Prati
Marko Mrakovčić
Marko Mrakovčić
Docent na Katedri za Sociologiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Potvrđena adresa e-pošte na pravri.hr
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
"Unutarnja" kriza pravosuđa? Stavovi pripadnika pravničkih profesija o pravosuđu u Hrvatskoj i Srbiji.
M Mrakovčić, D Vuković
Politicka Misao: Croatian Political Science Review 56 (1), 2019
14*2019
(Dez) integracija i povjerenje u institucije u višeetničkim zajednicama Hrvatske
M Mrakovčić
Revija za sociologiju 40 (2), 157-184, 2010
132010
Čitajmo između redaka: priručnik za razvoj medijske pismenosti
A Letinić, M Horvat, J Sesar, M Mrakovčić
Zagreb: Gong i Kurziv. Dostupno na: https://www. gong. hr/media/uploads …, 2016
82016
Integracije i akteri: proturječnosti i izazovi
B Banovac, M Mrakovčić
Migracijske i etničke teme 23 (4), 319-345, 2007
72007
Doprinosi sociološke teorije konceptualizaciji (dez) integracije društva
M Mrakovčić
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 34 (2), 1043-1072, 2013
62013
Studentski stavovi o braku, kohabitaciji i tranziciji u brak
Ž Boneta, M Mrakovčić
Revija za socijalnu politiku 28 (2), 205-224, 2021
52021
Rizici pornografije? Empirijsko testiranje uvriježenih predodžbi o konzumentima seksualno eksplicitnih sadržaja
A Štulhofer, T Matković, M Mrakovčić, J Elias, D Little, V Diehl Elias
Revija za sociologiju 34 (1-2), 75-96, 2003
52003
Legitimacy, Independence and Impartiality: How do Serbian and Croatian Legal Professionals Assess Their Judiciaries?
D Vuković, M Mrakovčić
Europe-Asia Studies 74 (6), 945-967, 2022
42022
From War to Tolerance: Bottom-up and Top-down Approaches to (Re) Building Interethnic Ties in the Areas of the Former Yugoslavia
B Banovac, V Katunaric, M Mrakovcic
Zb. Prav. Fak. Sveuc. Rij. 35, 455, 2014
42014
Neprijatelj pred vratima? Ili kako studenti prava iz četiriju najvećih hrvatskih gradova doživljavaju azilante i migrante s Bliskog istoka.
M Mrakovčić, M Gregurović
Sociologija i prostor/Sociology & Space 58 (3), 2020
32020
Etnonacionalizam, društvena (dez) integracija i pozicioniranje spram etnički drugih u višeetničkim područjima Hrvatske.
M Mrakovčić
Revija za sociologiju 45 (1), 2015
22015
Yugoslavs and Europeans compared: Supranational polities and supranational identification
N Petrović, F Fila, M Mrakovčić
27th International Conference of Europeanists, 2021
12021
DOES THE APPLE FALL FAR FROM THE TREE? AGENTS OF SOCIALIZATION OF STUDENTS'IDEOLOGICAL ORIENTATIONS.
Ž Boneta, M Mrakovčić
Anali Hrvatskog Politoloskog Drustva 18 (1), 2021
12021
(Dis) integration and Confidence in Institutions in Multiethnic Communities in Croatia
M Mrakovcic
Revija za sociologiju 40 (2), 157, 2010
12010
Profesionalni identiteti i cjeloživotno učenje za održivi razvoj
Ž Boneta, M Mrakovčić
Cjeloživotno učenje za održivi razvoj, 2008
12008
Religiosity as a predictor of students' political attitudes
Ž Boneta, M Mrakovčić
Sociology Compass, e13090, 2023
2023
Unaprjeđenje kvalitete studiranja na pravnim fakultetima u Hrvatskoj
M Miloš, L Belanić, DD Jambrović, E Čulinović-Herc, N Krnetić, I Kunda, ...
Elektronički konferencijski zbornici i monografije Pravnog fakulteta u Rijeci, 2023
2023
Law Students and Social Distance towards Migrants and Some Other Relevant Groups in Croatia
M Gregurović, M Mrakovčić
Razprave in Gradivo: Revija za Narodnostna Vprasanja, 49-72, 2022
2022
Anti-EU Backlash from Below or Above? Public Opinion in Central and Eastern Europe Prior to the 2015 Migration Crisis
N Petrović, M Mrakovčić, F Fila
Revija za sociologiju 51 (3), 317-345, 2021
2021
Pada li jabuka daleko od stabla? Agensi socijalizacije ideologijske orijentacije studenata
Ž Boneta, M Mrakovčić
Anali Hrvatskog politološkog društva: časopis za politologiju 18 (1), 55-80, 2021
2021
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20