Mihaela Matešić
Mihaela Matešić
University of Rijeka - Faculty of Humanities and Social Sciences
Potvrđena adresa e-pošte na ffri.hr
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Frazeologija mjesnoga govora Vrbovskoga
M Matešić
FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja 18 (2), 37-81, 2007
17*2007
Jezik i pravopis: teorijsko-metodološki pristup pravopisnom normiranju
L Badurina, M Matešić
Croatica et Slavica Iadertina 7 (1), 17-31, 2011
122011
Postupak automatskoga slogovanja temeljem načela najvećega pristupa i statistika slogova za hrvatski jezik
A Meštrović, S Martinčić‐Ipšić, M Matešić
Govor 32 (1), 3-34, 2015
92015
Hrvatska ortoepija između norme i uzusa
M Matešić
Jezični varijeteti i nacionalni identiteti: Prilozi proučavanju standardnih …, 2009
92009
Pragmatika gramatičkih oblika: morfološka i sintaktička sredstva kao načini za iskazivanje uljudnosti
M Matešić, D Marot Kiš
FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja 27 (2), 103-116, 2015
72015
„Odraz jezične uporabe u normativnim priručnicima hrvatskoga jezika”
M Matešić
Javni jezik kao poligon jezičnih eksperimenata, 39-51, 2013
72013
Priručnik za prevoditelje: Prilog teoriji i praksi
A Stojić, MM Brala, M Matešić
Filozofski fakultet, 2014
62014
Poštapalice pod povećalom: o jednoj posebnoj vrsti diskursnih oznaka
L Badurina, M Matešić
Tuzla. Grad na zrnu soli (zbornik radova), 9, 2013
62013
Uzvici u hrvatskom standardnom jeziku
M Matešić
Zbornik radova. Riječki filološki dani 5, 337-345, 2004
62004
Odnos ortoepije i ortografije u hrvatskome jeziku
M Matešić
doktorska disertacija, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2006
52006
O tekstnim konektorima
L Badurina, M Matešić
u: Riječki filološki dani, Filozofski fakultet, Rijeka, 205-222, 2006
52006
U POTRAZI ZA KOMPETENTNIM GOVORNIKOM
B Martinović, M Matešić
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, 153-168, 2018
42018
Croatian ‘pointing words’: Where body, cognition, language, context and culture meet
M Brala-Vukanović, M Matešić
Dimenzije značenja, 2015
42015
Kako doista govori izvorni govornik hrvatskoga jezika?
M Matešić
Prvi, drugi, ini jezik: hrvatsko-makedonske usporedbe, 20, 2010
42010
Odraz globalizacije u najnovijem hrvatskom pravopisu
M Matešić
Lice i naličje jezične globalizacije, 103-110, 2009
42009
Korpus hrvatskoga govora
S Martinčić Ipšić, M Matešić, I Ipšić
Govor 21 (2), 135-150, 2004
42004
Uloga pravopisnih priručnika u standardizaciji pravogovornoga plana
M Matešić, E Ramadanović
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 43 (1), 107-123, 2017
32017
Riječka jezična zbilja: Urbani govor između sustava i standarda
L Badurina, M Matešić
Sveti Vid, Zbornik XIII, 111-120, 2008
32008
Syllabification based on maximal onset principle for Croatian
A Meštrović, S Martinčić-Ipšić, M Matešić
Govor: časopis za fonetiku 32 (1), 3-34, 2015
22015
"Ti ja dam 'gospođo'!" ili o jednome (pragma)lingvističkom problemu u suvremenome hrvatskom jeziku
M Matešić, M Plešković
Jezik kao informacija-Međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za …, 2013
2*2013
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20