Follow
Dejana Bouillet
Dejana Bouillet
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju
Verified email at ffzg.unizg.hr
Title
Cited by
Cited by
Year
Izazovi integriranog odgoja i obrazovanja
D Bouillet
3902010
Osnove socijalne pedagogije
D Bouillet, S Uzelac
2092007
Mladi u vremenu krize
V Ilišin, D Bouillet, D Gvozdanović, A., Potočnik
Mladi u vremenu krize, 2013
170*2013
Inkluzivno obrazovanje - odabrane teme
D Bouillet
1222019
Kompetencije odgojitelja djece rane i predškolske dobi za inkluzivnu praksu
D Bouillet
Pedagogijska istraživanja 8 (2), 323-338, 2011
1072011
Some Aspects of Collaboration in Inclusive Education ‚€“Teachers‚€™ Experiences
D Bouillet
Center for Educational Policy Studies Journal 3 (2), 93-117, 2013
1062013
Student teachers’ beliefs about the teacher’s role in inclusive education
V Domović, V Vidović Vlasta, D Bouillet
European Journal of Special Needs Education 32 (2), 175-190, 2017
802017
Rizična ponašanja zagrebačkih srednjoškolaca–razlike s obzirom na spol
N Ricijaš, M Krajcer, D Bouillet
Odgojne znanosti 12 (1 (19)), 45-63, 2010
712010
Mladi: problem ili resurs
V Ilišin, F Radin
Institut za društvena istraživanja, 2007
712007
Social inclusion and social justice: a resilience curriculum for early years and elementary schools in Europe
C Cefai, C., Cavioni, V., Bartolo, P., Simones, C., Miljević-Riđički, R ...
Journal for Multicultural Education 3 (9), 122-139, 2015
68*2015
Razlike u mišljenjima studenata i zaposlenih učitelja o obrazovnoj inkluziji učenika s teškoćama
D Bouillet, Z Bukvić
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 51 (1), 9-23, 2015
672015
Slobodno vrijeme zagrebačkih studenata: prilika za hedonizam ili samoostvarenje
D Bouillet
Sociologija i prostor 46 (3-4), 341-367, 2008
662008
Preschool teachers’ resilience and their readiness for building children's resilience
D Bouillet, T Pavin Ivanec, R Miljević-Riđički
Health Education 114 (6), 435-450, 2014
592014
Istraživanje procjena odgojitelja o mogućnosti inkluzije djece s ADHD-om u redovni program dječjih vrtića
M Loborec, D Bouillet
Napredak: Časopis za interdisciplinarna istraživanja u odgoju i obrazovanju†…, 2012
522012
Slobodno vrijeme i interesi mladih
V Ilišin
Institut za društvena istraživanja, 2007
482007
Students with disabilities and challenges in educational practice
D Bouillet, J Kudek Mirošević
Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 17†…, 2015
452015
Rizična ponašanja učenika srednjih škola i doživljaj kvalitete razredno-nastavnog ozračja
D Bouillet, M Bijedić
Odgojne znanosti 9 (2 (14)), 113-132, 2007
452007
Nevidljiva djeca-od prepoznavanja do inkluzije
D Bouillet
432014
Mladi Hrvatske i europska integracija
V Ilišin
Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2005
362005
RESCUR: surfing the waves-a resilience curriculum for early years and primary schools-a teacher's guide
C Cefai, R Miljevic-Ridicki, D Bouillet, T Pavin Ivanec, M Milanovic, ...
University of Malta. Centre for Resilience and Socio-Emotional Health, 2015
342015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20