Ivo Turk
Ivo Turk
demograf/demogeograf/socijalni geograf; znanstveni suradnik; Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Potvrđena adresa e-pošte na pilar.hr
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Basic demographic processes in Croatia
D Živić, N Pokos, I Turk
Hrvatski geografski glasnik 67 (1.), 27-42, 2005
342005
Regionalni aspekti depopulacije Hrvatske (1991.–2011.)
D Živić, I Turk, N Pokos
Mostariensia: časopis za društvene i humanističke znanosti 18 (1-2), 231-251, 2014
132014
Prometna dostupnost kao čimbenik depopulacije i razvojnoga zaostajanja: primjer Žumberka
I Turk, N Šimunić, D Živić
Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja 25 (2), 241-266, 2016
122016
Promjene u sastavu stanovništva prema narodnosti u Karlovačkoj i Ličko-senjskoj županiji od 1991. do 2011.
I Turk, N Šimunić, M Jovanić
Migracijske i etničke teme 31 (2), 275-309, 2015
112015
Promjene u obrazovnoj strukturi stanovništva Karlovačke županije (1981.–2001.)
I Turk, M Jukić
Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja 18 (6 (104)), 1173 …, 2009
102009
Starenje stanovništva kao ograničavajući čimbenik demografskog razvoja Žumberka
I Turk, M Jukić, D Živić
Pilar: časopis za društvene i humanističke studije 9 (17-18), 71-96, 2014
82014
Demografska kriza u Hrvatskoj: zrcalo društvene, ekonomske i vrijednosne krize
I Turk, N Šimunić, D Živić
Hrvatsko društvo: 25 godina nakon Vukovara 91., 73, 2018
62018
Slunjsko-plitvički kraj: odabrani dinamički i strukturni indikatori demografskog razvoja ruralnog prostora
D Živić, I Turk
Migracijske i etničke teme 25 (3), 213-235, 2009
62009
Promjena broja stanovnika Karlovačke županije od 1857. do 2001. godine
I Turk
Društvena istraživanja-Časopis za opća društvena pitanja 17 (95), 437-461, 2008
62008
Glavni demografski procesi u Hrvatskoj
D Živić, N Pokos, I Turk
Hrvatski geografski glasnik 67 (1.), 43-44, 2005
62005
DINAMIČKE DEMOGRAFSKE DETERMINANTE RURALNO--URBANE POLARIZACIJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE (1971.–2001.)
M JUKIĆ, I TURK
Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja 19 (6 (110)), 1139 …, 2010
52010
Promjene u dobnome sastavu stanovništva otoka Krka u razdoblju 1961.–2011. godine
M Jovanić, I Turk, N Šimunić
Mostariensia: časopis za društvene i humanističke znanosti 18 (1-2), 253-276, 2014
42014
Dnevna cirkulacija (migracija) stanovništva u srednjim gradovima Hrvatske
I Turk
Demografija u Hrvatskoj, 477, 2014
42014
PROMJENE U DINAMICKIM OBILJZCJIMA NASELJENOSTI OTOKA KRKA
M Jovanic, I Turk
Drustvena Istrazivanja 22 (1), 167, 2013
42013
Geografska obilježja Vukovarsko-srijemske županije
N Pokos, I Turk
VSŢ zbornik, 2012
42012
Ruralno-urbana polarizacija Karlovačke županije temeljena na dinamici stanovništva (1971.—2001.)
I Turk, M Jukić
Pilar: časopis za društvene i humanističke studije, 45-69, 2010
42010
Demografske promjene u Vukovarsko-srijemskoj županiji (2001.–2014.) u zrcalu nacionalne sigurnosti
D Živić, T Ivo, N Šimunić
Domovinska (i europska) sigurnost Kriza sigurnosti i politike manipuliranja …, 2017
32017
Demografske posljedice Drugoga svjetskog rata i poraća u Lici
D Živić, I Turk
Senjski zbornik: prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i …, 2014
22014
Demografska obilježja naselja Gospić i Grada Gospića
N Pokos, I Turk
Gospić Grad ljudi identitet, 61-83, 2013
22013
Srednji gradovi Hrvatske-Suvremeni demogeografski procesi
I Turk
22010
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20