Prati
Enoh Šeba
Enoh Šeba
University of Zagreb - Centre for Protestant Theology Matija Vlačić Ilirik
Potvrđena adresa e-pošte na tfmvi.hr
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Neke novije komunikacijske teorije i njihova primjena na homiletiku
E Šeba
Diacovensia: teološki prilozi 28 (1), 107-127, 2020
52020
Tko to tamo sluša? : dijaloško propovijedanje kao izazov suvremenoj propovjedničkoj praksi
E Šeba
Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik, 2020
32020
Sermon Listening: A New Approach Based on Congregational Studies and Rhetoric
E Šeba
Langham Monographs, 2021
22021
Free Sunday Campaign - A Case Study from Croatia
E Šeba
Nova prisutnost: časopis za intelektualna i duhovna pitanja 17 (3), 579-595, 2019
1*2019
Sermon listening among the Croatian Baptists: a new approach based on congregational studies and rhetoric
E Seba
University of Chester, 2019
12019
Die Theologische Fakultät "Matija Vlačić Ilirik" (Matthias Flacius Illyricus) von 1976 bis in die Gegenwart
E Šeba
Lutherische Kirche in der Welt 56, 131-150, 2009
12009
Propovijedanje u liturgijskom kontekstu
E Šeba
Kairos: evanđeoski teološki časopis 16 (1), 45-67, 2022
2022
Preaching in a Liturgical Context
E Šeba
Kairos : Evangelical Journal of Theology 16 (1), 45-67, 2022
2022
Od privatnog crkvenog učilišta do sveučilišnog centra za protestantsku teologiju
EŠ Lidija Matošević, Marina Schumann
500 godina protestantizma: Baština i otisci u hrvatskom društvu (ur. A …, 2018
2018
Ghetto, Colony, or a Journeying People? The Baptists’ Role in the Croatian Society, with a Special Reference to the Work of Stanley Hauerwas and his Critics
E Šeba
Nova prisutnost: časopis za intelektualna i duhovna pitanja 10 (2), 249-261, 2012
2012
Exploration of contemporary ‘dialogical preaching’: An attempt at evaluation from the perspective of Croatian Baptists' homiletical practice
E Seba
International Baptist Theological Seminary of the European Baptist …, 2011
2011
Family Virtues and Human Dignity
E Seba
Journal of European Baptist Studies 8 (2), 37-49, 2008
2008
Popis recenzenata u XXIX. godištu
M Akmadža, T Barščevski, J Berdica, J Bošnjaković, G Buljan Flander, ...
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–13