Vlasta Rišner
Vlasta Rišner
redovita profesorica, Katedra za suvremeni hrvatski jezik, Filozofski fakultet Osijek
Potvrđena adresa e-pošte na ffos.hr
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Kroz mijene i dodire publicističkoga stila
V Rišner, M Glušac
Filozofski fakultet, Osijek, 2011
182011
Hrvatsko jezično savjetništvo u 20. stoljeću
V Rišner
Hrvatski jezik u XX. stoljeću, 2006
132006
Iz jezične prošlosti i sadašnjosti
V Rišner
Matica hrvatska Ogranak Osijek, 2006
92006
Atributi i njihova značenja
V Rišner
Filologija, 253-269, 2006
82006
Jezik hrvatskih novina i časopisa u 19. stoljeću
V Rišner
Po vijest hrvatskoga jezika, 4. knjiga: 19. stoljeće, 245-299, 2015
72015
Vremenski instrumental
M Glušac, V Rišner
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 39 (1), 235-252, 2013
62013
Jezični savjeti Ljudevita Jonkea i suvremena hrvatska norma
V Rišner
Jezik: Časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 54 (3), 94-104, 2007
62007
O uporabi i značenju sekundarnih prijedloga nastalih gramatikalizacijom imenica
M Glušac, V Rišner
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 42 (2), 409-442, 2016
52016
Jezik medija kao s(t)jecište različitih stilova
V Rišner
Jezik medija nekada i sada, 236-262, 2016
52016
Prijedlog prema između dativa i lokativa
V Rišner
na, 2009
52009
MORFOSTINTAKTIČKA OBILJEŽJA DATIVNIH IZRAZA UZ GLAGOLE KRETANJA
V Rišner
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 29 (1), 259-273, 2003
52003
Tekst Hrvojeva misala-odraz komunikacije između pošiljatelja i primatelja
V Rišner
Slovo: časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, 197-220, 1993
41993
Uporaba akuzativa bez prijedloga u suvremenom hrvatskom jeziku
V Rišner
Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 37 (1), 147-159, 2011
32011
O jeziku poziva na pretplatu Danice ilirske od 1835. do 1849. godine
V Rišner
Croatica et Slavica Iadertina 6 (6.), 121-142, 2010
32010
Jezik reklama u hrvatskom tisku triju stoljeća (19., 20. i 21.)
V Rišner, M Ižaković
Riječki filološki dani 7, 611-628, 2008
32008
Prijedlozi u djelima slavonskih književnika od 18. do 20. stoljeća
V Rišner
Zagreb: Filozofski fakultet u Zagrebu, doktorska disertacija, 2001
32001
ODNOSNI KONEKTOR ča/čь/š'to/š'to ako/ča U SANKTORALU HRVOJEVA MISALA
V Rišner
FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja 7 (1), 23-38, 1995
31995
PRIJEDLOZI NEKAD I DANAS
V RIŠNER
ZBORNIK ZAGREBAČKE SLAVISTIČKE ŠKOLE 2004., 41-57, 2005
22005
O normativnom i stilskom supostojanju nekih standardnojezičnih obilježja u novinama i časopisima 19. i prve polovice 20. stoljeća
V Rišner
Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu 42 (62), 259-275, 2018
12018
O nepromjenjivim riječima u gramatikama
V Rišner
Jezikoslovlje 2 (2+ 3), 45-56, 1999
11999
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20