Prati
Dubravka Kuna
Dubravka Kuna
viša predavačica
Potvrđena adresa e-pošte na ffos.hr - Početna stranica
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Rodna osjetljivost u hrvatskom i engleskom jeziku
D Kuna, M Varga
Strani jezici, br 2, 179-188, 2009
62009
Diskursna analiza imenovanja i opisa naroda i država u hrvatskom dnevnom tisku
D Kuna
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Humanities and …, 2015
22015
Gledišta studenata Filozofskoga fakulteta u Osijeku o nastavi engleskoga kao stranoga jezika
D Kuna
Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 53 (17), 28-36, 2007
22007
Croatian Destinations for Literature Lovers
D Kuna
Folia Linguistica et Litteraria, 111-134, 2018
12018
Use of Research Articles in the EAP Classroom
M Varga, D Kuna
Scripta Manent 9 (2), 3-14, 2015
12015
Engleski koordinacijski veznik both… and u akademskom (sociološkom) diskursu i njegovi hrvatski ekvivalenti
D Kuna, L Šarić
Jezikoslovlje 23 (2), 337-359, 2022
2022
ENGLISH CORRELATIVE COORDINATOR BOTH… AND IN ACADEMIC (SOCIOLOGICAL) DISCOURSE AND ITS CROATIAN EQUIVALENTS
D Kuna, L Šarić
Jezikoslovlje 23 (2), 337-359, 2022
2022
Uporaba znanstvenih člankov pri pouku jezika za študijske namene
M Varga, D Kuna
Scripta Manent 9 (2), 40, 2015
2015
Naming Strategies and Neighboring Nations in the Croatian Media
D Kuna, B Kuna
Contesting Europe's Eastern Rim: Cultural Identities in Public Discourse 143, 73, 2010
2010
Novotvorenice u psihologijskom nazivlju
M Varga, D Kuna
Lingvistika javne komunikacije: Translatološki, terminološki, međukulturni i …, 2009
2009
VIEWS OF FIRST YEAR STUDENTS AT THE FACULTY OF PHILOSOPHY IN OSIJEK ON THE CLASSES OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
D Kuna
Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 53 (17), 28-36, 2007
2007
TEACHING ENGLISH FOR SPECIFIC ACADEMIC PURPOSES IN A MULTIDISCIPLINARY SETTING: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES
D Kuna
Od teorije do prakse u jeziku struke, 128, 0
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–12