Vlasta Rišner
Vlasta Rišner
redovita profesorica, Katedra za suvremeni hrvatski jezik, Filozofski fakultet Osijek
Potvrđena adresa e-pošte na ffos.hr
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Kroz mijene i dodire publicističkoga stila
V Rišner, M Glušac
Filozofski fakultet Osijek, 2011
262011
Jezik hrvatskih novina i časopisa u 20. stoljeću
V Rišner, J Mlikota
Povijest hrvatskoga jezika. 5. knjiga : 20. stoljeće, 1. dio, 245-301, 2018
132018
Iz jezične prošlosti i sadašnjosti
V Rišner
Matica hrvatska Ogranak Osijek, 2006
132006
Vremenski instrumental
M Glušac, V Rišner
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 39 (1), 235-252, 2013
112013
Atributi i njihova značenja
V Rišner
Filologija, 253-269, 2006
112006
Hrvatsko jezično savjetništvo u 20. stoljeću u: Hrvatski jezik u XX. stoljeću, zbornik, ur
V Rišner
Marko Samardžija i Ivo Pranjković. Matica hrvatska. Zagreb. str 367, 393, 2006
102006
O uporabi i značenju sekundarnih prijedloga nastalih gramatikalizacijom imenica
M Glušac, V Rišner
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 42 (2), 409-442, 2016
82016
Jezični savjeti Ljudevita Jonkea i suvremena hrvatska norma
V Rišner
Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 54 (3), 94-104, 2007
82007
Prijedlog prema između dativa i lokativa
V Rišner
na, 2009
72009
O stilskoj izražajnosti predikatnoga imena u instrumentalu
V Rišner
Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 49 (1), 10-18, 2002
72002
Hrvatsko jezično savjetništvo u 20. stoljeću, u
V Rišner
Hrvatski jezik u XX. stoljeću, 2006
62006
Jezik medija kao s (t) jecište različitih stilova, u: Jezik medija nekada i sada
V Rišner
Zbornik radova sa znanstvenoga skupa održanoga 6, 2016
52016
Jezik medija kao s(t)jecište različitih stilova
V Rišner
Jezik medija nekada i sada, 236-262, 2016
52016
MORFOSTINTAKTIČKA OBILJEŽJA DATIVNIH IZRAZA UZ GLAGOLE KRETANJA
V Rišner
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 29 (1), 259-273, 2003
52003
Uporaba akuzativa bez prijedloga u suvremenom hrvatskom jeziku
V Rišner
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 37 (1), 147-159, 2011
42011
O jeziku poziva na pretplatu Danice ilirske od 1835. do 1849. godine
V Rišner
Croatica et Slavica Iadertina 6 (6.), 121-142, 2010
42010
Jezik reklama u hrvatskom tisku triju stoljeća (19., 20. i 21.)
V Rišner, M Ižaković
Riječki filološki dani 7, 611-628, 2008
42008
Prijedlozi u djelima slavonskih književnika od 18. do 20. stoljeća
V Rišner
doktorski rad, 2001
42001
O nepromjenjivim riječima u gramatikama
V Rišner
Jezikoslovlje 2 (2+ 3), 45-56, 1999
31999
Tekst Hrvojeva misala-odraz komunikacije između pošiljatelja i primatelja
V Rišner
Slovo: časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, 197-220, 1993
31993
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20