Follow
Mirjana Radetić-Paić
Mirjana Radetić-Paić
prof.dr.sc. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Verified email at unipu.hr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Utjecaj računalnih igara na mlade i uporaba PEGI alata
M Ružić-Baf, M Radetić-Paić
cognition 18 (850), 855, 2010
222010
Specifični rizici i potrebe djece i mladeži s poremećajima u ponašanju grada Pule
M Radetić-Paić
Kriminologija & socijalna integracija: časopis za kriminologiju, penologiju …, 2010
192010
Use of ICT and inappropriate effects of computer use-Future perspectives of preschool and primary school teachers
M Radetić-Paić, M Ružić-Baf
Psychology of Language and Communication 16 (1), 29-38, 2012
132012
The influence of family income on students’ family resilience in Croatia
M Radetić-Paić, K Černe
Economic research-Ekonomska istraživanja 33 (1), 1172-1181, 2020
122020
Future teachers’ attitudes about certain aspects of information and communication technologies
M Ružić Baf, M Radetić–Paić, P Zarevski
Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 15 …, 2013
122013
SURADNJA U INKLUZIVNIM ŠKOLAMA: KAKO POMOĆNICI U NASTAVI PROCJENJUJU NJIHOVU SURADNJU S UČITELJIMA U RAZREDU?
D Drandić, M Radetić Paić
Ljetopis socijalnog rada 27 (1), 151-178, 2020
112020
Poremećaji nedovoljno kontroliranog ponašanja sa psihološkog, socijalnopedagoškog te informacijskog i komunikacijskog aspekta
M Radetić-Paić, M Ružić-Baf, Đ Zuliani
Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zgrebu, 2011
102011
Izloženost romskoga i ostalog stanovništva u Istri viktimizaciji kaznenim djelima
M Radetić-Paić
Migracijske i etničke teme, 49-65, 2010
92010
Rizici i intervencije za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju grada Pule
M Radetić-Paić
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 39 (2), 223-232, 2003
82003
The causes of ICT use which increase time spent on the Internet by secondary school students and affect exposure to bullying from other students
M Radetić-Paić, V Boljunčić
Economic research-Ekonomska istraživanja 35 (1), 2859-2867, 2022
52022
Samoprocjene znanja učitelja o učenicima s deficitom pozornosti/hiperaktivnim poremećajem s obzirom na godine radnoga iskustva
M Radetić-Paić
Školski vjesnik: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu 67 (2), 239-250, 2018
52018
Differences in self-evaluation of female and male students concerning the motives for playing online video games
M Ružić-Baf, M Radetić-Paić, A Debeljuh
The New Educational Review 35, 202-211, 2014
52014
Percepcija učinkovitosti policije i obilježja policijskih službenika
M Radetić-Paić, M Ružić Baf, V Opašić
Policija i sigurnost 19 (3), 309-325, 2010
52010
Neka obilježja maloljetničke delinkvencije na području nadležnosti policijske postaje Rovinj
M Radetić-Paić, E Maružin
Kriminologija & socijalna integracija: časopis za kriminologiju, penologiju …, 2009
52009
Neka obilježja obitelji i roditelja kao rizičnih čimbenika za pojavu i razvoj poremećaja u ponašanju djece i mladeži
M Radetić-Paić
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 38 (2), 133-144, 2002
52002
Specifična obilježja obiteljskog okruženja mladih s poremećajima u ponašanju grada Pule
M Radetić Paić
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 47 (1), 17-30, 2011
42011
Kompetencijski pristup kvaliteti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
N Tatković, MR Paić, I Blažević
Dječji vrtić Medulin, 2016
32016
Theory and Practice of Integrated Education from the Perspective of University Teachers: How Much Do We Really Know?
M Radetić-Paić
Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 17 …, 2015
32015
Teachers’ Self-Assessments About Pupils With Attention Deficit/Hyperactive Disorder Considering The Number Of Years Of Professional Experience
M Radetić-Paić
Školski vjesnik: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu 67 (2), 239-250, 2018
22018
STUDENTS'FAMILY RESILIENCE AND THE LEVEL OF PARENTS'INCOME.
M RADETIĆ-PAIĆ
Revista de psihologie 64 (4), 2018
22018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20