Vesna Buljubašić-Kuzmanović
Vesna Buljubašić-Kuzmanović
Profesor pedagogije, Filozofski fakultet, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Potvrđena adresa e-pošte na ffos.hr - Početna stranica
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Studentska prosudba učinkovitosti integrativnog učenja
V Buljubašić-Kuzmanović
Odgojne znanosti 9 (2), 147-160, 2007
412007
Odnos školskog uspjeha i socijalnih vještina kod učenika osnovne škole
V Buljubašić Kuzmanović, T Botić
Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 58 (27), 38-53, 2012
342012
Socijalne kompetencije i vršnjački odnosi u školi
V Buljubašić-Kuzmanović
Pedagogijska istraživanja 7 (2), 191-203, 2010
282010
Škola kao zajednica odrastanja
V Buljubašić-Kuzmanović
Pedagogijska istraživanja 9 (1/2), 43-55, 2012
262012
Kooperativno učenje kao indikator kvalitete odgoja i obrazovanja
V Buljubašić Kuzmanović
Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 55 (21.), 50-57, 2009
242009
Pedagoška radionica u funkciji aktivne nastave i učenja na uspjesima
V Buljubašić-Kuzmanović
Metodički ogledi: časopis za filozofiju odgoja 13 (1), 123-136, 2006
212006
Vrednovanje i samovrednovanje u funkciji istraživanja i unapređivanja kvalitete škole
V Buljubašić-Kuzmanović, J Kretić Majer
Pedagogijska istraživanja 5 (2), 139-149, 2008
202008
Odnos između popularnosti i prijateljstva
S Simel, I Špoljarić, V Buljubašić Kuzmanović
Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 56 (23), 91-108, 2010
192010
Ocjenjivanje djece s teškoćama u čitanju i pisanju: vrednujemo li znanja ili sposobnosti?
V Buljubašić-Kuzmanović, M Kelić
Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 58 (28), 45-60, 2012
152012
ISPITIVANJE UČESTALOSTI VERBALNE AGRESIJE KOD DJECE I MLADEŽI.
A Milašin, T Vraniš, VB Kuzmanović
Zivot i skola, 2009
152009
Integrirani kurikulum u funkciji razvoja pedagoških kompetencija
V Buljubašić-Kuzmanović
Pedagogijska istraživanja 11 (1), 95-107, 2014
132014
Stavovi učitelja o ocjenjivanju
V Buljubašić Kuzmanović, M Kavur, M Perak
Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 56 (24), 183-199, 2010
132010
Vrijednosni sustav učitelja–determinanta kulture škole i nastave
V Mlinarević, V Buljubašić-Kuzmanović, M Sablić
U: Kulturom nastave p (o) učeniku. Anđelka Peko, ur. Osijek: Sveučilište …, 2014
102014
Odnos socijalne kompetencije i ponašanja učenika
V Buljubašić-Kuzmanović
Doktorska dizertacija. Zagreb: Filozofski fakultet, 2008
102008
Potreba unaprjeđivanja sveučilišne nastave
A Peko, V Mlinarević, V Buljubašić-Kuzmanović
Odgojne znanosti 10 (1 (15)), 195-208, 2008
92008
Potreba unaprjeđivanja sveučilišne nastave
A Peko, V Mlinarević, V Buljubašić-Kuzmanović
Odgojne znanosti 10 (1 (15)), 195-208, 2008
92008
Kurikularne kompetencije nastavnika
V Buljubašić-Kuzmanović
U N. Babić (ur.), Kompetencije i kompetentnost učitelja: zbornik radova …, 2007
92007
TEACHING AND LESSON DESIGN FROM PRIMARY AND SECONDARY TEACHERS’PERSPECTIVE
V Buljubašić Kuzmanović, A Petrović
Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 60 (31), 77-89, 2014
82014
Učestalost vršnjačkog nasilja osvećivanjem kao nasilne strategije sučeljavanja među učenicima osnovne škole
V Buljubašić Kuzmanović, A Mišin, A Vuković
Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 55 (22), 78-96, 2009
82009
Škola kao kuća radosti
V Buljubašić-Kuzmanović
Školski vjesnik: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu 64 (2), 191-208, 2015
72015
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20