Silvana Fužinato
Silvana Fužinato
Profesor biblijske teologije, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu
Verified email at djkbf.hr
TitleCited byYear
HISTORY AND KERYGMA IN MATTHEW 1-2
S Fužinato
Riječki teološki časopis 50 (2), 358-358, 2018
2018
"Sveti budite! Jer sam svet ja, Jahve, Bog vaš!" (Lev 19,2). Poziv na svetost u Starom i Novom zavjetu
S Fužinato
Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 146 (9), 4-9, 2018
2018
Kako oduševiti mlade i odrasle za čitanje Svetoga pisma?
S Fužinato
Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 146 (1), 16-21, 2018
2018
"Gdje ti je brat Abel?" (Post 4,1-16)
S Fužinato
Biblija danas 23 (2), 3-7, 2018
2018
Samarijanka - žena traženja (Iv 4,1-42)
S Fužinato
Biblija danas 23 (1), 14-18, 2018
2018
Misera and Mercy. Pragmatic dynamics in Jn 8: 1-11
S Fužinato
NumeriSecondi. Il volto di Dio attraverso il volto dei piccoli. Scritti in …, 2018
2018
La Misera e la Misericordia. Dinamiche pragmatiche in Gv 8,1-11
M Guidi, S Zeni
NumeriSecondi. Il volto di Dio attraverso il volto dei piccoli. Scritti in …, 2018
2018
Veliča duša moja Gospodina
S Fužinato
Diacovensia: teološki prilozi 25 (3), 349-352, 2017
2017
To live the Present in the Light of the Encounter with the Son of Man: the Forming of the Reader in the Apocalyptic. Discourse in Mt 24–25
S Fužinato
Bogoslovska smotra 87 (2), 327-349, 2017
2017
Živjeti sadašnjost u svjetlu susreta sa Sinom Čovječjim. Oblikovanje čitatelja u apokaliptičkom govoru MT 24–25
S FUŽINATO
Bogoslovska smotra 87 (2), 327-349, 2017
2017
Ivica Čatić, Crkva–novo društvo usred staroga imperija: Obrisi Pavlove političke teologije
S Fužinato
Obnovljeni život: časopis za filozofiju i religijske znanosti 72 (2.), 269-271, 2017
2017
"...Perché ha guardato la povertà della sua serva..."
S Fuzinato
Presbyteri 4, 261-270, 2017
2017
Evo, ja vas šaljem kao ovce među vukove. Poziv i poslanje učenika u Mt 10
S Fužinato
Poziv, poslanje i služenje, 349-366, 2017
2017
History and Kerygma in Matthew 1-2
S Fužinato
Riječki teološki časopis 50 (2), 327-358, 2017
2017
Povijest i kerigma u Mt 1-2
S Fužinato
Riječki teološki časopis 50 (2), 327-358, 2017
2017
"Vidiš li ovu ženu?". Pragmatička funkcija Lk 7,36-50
S Fužinato
Obnovljeni život 72 (1), 7-19, 2017
2017
"Nije dobro da čovjek bude sam". Čovjek - biće odnosa (prema Post 2,4b-25)
S Fužinato
Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 144 (12), 4-7, 2016
2016
Milosrđe i sud (Iv 9)
S Fužinato
Posvećeni život 21 (38), 64-78, 2016
2016
" I will have mercy, and not sacrifice"(Mt 9, 13)
S Fužinato
Ima li u ekonomiji mjesta za milosrđe?, 2016
2016
"Milosrđe mi je milo, a ne žrtva" (Mt 9, 13)
S Fužinato
Zbornik radova interdisciplinarnog simpozija pod naslovom "Ima li u …, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20