Prati
Horacy Dębowski
Horacy Dębowski
Potvrđena adresa e-poąte na sgh.waw.pl
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Ekonomia kultury: kompendium
R Towse, H Dębowski, KL Pogorzelski, Ł Skrok
Narodowe Centrum Kultury, 2011
1432011
European higher education area: The impact of past and future policies
A Curaj, L Deca, R Pricopie
Springer Nature, 2018
562018
Referencing the Polish Qualifications Framework for lifelong learning to the European Qualifications Framework
S Sławiński, H Dębowski, A Chloń-Domińczak, A Kra¶niewski, ...
Educational Research Institute, 2013
31*2013
Słownik podstawowych terminów dotycz±cych krajowego systemu kwalifikacji
S Sławiński, H Dębowski, H Michałowicz, J Urbanik
Instytut Badań Edukacyjnych, 2013
242013
Employment in Poland 2008. Work over the life course
M Bukowski, P Lewandowski, I Kotowska, A Baranowska, I Grabowska, ...
Instytut Badań Strukturalnych, 2010
21*2010
Edukacja zawodowa w Polsce,[w:] A
A Chłoń-Domińczak, H Dębowski, E Drogosz-Zabłocka, M Dyba¶, ...
Wojciuk (red.), Raport o stanie edukacji, 169-249, 2011
192011
Licz± się efekty: raport o stanie edukacji 2012
A Chłoń-Domińczak
Instytut Badań Edukacyjnych, 2013
17*2013
Słownik kluczowych pojęć zwi±zanych z krajowym systemem kwalifikacji
S Sławiński, H Dębowski, H Michałowicz, J Urbanik
Instytut Badań Edukacyjnych, 2011
17*2011
Employment in Poland 2009. Entrepreneurship for work
M Bukowski, P Lewandowski, S Buchholtz, L Skrok, J Gaska, H Debowski
Instytut Badań Strukturalnych, 2010
13*2010
Implementing ECVET Principles. Reforming Poland's Vocational Education and Training through Learning Outcomes Based Curricula and Assessment
H Dębowski, W Stęchły
Warsaw School of Economics, 2015
122015
Raport o stanie edukacji 2011, Kontynuacja przemian
M Federowicz, A Wojciuk
Instytut Badań Edukacyjnych, 2012
11*2012
Ocena wpływu polityki spójno¶ci na wzrost konkurencyjno¶ci i innowacyjno¶ci polskich przedsiębiorstw i gospodarki
P Bartkiewicz, H Dębowski
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego/Instytut Badań Strukturalnych, 2010
112010
Vocational education and training in Europe–Poland
A Chłoń-Domińczak, H Dębowski, D Żelażewska-Holzer, A Maliszewska
Cedefop-Refernet Polska, Instytut Badań Edukacyjnych, 2016
102016
Kształcenie ustawiczne w czasie zmian
H Dębowski, M Lis, K Pogorzelski
Zatrudnienie w Polsce, 145-180, 2008
9*2008
Słownik zintegrowanego systemu kwalifikacji
S Sławiński, H Dębowski
Instytut Badań Edukacyjnych, 2017
82017
Is Higher Education Ambivalent Towards Inclusion of Non-Formal Qualifications in National Qualifications Frameworks (NQFs)?
A Murphy, H Dębowski
European higher education area: The impact of past and future policies, 547-568, 2018
52018
Including Non-formal Sector Qualifications in National Qualifications Frameworks. The Experiences and Solutions of Seven European Countries. Volume I: Country Reports
J Brůha, M Dľelalija, I Carev, S Knezić, V Horská, M Kadlec, J Paddeu, ...
Instytut Badań Edukacyjnych, 2018
42018
Proposed models of including non-formal sector qualifications in national qualifications frameworks
H Dębowski, S Sławiński, A Poczmańska, S Walicka, B Przybylska
Instytut Badań Edukacyjnych, 2018
42018
Tribute of the Editorial Board to the memory of Tadeusz Kowalik: What Went Wrong with the Transformation? Social Failures of the New System
T Kowalik
Warsaw Forum of Economic Sociology 3 (2 (6)), 9-26, 2012
42012
Tworzenie Polskiej Ramy Kwalifikacji
A Chłoń-Domińczak, H Dębowski, S Sławiński
Cedefop Referent Polska, materiały szkoleniowe, Warszawa, 2011
42011
Sustav trenutno ne moľe provesti ovu radnju. Pokuąajte ponovo kasnije.
Članci 1–20