Follow
Dionis Jurić
Dionis Jurić
University of Rijeka, Faculty of Law, Croatia
Verified email at pravri.hr
Title
Cited by
Cited by
Year
Društva za upravljanje investicijskim fondovima i njihove statusne posebnosti
D Jurić
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 29 (1), 149-185, 2008
172008
Protupreuzimateljske mjere i položaj uprave ciljnog društva u postupku preuzimanja dioničkih društava
D Jurić, A Zubović
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 30 (1), 291-331, 2009
132009
Transparentnost statusnih i financijskih odnosa povezanih društava
D Jurić
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 27 (2), 939-984, 2006
122006
Pravo društava
D Jurić
112020
Uloga revizora u dioničkom društvu
D Jurić
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 25 (1), 323-352, 2004
92004
Sustav upravljanja u društvima za osiguranje prema Zakonu o osiguranju iz 2015. godine u Republici Hrvatskoj
D Jurić
Evropska revija za pravo osiguranja, 2015
82015
Statusno javno-privatno partnerstvo
D Jurić
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 32 (1), 297-316, 2011
82011
Neovisnost zakonskog revizora u odnosu na subjekte revizije prema Zakonu o reviziji iz 2017. godine
D Jurić
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 39 (1), 127-153, 2018
72018
Nezavisnost članova nadzornog odbora i neizvršnih direktora upravnog odbora i njihove komisije u dioničkom društvu
D Jurić
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 101-124, 2008
72008
Pravo manjinskih dioničara na podnošenje tužbe u ime dioničkog društva protiv članova uprave i nadzornog odbora
D Jurić
Zbornik pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 28 (1), 541-586, 2007
72007
Odgovornost vladajućeg društva za obveze ovisnog društva u hrvatskom i usporednom pravu
D Jurić
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 23 (2), 507-541, 2002
72002
Pravno uređenje unutarnjeg korporacijskog upravljanja (corporate governance) u dioničkim društvima u hrvatskom i usporednom pravu društava
D Jurić
Pravni fakultet u Rijeci, 2006
62006
PRIJELAZ RIZIKA S PRODAVATELJA NA KUPCA KODUGOVORA O MEĐUNARODNOJ KUPOPRODAJI S OSVRTOM NA INCOTERMS 2010
D Jurić, J Mihić
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 33 (1), 355-387, 2012
52012
Limited Liability Companies in Croatia
D Jurić, MB Filipović
Central European journal of comparative law 1 (1), 69-85, 2020
42020
Societas unius personae-Prijedlog direktive o društvima s ograničenom odgovornošću s jednim članom
D Jurić, S Marinac
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 36 (1), 435-466, 2015
42015
Politika primitaka u kreditnim institucijama u europskom i hrvatskom pravu
D Jurić
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 34 (1), 359-391, 2013
42013
Europska zadruga
D Jurić
Pravo i porezi 15 (6), 58-67, 2006
42006
Large companies saving people and the planet–reflections on the personal scope of the application of the corporate sustainability due diligence directive
D Jurić, A Zubović, E Čulinović-Herc
InterEULawEast: journal for the international and european law, economics …, 2022
32022
Prekogranični prijenos sjedišta trgovačkog društva u europskom i hrvatskom pravu
D Jurić
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 66 (6), 735-759, 2016
32016
Primanja za rad i objavljivanje podataka o primanjima za rad članova uprave i nadzornog odbora dioničkog društva
D Jurić
Financiranje, upravljanje i restrukturiranje trgovačkih društava u doba …, 2011
32011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20