Salmedin Mesihović
Salmedin Mesihović
Professor of ancient historije, University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Potvrđena adresa e-pošte na ff.unsa.ba
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Antiqvi homines Bosnae
S Mesihovic
Salmedin Mesihovic, 2011
222011
ORBIS ROMANVS (Udžbenik za historiju klasične rimske civilizacije)
S Mesihović
182015
Rimski vuk i ilirska zmija. Posljednja borba
S Mesihovic
Salmedin Mesihovic, 2011
182011
Dezitijati: Kulturna i narodnosno-politička zajednica u Iliriku i osvajanja Oktavijanova doba
S Mesihović
doktorska disertacija, Zagreb, 2007
112007
Dezitijati: Kulturna i narodnosno-politička zajednica u Iliriku i osvajanja Oktavijanova doba
S Mesihović
doktorska disertacija, Zagreb, 2007
112007
PROCONSVLES, LEGATI ET PRAESIDES. Rimski namjesnici Ilirika, Gornjeg Ilirika i Dalmacije
S Mesihović
102014
Aevum Dolabellae–Dolabelino doba
S Mesihović
Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja, 99-123, 2010
82010
Podjela provincije Ilirik
S Mesihović
Pregled-časopis za društvena pitanja 51 (2), 87-100, 2010
82010
INSCRIPTIONES LATINARVM SARAEVONENSIS (sa kraćim pregledom neseobinske kulture u antičko doba)–doprinos historiji sarajevskog prostora u antičko
S Mesihović
Historijska traganja, 9-68, 2008
82008
Rimski vuk i ilirska zmija
S Mesihović
Posljednja borba,(knjiga u rukopisu), Sarajevo, 2011
72011
Revolucije stare Helade i Rimske Republike
S Mesihovic
Salmedin Mesihovic, 2011
72011
A, Dezitijati, Sarajevo (u rukopisu)
S Mesihović
Dopunjena verzija doktorske disertacije: Dezitijati: kulturna i narodnosno …, 2007
72007
Proconsvles, legati et praesides
S Mesihović
Rimski namjesnici Ilirika, Gornjeg Ilirika i Dalmacije, Sarajevo, 2014
62014
Plinijevske peregrinske civitates na prostoru današnje Bosne i Hercegovine/The Plinian peregrine civitates in the territory of present-day Bosnia-Herzegovina
S Mesihović, F Račkog
Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku 104, 55-78, 2011
62011
Autarijati, Sarajevo (u rukopisu)
S Mesihović
Dopunjena verzija magistarskog rada: Problem kulturne i narodnosne zajednice …, 2004
62004
Historija Ilira
S Mesihović, A Šačić
52015
SVPPLEMENTVM REBELLIO ILLYRICI I–GERMANIKOVA “POUNJSKA OFANZIVA”
S Mesihović
Historijska traganja, 9-33, 2009
52009
Historija Autarijata
S Mesihović
42014
„RES PVBLICAE SCRIBONIANI “
S Mesihović
Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu, knjiga XIV-XV, Sarajevo, 315-340, 2010
42010
Baton Breučki–predaja i kazna
S Mesihović
Gračanički glasnik-Časopis za kulturnu historiju, 24-49, 2009
42009
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20