Follow
Monika Pažur
Monika Pažur
University of Zagreb Faculty of Teacher Education
Verified email at ufzg.unizg.hr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Eksperimentalna provedba Kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja, istraživački izvještaj [Experimental implementation of Citizenship Education Curriculum, research report]
V Spajić Vrkaš, M Rajković, I Rukavina
Zagreb: Croatian Youth Network, 2014
36*2014
(Ne)moć građanskog odgoja i obrazovanja: objedinjeni izvještaj o učincima eksperimentalne provedbe kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja u 12 osnovnih i srednjih škola …
M Spajić-Vrkaš, Vedrana (Suradnici: Čehulić, I Elezović, M Pažur, ...
Zagreb: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Istraživačko …, 2015
30*2015
Development and validation of a research instrument for measuring the presence of democratic school leadership characteristics
M Pažur
Education Management Administration & Leadership; https://doi.org/10.1177 …, 2020
142020
Pregled razvoja građanskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj od 1999. godine do danas
M Pažur
Školski vjesnik 66 (4), 605-618, 2017
142017
Rekonstrukcija građanskog odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj: koncept, institucije i prakse
M Pažur, M Autori: Buković N, Pažur M, Spajić-Vrkaš Vedrana, Travar
Zagreb: Mreža mladih Hrvatske, 2016
10*2016
Demokratsko školsko vođenje: analiza dosadašnjih istraživanja i otvorena pitanja
M Pažur, V Kovač
Metodički ogledi: časopis za filozofiju odgoja 26 (1), 33-60, 2019
9*2019
Emergency remote education during the Covid-19 pandemic in spring 2020: parents’ perspective
M Drvodelić, V Domović, M Pažur
Croatian Journal of Education 23 (3), 2021
82021
Karakteristike demokratske školske kulture i demokratskoga školskog vođenja u osnovnim školama iz učiteljske perspektive
M Pažur
Metodički ogledi: časopis za filozofiju odgoja 27 (2), 49-74, 2020
62020
Eksperimentalna provedba Kurikuluma Građanskog odgoja i obrazovanja: Zaključci i preporuke
V Spajić-Vrkaš, M Rajković, I Rukavina
Zagreb: Mreža mladih Hrvatske, 2014
62014
Democratic School Culture and Democratic School Leadership
M Pažur, V Domović, V Kovač
Croatian Journal of Education : Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 22 …, 2020
52020
Cjeloživotno učenje mladih u kontekstu javnih politika – europska perspektiva
D Bouillet, V Domović, M Pažur
Revija za socijalnu politiku 27 (1), 1-16, 2020
52020
Roditeljstvo kao važan činitelj optimalnoga razvoja djece uključene u institucionalni sustav ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja
M Pažur, M Drvodelić
Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 24 (2 …, 2022
4*2022
Povezanost demokratskoga školskog vođenja i demokratske školske kulture u percepciji učitelja osnovnih škola
M Pažur
University of Rijeka. Faculty of Humanities and Social Sciences. Department …, 2019
42019
Komparativna analiza institucionalizacije građanskog odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj, Austriji, Francuskoj i Njemačkoj
M Pažur
https://goo.hr/wp-content/uploads/2022/12/Komparativna-analiza …, 2022
32022
Qualitative analysis. Croatian national report
D Bouillet, M Pažur, V Domović
YOUNG_ADULLLT working papers. University of Zagreb. Retrieved August 31 …, 2018
32018
Aktivnosti i obilježja instrukcijskog školskog vođenja iz perspektive ravnatelja osnovnih škola
V Kovač, M Pažur
Školski vjesnik 70 (2), 5 - 56, 2021
22021
Comparative analysis skills supply and demand. National Croatia
V Domović, D Bouillet, M Pažur
Zagreb: University of Zagreb, 2018
22018
Preschool Teacher Competence from the Perspective of Early Childhood Education and Care Student Teacher
M Pažur, V Domović, M Drvodelić
International Journal of Instruction 17 (1), 381-398, 2023
12023
Uloge koje preuzimaju učitelji i roditelji djece razredne nastave u odnosu na odgoj i obrazovanje djeteta
M Pažur, K Aladrović Slovaček
5. dani obrazovnih znanosti, 2022
12022
Okruženje za studiranje i profesionalne kompetencije - percepcija redovitih i izvanrednih studenata DRPOO
V Domović, M Drvodelić, M Pažur
Zbornik Suvremene teme u odgoju i obrazovanju – STOO 2 In memoriam prof …, 2022
12022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20