Andrijana Kos-Lajtman
Andrijana Kos-Lajtman
Sveučilište u Zagrebu (University of Zagreb)
Potvrđena adresa e-pošte na ufzg.hr
NaslovCitiranoGodina
Autobiografski diskurs djetinjstva
A Kos-Lajtman
Nakl. Ljevak, 2011
232011
Ivana Brlić-Mažuranić, Priče iz davnine: nova konstrukcija izvora i metodologije
A Kos-Lajtman, J Horvat
FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja 23 (1), 87-99, 2011
92011
Utjecaj usmenoknjiževnog i mitološkog supstrata varaždinskoga kraja na književni rad Ivane Brlić-Mažuranić
A Kos-Lajtman, T Turza-Bogdan
Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku 47 (2 …, 2010
92010
Utjecaj usmenoknjiževnog i mitološkog supstrata varaždinskoga kraja na književni rad Ivane Brlić-Mažuranić
A Kos-Lajtman, T Turza-Bogdan
Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku 47 (2 …, 2010
92010
Jaga-baba na Haliču–pronađeni rukopis Ivane Brlić-Mažuranić
A Kos-Lajtman
Libri & Liberi: časopis za istraživanje dječje književnosti i kulture, 29-50, 2013
52013
Utjecaj ruskih mitoloških i usmenoknjiževnih elemenata na diskurs Priča iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić
A Kos-Lajtman, J Horvat
Zbornik radova Petoga hrvatskog slavističkog kongresa, 157-166, 2012
52012
Glagoljicom kodirana numeričko-simbolička kombinatorika u romanu Az Jasne Horvat
A Kos-Lajtman
Nova Croatica: časopis za hrvatsku književnost i kulturu 5 (5 [55]), 145-163, 2011
52011
Ontologija stvaralačke igre u romanu „Az “Jasne Horvat
A Kos-Lajtman, P u Čakovcu
Riječ: časopis za slavensku filologiju 1, 218-233, 2010
52010
Bajkopisna diseminacija mitoloških motiva u Pričama iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić na primjeru intertekstualnih poveznica s leksikonom A. Tkanyja Fairytalemanship-like …
T Engler, A Kos-Lajtman
Studia Mythologica Slavica 14, 307-326, 2011
32011
Autobiografski diskurs u prozi Višnje Stahuljak
A Kos-Lajtman
Zbornik radova s meђunarodnoga znanstvenoga skupa, Zlatni danci 12, 2011
32011
Influence of Popular Culture on Character Formation in the Contemporary Croatian Children's Nov
A Kos-Lajtman, K Slunjski
Croatian Journal of Education-Hrvatski Casopis za Odgoj i obrazovanje 19 (1 …, 2017
22017
POETIKA OBLIKA. Suvremene konceptualne i hipertekstualne proze.
A Kos-Lajtman
Naklada Ljevak, Zagreb, 2016
2*2016
Sustavna i kritička katalogizacija djela Ivane Brlić-Mažuranić
A Kos-Lajtman
Libri & Liberi: časopis za istraživanje dječje književnosti i kulture, 135-138, 2012
22012
Bezvremenska sloboda duha Luke Paljetka
A Kos-Lajtman
Književnost i, 2012
22012
Legitimizacija imaginarnog i subverzija povijesnog u romanesknom diskursu Dževada Karahasana, Milorada Pavića i Jasne Horvat
A Kos-Lajtman
22012
Tematsko-motivske veze u stvaralaštvu Vladimira Mažuranića i Ivane Brlić-Mažuranić.
AK Lajtman, J Horvat
Rijec (Word) 15 (4), 2009
22009
A New Conceptuality in Contemporary Croatian Novels: The Novels of Jasna Horvat as Iconic Concepts
A Kos-Lajtman
Journal of Croatian Studies 49, 61-70, 2017
12017
Smrt kao dvostruki eksces u poeziji Darka Cvijetića
A Kos-Lajtman
Slavica Wratislaviensia 168, 565-579, 2019
2019
" The Awkward Age" and" A Garden the Colour of Mallow" from a perspective of autobigraphical discourse
A Kos-Lajtman
Ćopićeva poetika zavičaja/Ćopićs Poetik der Heimat, 2018
2018
Transgressions in the presentation of female characters in contemporary Croatian children's novels in the context of the influence of popular culture
K Slunjski, A Kos-Lajtman
Detinjstvo-časopis o književnosti za decu 18 (2), 3-14, 2018
2018
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20