Branko Kuna
Branko Kuna
profesor, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera
Potvrđena adresa e-pošte na ffos.hr - Početna stranica
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Predikatna i vanjska posvojnost u hrvatskome jeziku
B Kuna
362012
Identifikacija eufemizama i njihova tvorba u hrvatskome jeziku
B Kuna
Fluminensia 1 (XIX.), 95-113., 2007
292007
Nazivlje u tvorbi riječi
B Kuna
Filologija, 165-182, 2006
172006
Atributni genitiv u hrvatskom standardnom jeziku, doktorska disertacija, rukopis
B Kuna
Filozofski fakultet Zagreb, 2003
16*2003
Norma i posvojni genitiv bez odredbe
B Kuna
Jezik 47 (1), 1-9, 1999
161999
Uljudnost i njezini učinci u komunikaciji
B Kuna
LINGUA MONTENEGRINA 3 (1), 81-93., 2009
122009
O izricanju posvojnosti prijedložnim genitivnim izrazima
B Kuna
Jezikoslovlje 2 (2−3), 34−44, 1999
121999
NP–pomicanje i posvojni genitiv
B Kuna
Jezikoslovlje 4 (2), 245−261, 2003
102003
O antecedentu povratno-posvojne zamjenice svoj u hrvatskom jeziku
B Kuna
Slavica Wratislaviensia 6, 199-207., 2008
92008
Sintaktičke i semantičke kategorije u nominalizaciji
B Kuna
Sintaktičke kategorije, 125-144., 2007
82007
Izricanje posvojnosti genitivom u hrvatskom književnom jeziku
B Kuna
Magistarski rad, 1999
81999
Proučavanje tvorbe riječi u hrvatskom jeziku tijekom 20. stoljeća
B Kuna
Hrvatski jezik u XX. stoljeću, 339-365, 2006
7*2006
Između atributne i predikatne posvojnosti
B Kuna
Rasprave 29 (1), 157−171., 2003
72003
Nove pojave u jeziku javne komunikacije
B Kuna
Godišnjak ogranka Matice hrvatske Vinkovci za 2002. godinu 20, 33-42, 2002
72002
O kognitivnim temeljima položaja modifikatora, determinatora i kvantifikatora u imenskoj sintagmi
B Belaj, B Kuna
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 39 (2), 311-344, 2013
62013
O hibridnom jeziku u reklamama
B Kuna, D Kostanjevac
Diskurs i dijalog: teorije, metode i primjene, 207-222., 2011
62011
Semantička neologija u hrvatskom jeziku
B Kuna, AM Čolić
X. međunarodni kroatistički znanstveni skup, 37-56., 2012
52012
Lata osiemdziesiąte w nowomowie chorwackiej i polskiej. Małczak, Leszek, Paulina Pycia, Anna Ruttar, ur
M Cichońska, B Kuna
Chorwacja lat osiemdziesiątych XX wieku: Kultura–język–literatura, 99−114., 2011
52011
Gramatička kategorija broja i drugi načini izražavanja količinskih značenja
B Kuna
Način u jeziku/Književnost i kultura pedesetih-zbornik radova 36. seminara …, 2008
52008
Benešićev Rječnik u kontekstu suvremenih hrvatskih jednojezičnika
B Kuna
Dani Julija Benešića, 95-103., 2004
52004
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20