Silvana Fužinato
Silvana Fužinato
Profesor biblijske teologije, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu
Verified email at djkbf.hr
Title
Cited by
Cited by
Year
Riječ Božja u ljudskom jeziku. Tumačenje Biblije u komunikacijskoj perspektivi
S Fužinato, M Grilli
Glas Koncila, 2019
32019
"Nije dobro da čovjek bude sam". Čovjek - biće odnosa (prema Post 2,4b-25)
S Fužinato
Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 144 (12), 4-7, 2016
3*2016
Povijest i kerigma u Mt 1-2
S Fužinato
Riječki teološki časopis 50 (2), 327-358, 2017
12017
"Nauči nas dane naše brojiti da steknemo mudro srce". Čovjekova prolaznost u svjetlu Božje vječnosti i stjecanje mudroga srca prema Ps 90
S Fužinato
Bogoslovska smotra 91 (2), 247-268, 2021
2021
Who is my neighbour?”(Lk 10: 29): Jesus’ Relationship Towards „The Other” and to „People Who are Unlike Others
S Fužinato
Obnovljeni Život: časopis za filozofiju i religijske znanosti 75 (4), 507-519, 2020
2020
Čovjek–biće odnosa (Post 2, 4b-25)
S Fužinato
Bogoslovska smotra 90 (2), 315-338, 2020
2020
The Human Being–A Being of Relation (Gen 2: 4b-25)
S Fužinato
Bogoslovska smotra 90 (2), 315-338, 2020
2020
Služenje je moć. Biblijsko-evanđeoska i teološka datost
S Fužinato
Diacovensia: teološki prilozi 28 (2), 189-204, 2020
2020
Utjelovljenje Riječi danas
S Fužinato
Posvećeni život 25 (42), 78-96, 2020
2020
Pathos prolaznosti i kairos vremena
S Fužinato
Diacovensia 28 (4), 457-461, 2020
2020
U Riječi i Kruhu. Putem Emausa do susreta s Uskrslim (Lk 24,13-35)
S Fužinato
Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije 148 (11), 2-6, 2020
2020
Između života i smrti. Značenje pustinje u Svetome pismu
S Fužinato
Život biraj - Elige vitam, 283-298, 2020
2020
Tko je moj bližnji? (Lk 10,29). Isusov odnos prema drugomu i drugačijemu
S Fužinato
Obnovljeni život 75 (4), 507, 2020
2020
"Što ćeš ti ovdje, Ilija?". Na putu otkrivanja svojega i Božjega lica (1 Kr 19,1-18)
S Fužinato
Biblija danas 18 (3), 13-17, 2020
2020
Putem blaženstava do svetosti
S Fužinato
Diacovensia: teološki prilozi 27 (2), 211-215, 2019
2019
Faith in the Gospel of John
S Fužinato
Riječki teološki časopis 53 (1), 95-111, 2019
2019
La fede nel Vangelo di Giovanni
S Fužinato
Riječki teološki časopis 27 (1), 95-112, 2019
2019
Evanđelist Luka - Marijin "slikar"
S Fužinato
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, 2019
2019
Religionslehrer_innen und Verschiedenheit. Die kontextuelle Prägung von Wahrnehmung, Anerkennung und Wertschätzung der Vielfalt im Religionsunterricht-aus kroatischer Perspektive
AT Filipović
Inklusion in/durch Bildung?, 273-285, 2018
2018
"Sveti budite! Jer sam svet ja, Jahve, Bog vaš!" (Lev 19,2). Poziv na svetost u Starom i Novom zavjetu
S Fužinato
Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 146 (9), 4-9, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20