Prati
Barbara Herceg Pakšić
Barbara Herceg Pakšić
Izvanredna profesorica, Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Potvrđena adresa e-pošte na pravos.hr - Početna stranica
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Tvorba novih standarda u slučajevima teških oblika govora mržnje: negiranje genocida pred Europskim sudom za ljudska prava
B Herceg Pakšić
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 67 (2), 229-253, 2017
202017
Primjena Konvencijskog prava u području zabrane ropstva i prisilnog rada: Europski standardi i hrvatska postignuća
B Herceg Pakšić, M Jukić
Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu 23 (2), 281-310, 2016
92016
Prekršajno pravo u službi suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj: posjedovanje droge bez namjere stavljanja u promet
B Herceg Pakšić, N Kovač
Pravni vjesnik: časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta …, 2020
82020
SAKAĆENJE ŽENSKIH SPOLNIH ORGANA: POJAVNI OBLICI, MEDICINSKA OBILJEŽJA I KAZNENOPRAVNA REGULACIJA.
BH Pakšić, E Jakopović
Pravni vjesnik 31 (2), 2015
82015
Izloženost mladih novim vrstama droga i izazovi prikladne pravne reakcije
B Herceg Pakšić, I Pakšić
Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske 11 (1), 63-78, 2020
62020
„Holding All the Aces
B Herceg Pakšić
Hate Speech: Features and Suppression in Croatia”. U: Balkan Yearbook of …, 0
6*
Zakonska regulacija i pravna priroda prekoračenja granica nužne obrane kao ispričavajućeg razloga de lege lata et de lege ferenda
B Herceg Pakšić
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu 22 (1), 125-151, 2015
52015
Hate Speech as a Violation of Human Rights: The Meaning, Implications and Regulation in Criminal Law
B Herceg Pakšić, V Lachner
New Developments in EU Labour, Equality and Human Rights Law, 295-320, 2015
5*2015
Pojmovno određenje i domet doktrine o nemogućnosti zahtijevanja drukčijeg ponašanja unutar sustava ispričavajućih razloga u kaznenom pravu
B Herceg Pakšić
Pravni vjesnik: časopis za pravne i društvene znanosti Pravnog fakulteta …, 2014
52014
Ispričavajući razlozi u kaznenom pravu-novo lice prekoračenja granica nužne obrane
BH Pakšić
Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu 25 (2), 359-385, 2018
32018
Through the eyes of young people: A qualitative study of sexting among Croatian and Bosnian and Herzegovinian College students
A Dodaj, K Sesar, MO Pérez, R Del Rey, D Howard, AG Speno, N Šimić, ...
Sexuality & Culture 26 (5), 1885-1918, 2022
22022
QUO VADIS, SRAMOĆENJE? O (NE) OPRAVDANOSTI UMANJENJA OPSEGA KAZNENOPRAVNE ZAŠTITE ČASTI I UGLEDA U REPUBLICI HRVATSKOJ-POVIJESNI, POZITIVNOPRAVNI I POREDBENI ARGUMENTI
B Herceg Paškić
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 42 (3), 799-815, 2021
22021
Isprika u kaznenom pravu – Prekoračenje granica nužne obrane i krajnja nužda
B Herceg Pakšić
Narodne novine, Zagreb, 2021
22021
A contribution to slavery debate: Domestic labour of migrant children in focus
BP Herceg Paksic
Zbornik Radova 53, 1365, 2019
2*2019
Isprićavajući razlozi u kaznenom pravu
B Herceg
doktorska disertacija, Zagreb, 2014
22014
Stavovi studenata prava prema kaznenom pravnom sustavu
M Ajduković, B Herceg, I Radić, A Novokmet, I Vukušić
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 62 (3), 809-851, 2012
22012
Virtualna komunikacija i izazovi kaznenog prava novog doba u: Izazovi digitalnog svijeta Velki
B Herceg Pakšić
Tena, 0
2
höhere wissenschaftliche Mitarbeiterin Lehrstuhl für Strafrechtswissenscahften
EJDBH Pakšić
Fakultät für Rechtswissenschaften Osijek, 0
2
Umjetna inteligencija i odabrani aspekti kaznenoga prava. O nekim izazovima za suvremenu pravnu kulturu
J Berdica, B Herceg Pakšić
Filozofska istraživanja 42 (1), 87-103, 2022
12022
Comparative Views on a Permanent Challenge: Hate Speech Sanctioning in Poland and Croatia
BH Pakšić, D Habrat
EU and comparative law issues and challenges series (ECLIC) 6, 289-314, 2022
12022
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20