Ivica Čatić
Ivica Čatić
Professor of New Testament, Catholic Faculty of Theology in Đakovo
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Načinimo čovjeka…(Post 1, 26) Antropološki naglasci u Post 1, 1-2, 4a
I Čatić
Diacovensia: teološki prilozi 19 (2), 171-213, 2011
12011
Prophecy of Gospels
I Čatić
Bogoslovska smotra 89 (3), 563-593, 2019
2019
Proroštvo u evanđeljima
I Čatić
Bogoslovska smotra 89 (3), 563-593, 2019
2019
ADRESE SURADNIKA• ADDRESSES OF CONTRIBUTORS
M CIFRAK, M KUTLEŠA, J GRBAC, D TURALIJA, I ČATIĆ, I BODROŽIĆ, ...
Bogoslovska smotra 89 (3), 787-794, 2019
2019
Retoričko-kritička analiza Poslanice Galaćanima (II)
I Čatić, M Rajić
Diacovensia: teološki prilozi 26 (1), 55-80, 2018
2018
The Rhetorical-Critical Analysis of the Epistle to the Galatians (II)
I Čatić, M Rajić
Diacovensia: teološki prilozi 26 (1), 55-80, 2018
2018
Ivica Čatić, Crkva–novo društvo usred staroga imperija: Obrisi Pavlove političke teologije
S Fužinato
Obnovljeni život: časopis za filozofiju i religijske znanosti 72 (2.), 269-271, 2017
2017
Isusov samopredstavljajuće-teofanijski» Ja sam «u Mk 6, 50; Mt 14, 27; Iv 6, 20; 18, 5-6
I Čatić, I Andelfinger
Diacovensia: teološki prilozi 24 (1), 153-193, 2016
2016
JESUS’SELF-PRESENTING–THEOPHANIC» I AM HE/IT IS I «IN MK 6: 50; MT 14: 27; JN 6: 20; 18: 5-6
ČIA Ivan
Diacovensia: teološki prilozi 24 (1), 153-193, 2016
2016
Popis recenzenata u 2015. godini
I Antunović, L Babić, J Baloban, D Barić, A Barišić, Š Bilokapić, ...
Bogoslovska smotra 85 (3), 889-920, 2015
2015
Apsolutni» Ja jesam «u Izlasku 3, 14 iu Hošee 1, 9
I Čatić, I Andelfinger
Diacovensia: teološki prilozi 22 (3), 329-361, 2014
2014
The Absolute» I AM «in Exodus 3: 14 and Hosea 1: 9
I Čatić, I Andelfinger
Diacovensia: teološki prilozi 22 (3), 329-361, 2014
2014
The Poor and Poverty in the Holy Scripture: The Phenomenon and (Im) Possibility of Its Idealisation
I ČATIĆ
Bogoslovska smotra 84 (3), 505-535, 2014
2014
Siromasi i siromaštvo u Svetom pismu: fenomen i (ne) mogućnost njegova idealiziranja
I ČATIĆ
Bogoslovska smotra 84 (3), 505-535, 2014
2014
Faith in the First Letter of Peter
I Čatić
Vrhbosnensia: časopis za teološka i međureligijska pitanja 18 (1), 123-146, 2014
2014
Vjera u Prvoj Petrovoj poslanici
I Čatić
Vrhbosnensia, 123-146, 2014
2014
ADRESE SURADNIKA▪ ADDRESSES OF CONTRIBUTORS
M CIFRAK, A BARIŠIĆ, T KOVAČ, S BALOBAN, I ČATIĆ, J GRBAC, ...
Bogoslovska smotra 84 (3), 689-702, 2014
2014
Religious Freedom in the Bible
I Čatić
Diacovensia: teološki prilozi 21 (4), 599, 2013
2013
Popis recenzenata u 2013. godini
NA Ančić, I Antunović, J Baloban, S Baloban, A Barišić, P Bašić, ...
Bogoslovska smotra 83 (4), 889-894, 2013
2013
Vjerska sloboda u Bibliji
I Čatić
Diacovensia: teološki prilozi 21 (4), 599-608, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20