Prati
Lidija Šaravanja
Lidija Šaravanja
Nepoznata afilijacija
Potvrđena adresa e-pošte na skole.hr
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Argumentna struktura psiholoških glagola u hrvatskom jeziku
L Šaravanja
Suvremena lingvistika 37 (72), 241-257, 2011
82011
Fleksibilnost argumentne strukture odglagolskih imenica na-nje
L Šaravanja
Mostariensia-časopis za društvene i humanističke znanosti 19 (1), 45-57, 2015
22015
Temeljni posvojni predikati u engleskom jeziku i njihovi hrvatski ekvivalenti
L Šaravanja
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Humanities and …, 2019
2019
Izražavanje posvojnih odnosa u pripovjednom diskursu jednojezične djece govornika hrvatskoga i engleskoga jezika
L Šaravanja, I Trtanj
Jezikoslovlje 17 (1-2.), 475-494, 2016
2016
Possessive relations uttered in narrative by monolingual Croatian speaking and English speaking children
L Šaravanja, I Trtanj
Jezikoslovlje 17 (1-2.), 475-494, 2016
2016
Rybarczyk, Magdalena. 2015. Demonstratives and possessives with attitude: An intersubjectively-oriented empirical study.
L Šaravanja
Jezikoslovlje 16 (2-3), 357-364, 2015
2015
Irena Zovko Dinković: Negacija u jeziku. Kontrastivna analiza negacije u engleskome i hrvatskome jeziku
L Šaravanja
Jezikoslovlje 15 (1), 146-151, 2014
2014
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–7