Follow
Silvana Fužinato
Silvana Fužinato
Profesor biblijske teologije, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu
Verified email at djkbf.hr
Title
Cited by
Cited by
Year
Riječ Božja u ljudskom jeziku. Tumačenje Biblije u komunikacijskoj perspektivi
S Fužinato, M Grilli
Glas Koncila, 2019
62019
Povijest i kerigma u Mt 1-2
S Fužinato
Riječki teološki časopis 50 (2), 327-358, 2017
22017
"Nije dobro da čovjek bude sam". Čovjek - biće odnosa (prema Post 2,4b-25)
S Fužinato
Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 144 (12), 4-7, 2016
22016
Čovjek–biće odnosa (Post 2, 4b-25)
S Fužinato
Bogoslovska smotra 90 (2), 315-338, 2020
12020
Il servizio č potere [Služenje je moć]. Un fatto biblico-evangelico e teologico [Biblijsko-evanđeoska i teološka datost]
SS Fužinato
Diacovensia: teološki prilozi 28 (2), 189-204, 2020
12020
Bogu posvećeni život u Novom zavjetu
S Fužinato
Diacovensia 23 (4), 411-424, 2015
12015
La vita consacrata nel Nuovo Testamento
S Fužinato
Diacovensia 23 (4), 411-424, 2015
1*2015
Samoća-vrijeme kušnje i priprave za ispunjenje poslanja (Lk 4,1-13)
S Fužinato
Biblija danas 20 (4), 13-17, 2023
2023
Čovjek - biće krhkosti i prolaznosti
S Fužinato
Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije 151 (12), 6-10, 2023
2023
U susretu ljubavi. Komentari nedjeljnih i blagdanskih čitanja. Liturgijska godina B
S Fužinato, M Grilli
2023
Crkva» izlaska «
S Fužinato
Diacovensia: teološki prilozi 30 (4), 479-483, 2022
2022
Dijaloško čitanje Svetoga pisma
S Fužinato
Biblija danas 1 (XIX), 18-23, 2022
2022
Stablo spoznaje dobra i zla (Post 2,4b-3,24)
S Fužinato
Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije 150 (5), 2-6, 2022
2022
Na putu traženja. Komentari nedjeljnih i blagdanskih čitanja. Liturgijska godina A
S Fužinato, M Grilli
2022
Anthropological and social features of the pre-council liturgical literature
Z Pažin, S Fužinato
Služba Božja: liturgijsko-pastoralna revija 61 (4), 445-460, 2021
2021
Jesus's Miraculous Healings in Mt 8: 1-17 Significance and Role
S Fužinato
Psychiatria Danubina 33 (suppl 4), 940-946, 2021
2021
» Teach Us to Number Our Days, That We May Gain a Heart of Wisdom «. Human Transience in the Light of God's Eternity and the Acquisition of a Heart of Wisdom According to Ps 90
S Fužinato
Bogoslovska smotra 91 (2), 247-268, 2021
2021
Antropološko-socijalni elementi u liturgijskim knjigama prije Drugoga vatikanskoga sabora
Z Pažin, S Fužinato
Služba Božja 61 (4), 445-460, 2021
2021
"Nauči nas dane naše brojiti da steknemo mudro srce". Čovjekova prolaznost u svjetlu Božje vječnosti i stjecanje mudroga srca prema Ps 90
S Fužinato
Bogoslovska smotra 91 (2), 247-268, 2021
2021
Who is my neighbour?”(Lk 10: 29): Jesus’ Relationship Towards „The Other” and to „People Who are Unlike Others
S Fužinato
Obnovljeni Život: časopis za filozofiju i religijske znanosti 75 (4), 507-519, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20