Edvard Punda
Edvard Punda
Katolički bogoslovni fakultet Sveučiulišta u Splitu
Potvrđena adresa e-pošte na kbf-st.hr
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
La fede in Teresa d'Avila
E Punda
Tesi gregoriana/Serie teologia, 2011
22011
Teologija: privilegirano mjesto vjere
E Punda
Diacovensia: teološki prilozi 21 (2), 325-340, 2013
12013
Teološki fragmenti I. kao mala katolička dogmatika
E Punda
Crkva u svijetu: Crkva u svijetu 53 (1), 120-142, 2018
2018
The Dialogical Directedness of the Church in Teachings and Activities of the Post‑conciliar Popes
E Punda
Bogoslovska smotra 87 (3), 617-634, 2017
2017
Dijaloško usmjerenje Crkve u nauku i djelovanju postkoncilskih papa
E PUNDA
Bogoslovska smotra 87 (3), 617-634, 2017
2017
Pripadnost Terezije Avilske fundamentalnoj teologiji
E Punda
Obnovljeni život: časopis za filozofiju i religijske znanosti 71 (1.), 23-37, 2016
2016
Misericordiae vultus: Samo grešnici kojima se Bog smilovao mogu istinski posredovati milosrđe
E Punda
Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije: časopis za …, 2016
2016
Odnos primata i sinodalnosti u svjetlu ekleziologije Drugoga vatikanskog koncila. Fundamentalno-teološki okvir i poticaji iz pontifikata Pape Franje
E Punda
Vrhbosnensia, 393-411, 2016
2016
Saint Teresa’s Rightful Place in Fundamental Theology
E Punda
Obnovljeni život: časopis za religioznu kulturu 71 (1), 23, 2016
2016
Communion in Teresa of Avila
E Punda
Služba Božja: liturgijsko-pastoralna revija 55 (3-4), 375-390, 2015
2015
Zajedništvo kod Terezije Avilske
E Punda
Služba Božja: liturgijsko-pastoralna revija 55 (3-4), 375-390, 2015
2015
Očekivanja jednog teologa. Teologija protiv banalnosti vjere
E Punda
Crkva u svijetu: Crkva u svijetu 49 (4), 411-415, 2014
2014
Eshatološke teme u» posebnim objavama «. Ukazanja u Fatimi i viđenja MF Kowalske
G Grbešić, E Punda
Obnovljeni život: časopis za filozofiju i religijske znanosti 68 (3.), 367-381, 2013
2013
Eschatological Themes in» Particular Revelations «–The Fatima Apparitions and Visions of MF Kowalska
G Grbešić, E Punda
Obnovljeni život: časopis za filozofiju i religijske znanosti 68 (3.), 367-381, 2013
2013
Neokatekumenski put i njegov utemeljitelj
E Punda
Crkva u svijetu: Crkva u svijetu 48 (2), 262-265, 2013
2013
Theology: the Privileged Place of Faith
E Punda
Diacovensia: teološki prilozi 21 (2), 325-340, 2013
2013
The Experience of Faith of Saint Teresa of Avila: Central Themes and Connections with the Neocatechumenal Way
E Punda
Diacovensia: teološki prilozi 21 (1), 133-155, 2013
2013
Popis recenzenata u 2013. godini
NA Ančić, I Antunović, J Baloban, S Baloban, A Barišić, P Bašić, ...
Bogoslovska smotra 83 (4), 889-894, 2013
2013
Iskustvo vjere svete Terezije Avilske: središnje teme i neke poveznice s Neokatekumenskim putom
E Punda
Diacovensia: teološki prilozi 21 (1), 133-155, 2013
2013
O proročkoj dimenziji fatimskih ukazanja io fatimskim tajnama kao čuvarima istine o proroštvu
E Punda
Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije: časopis za …, 0
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20