Mario Kevo
Mario Kevo
Catholic University of Croatia
Verified email at unicath.hr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Počeci logora Jasenovac
M Kevo
Scrinia Slavonica: Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i …, 2003
132003
O problemu postojanja jasenovačkog logora nakon 1945.
P Bašić, M Kevo
Radovi: Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta …, 1997
81997
Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946
V Geiger, M Rupie, M Kevo, E Kraljević, Z Despot
Dokumenti. Zagreb i središnja Hrvatska, 517-524, 2018
72018
Kretanje stanovništva Brodsko-posavske županije, 1981.–1991.–2001.
M Kevo
Časopis za suvremenu povijest 40 (1), 237-266, 2008
72008
Posjet poslanika Međunarodnog odbora Crvenog križa logorima Jasenovac i Stara Gradiška u ljeto 1944.
M Kevo
Časopis za suvremenu povijest 40 (2), 547-585, 2008
52008
Stradanja Hrvata u Jasenovcu
M Kevo
Spomen podrucje Jasenovac, 182-197, 2006
42006
Pravilnik za bludilišta u gradu Brodu na Savi
M Kevo
Scrinia slavonica, 530-547, 2004
42004
Odjek Đilasovih teoretskih priloga" Borbi" u hrvatskom tisku
M Kevo
Radovi: Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta …, 1998
31998
IMENOVANJE STALNOG PREDSTAVNIKA MEĐUNARODNOG ODBORA CRVENOG KRIŽA U NEZAVISNOJ DRŽAVI HRVATSKOJ (1943.).
M Kevo
Croatica Christina Periodica 41 (78), 2016
22016
Lišavanje slobode i prisilni rad u zakonodavstvu Nezavisne Države Hrvatske (1941.-1945.)
M Kevo
Logori, zatvori i prisilni rad u Hrvatskoj/Jugoslaviji 1941.-1945., 1945.-1951, 2010
22010
Tri manje poznate medalje srebrnog pira na razmeđi 19. i 20. stoljeća
M Kevo
Peristil: zbornik radova za povijest umjetnosti 49 (1), 163-170, 2006
22006
Stradalnici Brodsko-posavske županije u Domovinskom ratu
M Kevo
Hrvatski Institut za provijest-podružnica za povijest Slavonije, Srijema i …, 2006
22006
Povjesnica zmajske braće u
M Kevo
Hrvatska revija 5 (4), 2005
22005
„Croatian Victims in Jasenovac “
M Kevo
Jasenovac Memorial Site, 182-197, 0
2
Djelatnost Međunarodnog odbora Crvenog križa u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (1941.-1945.)
M Kevo
University of Zagreb. Department of Croatian Studies, 2010
12010
Prehrambene kartice koncentracijskih logora Jasenovac i Stara Gradiška (1941./42.-1945.)
M Kevo
Numizmatičke vijesti 51 (62), 198-207, 2009
12009
DEMOKRATSKE PROMJENE, UVOĐENJE VIŠESTRANAČJA I IZBORI NA PODRUČJU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE OD 1990. DO 1993.
I Jelić, M Kevo
Scrinia Slavonica 5, 2005
12005
DIANA BUDISAVLJEVIĆ INTO SCHOOLS: HISTORY TO THE MARGINS
M Kevo
Review of Croatian History 17 (1), 2021
2021
The Establishment of Relations between the International Committee of the Red Cross and the People’s Liberation Army and Partisan Detachments of Yugoslavia during World War II
M Kevo
Časopis za suvremenu povijest 53 (2), 571-609, 2021
2021
Uspostava veza Međunarodnoga odbora Crvenoga križa i Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije za vrijeme Drugoga svjetskog rata
M Kevo
Časopis za suvremenu povijest 53 (2), 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20