Follow
Yalcin Arslanturk
Yalcin Arslanturk
Ankara Hacı Bayram Veli University
Verified email at hbv.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Economic growth and energy consumption causal nexus viewed through a bootstrap rolling window
M Balcilar, ZA Ozdemir, Y Arslanturk
Energy Economics 32 (6), 1398-1410, 2010
4602010
Time-varying linkages between tourism receipts and economic growth in a small open economy
Y Arslanturk, M Balcilar, ZA Ozdemir
Economic Modelling 28 (1-2), 664-671, 2011
2952011
The effects of employee empowerment on employee job satisfaction: A study on hotels in Turkey
E Pelit, Y Öztürk, Y Arslantürk
International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2011
2792011
Tourism and economic growth nexus: an input output analysis in Turkey
S Atan, Y Arslanturk
Procedia-Social and Behavioral Sciences 62, 952-956, 2012
802012
Dynamic relation between economic growth, foreign exchange and tourism incomes: An econometric perspective on Turkey
Y Arslanturk
Journal of Business Economics and Finance 1 (1), 30-37, 2012
802012
Turizm işletmelerinin iş etiğine yönelik uygulamalarının çalışma yeri tercihindeki önemi: turizm öğrencileri üzerinde bir araştırma
E Pelit, Y Arslantürk
Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2011
462011
Yükseköğretim düzeyinde turist rehberliği eğitimi veren öğretim kurumlarında uygulanan eğitime yönelik öğrenci algılamaları
Y Arslantürk
Aksaray Üniversitesi, 2010
362010
Turist rehberliği hizmet kalitesi ölçümü: Servqual yaklaşımı
Y Arslantürk, Ö Altunöz, AÖ Çalık
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (27), 107-118, 2013
332013
Mesleki bağlılık: Turist rehberleri üzerine bir inceleme
Y Arslantürk
İşletme Araştırmaları Dergisi 8 (1), 186-207, 2016
282016
Practice-trips: efficiency and quality perceptions of prospective tour guides
Y Arslanturk, O Altunoz
Procedia-Social and Behavioral Sciences 62, 832-836, 2012
172012
Antecedents of satisfaction in guided tours: an introduction
Y Arslanturk, O Altunoz
Procedia-Social and Behavioral Sciences 62, 891-895, 2012
152012
Yüksek öğretimde öğrenci tatmin düzeyleri ile başarı ortalamaları arasındaki ilişki: hazırlık sınıfı öğrencileri üzerinde bir uygulama
KOÇ Hakan, Y ARSLANTÜRK, S ARSLAN
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 57-69, 2008
142008
Perceptions of tourism students on thermal tourism in Afyonkarahisar
O Emir, Y Arslanturk
Procedia-Social and Behavioral Sciences 176, 565-570, 2015
132015
A Grubu seyahat acentalarının turist rehberlerinden beklentileri ve beklentilerin karşılanma derecesi
Y Arslantürk
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2003
132003
The effect of novel coronavirus (COVID-19) on travel risk perception
B AYDIN, R ARICA, Y ARSLANTÜRK
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 16 (61), 378-392, 2021
122021
İş Tatminine Etki Eden Kimi Faktörlerin Konaklama İsletmeleri Açısından İncelenmesi
KOÇ Hakan, Y Boylu, Y Arslantürk
Yönetim Bilimleri Dergisi 7 (1), 143-158, 2009
112009
An analysis of dissertation abstracts in terms of translation errors and academic discourse
C Terzi, Y ARSLANTÜRK
International Journal of English Language and Translation Studies 2 (4), 2014
102014
A study on determining the factors that influence the customer value in the fast casual restaurants
HR Yuncu, O Emir, Y Arslanturk
International Journal of Business and Social Science 4 (3), 2013
92013
ADİL TİCARET VE ORGANİK GIDA PAZARLARI: ANKARA ÖRNEĞİ
Y Arslantürk, E Aysen
Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (1), 15-26, 2015
82015
Turist Rehberliği Eğitiminde Güncel Durum ve Kavram Karmaşası, 17
Y Arslantürk, FN Küçükergin, Z Apalı
Ulusal Turizm Kongresi 20 (23), 915-922, 2016
72016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20