Prati
Jadranka Mlikota
Jadranka Mlikota
Profesorica humanističkih znanosti, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Potvrđena adresa e-pošte na ffos.hr - Početna stranica
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Hrvatski jezični savjeti
S Ham, J Mlikota, B Baraban, A Orlić
Školska knjiga, 2014
142014
O početku osječkoga novinstva na hrvatskom jeziku
J Mlikota
Filologija, 83-110, 2011
82011
O izricanju namjere
J Mlikota
Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 56 (1), 1-12, 2009
52009
Uloga časopisa Govori i piši hrvatski kako treba (1925.) u očuvanju hrvatskog jezičnog identiteta
J Mlikota, B Baraban
Filozofski fakultet u Osijeku, Odjel za kulturologiju Sveučilišta JJ …, 2014
32014
Tragom Mažuranićeve Slovnice Hèrvatske u gramatičkom priručniku Jánosa Mihálovicsa Gyakorlati Ilir Nyelvtan
J Mlikota, A Lehocki-Samardžić, B Baraban
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 42 (1), 121-145, 2016
22016
Gyakorlati Ilir Nyelvtan Jánosa Mihálovicsa
J Mlikota, B Baraban, M Aleksa Varga
Izlaganje sa znanstvenoga skupa Od početka do danas 120, 2014
22014
Slavonska tkanica: jezik zavičajnika 19. stoljeća
J Mlikota
Matica Hrvatska, 2014
22014
Hrvatsko pravno nazivlje: Pitanje opravdanosti novijih nazivoslovnih promjena u hrvatskom zakonodavstvu
B Bakota, J Mlikota
Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 59 (1), 1-15, 2012
22012
Peti hrvatski slavistički kongres
J Mlikota
Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 57 (5), 199-200, 2010
22010
Prinos Antuna Mandića ujednačivanju hrvatske latinične grafije i pravopisne prakse
J Mlikota
Diacovensia: teološki prilozi 24 (2), 247-265, 2016
12016
Bojni, bojevi ili borbeni?
J Mlikota
Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 60 (1), 31-35, 2013
12013
Mogu li radi i zbog biti upotrijebljeni u istom značenju?
J Mlikota
Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 57 (3), 112-114, 2010
12010
Jezični natječaj u 2009.
J Mlikota
12010
MORPHOLOGICAL TERMINOLOGY IN MATE MERŠIĆ MILORADIĆ’S “SLOVNICA HERVATSKOGA JEZIKA ZA SELSKE ŠKOLE”(Croatian Grammar Book for Village Schools)
J Mlikota, M Bošnjak
FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja 33 (2), 481-498, 2021
2021
MORFOLOŠKO NAZIVLJE U SLOVNICI HERVATSKOGA JEZIKA ZA SELSKE ŠKOLE MATE MERŠIĆA MILORADIĆA
J Mlikota, M Bošnjak
FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja 33 (2), 481-489, 2021
2021
Gyakorlati délszláv (ilir) nyelvtan by Lajos Budanovich
J Mlikota, A Lehocki-Samardžić
Od Pavlimira do riči šokačke, 293-311, 2021
2021
Mađarska sastavnica hrvatske gramatikografije 19. stoljeća
J Mlikota, A Lehocki-Samardžić
2021
Jezik administrativno-poslovnih tekstova u gramatičkom priručniku Ehrenhöfera i Vidovicsa Horvát Nyelvtan
J Mlikota, A Lehocki-Samardžić
Od norme do uporabe 2. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa Od norme do …, 2020
2020
Die deutsche und die kroatische Sprache im Schulwesen Slawoniens im 19. und am Anfang des 20. Jahrhuderts
M Aleksa Varga, L Kordić, M Jadranka, N Truck-Biljan
Zwischen Assimilation und Autonomie: neuere Forschungsaspekte zur …, 2019
2019
Imenska građa u gramatikama hrvatskoga jezika na mađarskom govornom području u svjetlu procesa mađarizacije u drugoj polovici 19. stoljeća
A Lehocki-Samardžić, J Mlikota
A nyelvföldrajztól a névföldrajzig X. Nevek a nyelvpolitikai küzdőtérben …, 2019
2019
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20