodirana numeričko-simbolička kombinatorika u romanu Az Jasne Horvat
A Kos-Lajtman
Nova Croatica: časopis za hrvatsku književnost i kulturu 5 (5 [55]), 145-163, 2011
72011
Jaga-baba na Haliču–pronađeni rukopis Ivane Brlić-Mažuranić
A Kos-Lajtman
Libri & Liberi: časopis za istraživanje dječje književnosti i kulture 2 (01 …, 2013
62013
Ontologija stvaralačke igre u romanu „Az “Jasne Horvat
A Kos-Lajtman, P u Čakovcu
Riječ: časopis za slavensku filologiju 1, 218-233, 2010
62010
Utjecaj ruskih mitoloških i usmenoknjiževnih elemenata na diskurs Priča iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić
A Kos-Lajtman, J Horvat
Zbornik radova Petoga hrvatskog slavističkog kongresa, 157-166, 2012
52012
Influence of Popular Culture on Character Formation in the Contemporary Croatian Children's Nov
A Kos-Lajtman, K Slunjski
Croatian Journal of Education-Hrvatski Casopis za Odgoj i obrazovanje 19 (1 …, 2017
42017
Bajkopisna diseminacija mitoloških motiva u Pričama iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić na primjeru intertekstualnih poveznica s leksikonom A. Tkanyja Fairytalemanship-like …
T Engler, A Kos-Lajtman
Studia Mythologica Slavica 14, 307-326, 2011
42011
Autobiografski diskurs u prozi hrvatske dječje književnosti
A Kos-Lajtman
42007
Bezvremenska sloboda duha Luke Paljetka
A Kos-Lajtman
Književnost i dijete-časopis za dječju književnost i književnost za mlade 1 …, 2012
32012
Autobiografski diskurs u prozi Višnje Stahuljak
A Kos-Lajtman
Zbornik radova s meђunarodnoga znanstvenoga skupa, Zlatni danci 12, 2011
32011
Usmenoknjiževni i mitološki modeli u pripovjednim zbirkama Nade Iveljić
A Kos-Lajtman, P u Čakovcu
Zlatni danci 11, Život i djelo (vanje) Nade Iveljić, 45-70, 2009
32009
„Čarobni prosjak “Sunčane Škrinjarić–žanrovska lica i naličja
A Kos-Lajtman, S Hranjec
U: Zlatni danci, 2009
32009
Smrt kao dvostruki eksces u poeziji Darka Cvijetića
A Kos-Lajtman
Slavica Wratislaviensia 168, 565-579, 2019
22019
Sustavna i kritička katalogizacija djela Ivane Brlić-Mažuranić
A Kos-Lajtman
Libri & Liberi: časopis za istraživanje dječje književnosti i kulture 1 (01 …, 2012
22012
Legitimizacija imaginarnog i subverzija povijesnog u romanesknom diskursu Dževada Karahasana, Milorada Pavića i Jasne Horvat
A Kos-Lajtman
22012
Staroslavenska mitološka baština kao intertekst u hrvatskoj dječjoj prozi
A Kos-Lajtman, S Hranjec
22011
Učenička recepcija mitološke geneze likova Priča iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić
S Hranjec, A Kos-Lajtman, J Horvat
Društvo i jezik-višejezičnost i višekulturalnost, 100-114, 2010
22010
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20