Prati
Ivica Čatić
Ivica Čatić
Professor of New Testament, Catholic Faculty of Theology in Đakovo
Nema potvrđene e-adrese - Početna stranica
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Načinimo čovjeka…(Post 1, 26) Antropološki naglasci u Post 1, 1-2, 4a
I Čatić
Diacovensia: teološki prilozi 19 (2), 171-213, 2011
12011
Giudizio e annuncio di un incontro nuovo: analisi del messaggio di Mt 23, 37-39 (II)
I Čatić
Diacovensia: teološki prilozi 30 (3), 407-432, 2022
2022
Sud i najava novoga susreta: analiza poruke Mt 23, 37–39 (II)
I Čatić
Diacovensia: teološki prilozi 30 (3), 407-432, 2022
2022
Sud i najava novoga susreta: analiza poruke Mt 23, 37–39 (I)
I Čatić
Diacovensia: teološki prilozi 30 (2), 261-285, 2022
2022
Giudizio e annuncio di un incontro nuovo: analisi del messaggio di Mt 23, 37-39 (I)
I Čatić
Diacovensia: teološki prilozi 30 (2), 261-285, 2022
2022
Use of Holy Scripture in the sacred and fruitful conduct of the priestly ministry
I Čatić
Vrhbosnensia: časopis za teološka i međureligijska pitanja 25 (2), 227-265, 2021
2021
Korištenje Svetog pisma za sveto i plodonosno vršenje svećeničke službe
I Čatić
Vrhbosnensia: časopis za teološka i međureligijska pitanja 25 (2), 227-265, 2021
2021
Prophecy of Gospels
I Čatić
Bogoslovska smotra 89 (3), 563-593, 2019
2019
PROROŠTVO U EVANĐELJIMA.
I Čatić
Theological Review/Bogoslovska Smotra 89 (3), 2019
2019
Retoričko-kritička analiza Poslanice Galaćanima (II)
I Čatić, M Rajić
Diacovensia: teološki prilozi 26 (1), 55-80, 2018
2018
The Rhetorical-Critical Analysis of the Epistle to the Galatians (II)
I Čatić, M Rajić
Diacovensia: teološki prilozi 26 (1), 55-80, 2018
2018
The Rhetorical-Critical Analysis of the Epistle to the Galatians (I)
I Čatić, M Rajić
Diacovensia: teološki prilozi 25 (4), 567-583, 2017
2017
Ivica Čatić, Crkva–novo društvo usred staroga imperija: Obrisi Pavlove političke teologije
S Fužinato
Obnovljeni Život: časopis za filozofiju i religijske znanosti 72 (2.), 269-271, 2017
2017
Jesus’ Self-presenting–Theophanic» I am He/It is I «in Mk 6: 50; Mt 14: 27; Jn 6: 20; 18: 5-6
I Čatić, I Andelfinger
Diacovensia: teološki prilozi 24 (1), 153-193, 2016
2016
Isusov samopredstavljajuće-teofanijski» Ja sam «u Mk 6, 50; Mt 14, 27; Iv 6, 20; 18, 5-6
I Čatić, I Andelfinger
Diacovensia: teološki prilozi 24 (1), 153-193, 2016
2016
Popis recenzenata u 2015. godini
I Antunović, L Babić, J Baloban, D Barić, A Barišić, Š Bilokapić, ...
Bogoslovska smotra 85 (3), 889-920, 2015
2015
Apsolutni» Ja jesam «u Izlasku 3, 14 iu Hošee 1, 9
I Čatić, I Andelfinger
Diacovensia: teološki prilozi 22 (3), 329-361, 2014
2014
The Absolute» I AM «in Exodus 3: 14 and Hosea 1: 9
I Čatić, I Andelfinger
Diacovensia: teološki prilozi 22 (3), 329-361, 2014
2014
The Poor and Poverty in the Holy Scripture: The Phenomenon and (Im) Possibility of Its Idealisation
I Čatić
Bogoslovska smotra 84 (3), 505-535, 2014
2014
Siromasi i siromaštvo u Svetom pismu: fenomen i (ne) mogućnost njegova idealiziranja
I Čatić
Bogoslovska smotra 84 (3), 505-535, 2014
2014
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20