Prati
Vlatko Smiljanić
Vlatko Smiljanić
University of Zagreb Faculty of Croatian Studies
Potvrđena adresa e-pošte na fhs.unizg.hr - Početna stranica
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Mara Matočec: hrvatska spisateljica, prosvjetno-kulturna aktivistica i političarka - biografija
V Smiljanić
62010
Sabrana djela Mare Matočec
M Matočec, V Smiljanić
ur. Vlatko Smiljanić, 0
3*
Odgoj i obrazovanje u Plemićkom konviktu u Zagrebu od 1852. do 1914. godine
K Dadić, V Smiljanić
Obnovljeni život 75 (4), 521-535, 2020
22020
Operacija" Otkos 10": bilogorska istina za slobodnu Hrvatsku: 31. listopada 1991.-4. studenoga 1991.
V Smiljanić
Zavičaj 16 (31/32), 10-16, 2012
22012
Učinci Hrvatskoga proljeća na politiku i društvo u Koprivnici
D Jurković, V Smiljanić
Podravina 21 (41), 180-194, 0
2
Odgojno-obrazovna kultura u Hrvatskoj tijekom Drugoga svjetskoga rata u svjetlu dokumenata sukobljenih strana
V Smiljanić
Kroatologija 10 (2), 19-46, 2019
12019
Saborski" vritnjak" Károly Khuen-Héderváryju i politička kultura u Hrvatskoj u posljednja dva desetljeća 19. stoljeća
V Smiljanić
University of Zagreb. Department of Croatian Studies, 2018
12018
Zločin i kazna Jovana Stanisavljevića Čaruge
V Smiljanić
Polemos : časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira 20 (No. 39 …, 2017
12017
Povijest visokoga školstva u Virovitici tijekom 18. stoljeća
V Smiljanić
2024
Povijest Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju od 2014. do 2018. godine
V Smiljanić
Synthesis philosophica 38 (2), 401-420, 2023
2023
Geschichte der Ethikkommission in Wissenschaft und Hochschulbildung von 2014 bis 2018
V Smiljanić
Synthesis philosophica 38 (2), 401-420, 2023
2023
Historique du Comité d’éthique des sciences et de l’enseignement supérieur de 2014 à 2018
V Smiljanić
Synthesis philosophica 38 (2), 401-420, 2023
2023
A History of Croatian Committee on Ethics in Science and Higher Education from 2014 to 2018
V Smiljanić
Synthesis philosophica 38 (2), 401-420, 2023
2023
» Ne srljajte kao guske u maglu!«Kritička analiza diskursa govora političkoga lidera na primjeru govora Stjepana Radića od 24./25. studenoga 1918. godine u Narodnom vijeću
V Novoselac, V Smiljanić
Nova prisutnost: časopis za intelektualna i duhovna pitanja 21 (2), 337-350, 2023
2023
» Do not rush like geese into fog!«. Critical analysis of the discourse of a political leader’s speech on the example of Stjepan Radić’s speech from 24/25 November 1918 in the …
V Novoselac, V Smiljanić
Nova prisutnost: časopis za intelektualna i duhovna pitanja 21 (2), 337-350, 2023
2023
Novi doprinos europskoj urbanoj povijesti modernoga doba. Filip Šimetin Šegvić i Marta Janković (ur.), Gradovi 19. stoljeća i urbana historija: teme, pristupi, metode, Zagreb …
V Smiljanić
Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u …, 2023
2023
Novi doprinos europskoj urbanoj povijesti modernoga doba
V Smiljanić
Radovi (Zavod za hrvatsku povijest) 2023, 2023
2023
Život i djela Mirka Danijela Bogdanića od 1760. do 1802. godine
V Smiljanić
University of Zagreb. Faculty of Croatian Studies, 2023
2023
Hrvatski katolički intelektualci u ranomu novom vijeku s posebnim osvrtom na intelektualni krug u Ugarskoj tijekom XVIII. stoljeća
V Smiljanić
Okrugli stol" Utjecaj i značaj hrvatskih intelektualaca u iseljeništvu", 2023
2023
Masovne likvidacije političkih protivnika komunističkoga režima na području virovitičkoga kotara nakon Drugoga svjetskog rata
V Smiljanić, D Jurković
Komunistički zločini I-zbornik radova, 25-42, 2023
2023
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20