Follow
Kristina Riman
Kristina Riman
Juraj Dobrila University of Pula
Verified email at unipu.hr
Title
Cited by
Cited by
Year
Slovenski pisci u Hrvatskoj kao graditelji slovensko-hrvatskih odnosa
K Riman
June/Junij 2018, 2018
42018
Hrvatsko-slovenske veze v putopisima Josipa Starèa
K Riman
Slavistična revija 65 (1), 169-182, 2017
42017
Slovenci u Hrvatskoj gimnaziji u Zadru od 1897. do 1921. godine/Slovenes in the Croatian Gimnazija in Zadar from 1897 to 1921
B Riman, K Riman
Zgodovinski Casopis 70 (3/4), 338, 2016
42016
Hrvatarji v slovenski književnosti
K Riman, B Riman
Slavistična revija 64 (3), 315-324, 2016
42016
Slovenski dom Kulturno prosvetno društvo Bazovica:(1947-2007); ob 65. obletnici društva
B Riman, K Riman
Solutio, 2012
42012
Literarizacija iskustva (ili stvarnosti) u Barlèovu putopisu Put na Volajsko jezero
K Riman
Croatica Christiana periodica 35 (68), 113-123, 2011
32011
Pavle Horvat u kontekstu slovensko-hrvatskih političkih odnosa od 1918. do 1945. i njegova književna obrada
B Riman, K Riman
Časopis za suvremenu povijest 51 (1), 233-251, 2019
22019
Changes in Gender Stereotypes of Girl Characters in 20th and 21st-Century Croatian Children's Novels
K Riman, S Stojanović
International Journal of Culture and History 4 (4), 2018
12018
Naznake identiteta u hrvatskom i slovenskom putopisu Ivana Macuna/The Indications of Identity in the Croatian and Slovene Travelogues of Ivan Macun
K Riman
Razprave in Gradivo: Revija za Narodnostna Vprasanja, 43, 2014
12014
ORATORIJSKI ZBOR SV. MARKA U VRIJEME DJELOVANJA MLADENA POZAJIĆA U SVJETLU KRITIKE
K RIMAN
Croatica Christiana periodica 34 (65), 117-134, 2010
12010
Hrvatsko-slovenski književni odnosi na primjeru putopisne proze devetnaestoga stoljeća
K Riman
University of Rijeka. Faculty of Humanities and Social Sciences. Department …, 2010
12010
The role of problem picture books in the formation of inclusive values
SS Mihić, K Riman, T Zoričić
Kompetencijski pristup kvaliteti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja …, 0
1
Children’s Literature in a Time of Change
K Riman
Libri et liberi: časopis za istraživanje dječje književnosti i kulture 12 (1 …, 2023
2023
Riječka lutkarska scena i poljsko lutkarstvo
M Verdonik, K Riman
Croatica et Slavica Iadertina 18 (2), 189-201, 2022
2022
Rijeka Puppet Theatre Scene and Polish Puppetry
M Verdonik, K Riman
Croatica et Slavica Iadertina 18 (2), 189-201, 2022
2022
KREATIVNI PRISTUP RAZVOJU RANE PISMENOSTI: ISKUSTVA IZ HRVATSKE.
L Lazarić, K Riman
Knowledge: International Journal 55 (5), 2022
2022
CREATIVE APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF EARLY LITERACY: EXPERIENCES FROM CROATIA
K Riman
KNOWLEDGE-International Journal 55 (5), 863-870, 2022
2022
Pavle Horvat in the Context of Slovenian-Croatian Political Relations from 1918 to 1945 and his Literary Treatment
B Riman, K Riman
Časopis za suvremenu povijest 51 (1), 233-251, 2019
2019
Poetske, tematske i leksičke značajke uglazbljene dječje poezije 19. stoljeća na primjeru tekstova Ljudevita Varjačića
K Riman, H Pavletić
Magistra Iadertina 14 (2), 87-101, 2019
2019
A Long Time Ago
K Riman
Libri et liberi: časopis za istraživanje dječje književnosti i kulture 5 (1 …, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20