Prati
Sanja Šimlesa
Sanja Šimlesa
Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, University of Zagreb
Potvrđena adresa e-pošte na erf.hr
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Rana dijagnostika poremećaja iz autističnog spektra-Teorija, istraživanja i praksa
M Cepanec, S Šimleša, J Stošić
Klinička psihologija 8 (2), 203-224, 2015
862015
Four tasks of a robot-assisted autism spectrum disorder diagnostic protocol: First clinical tests
F Petric, K Hrvatinić, A Babić, L Malovan, D Miklić, Z Kovačić, M Cepanec, ...
IEEE global humanitarian technology conference (GHTC 2014), 510-517, 2014
432014
Gestural development and its relation to a child's early vocabulary
JK Kraljević, M Cepanec, S Šimleša
Infant Behavior and Development 37 (2), 192-202, 2014
332014
Znanstveno utemeljene intervencije kod poremećaja iz spektra autizma
K Popčević, J Ivšac Pavliša, AM Bohaček, S Šimleša, B Bašić
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 52 (1), 100-113, 2016
312016
Prikaz poticanja komunikacije i jezika kod dječaka s visokofunkcionirajućim autizmom
M Dukarić, J Ivšac Pavliša, S Šimleša
Logopedija 4 (1), 1-9, 2014
302014
Poticanje socijalne interakcije putem socijalnih priča u dječaka s poremećajem iz spektra autizma
M Jančec, S Šimleša, J Frey Škrinjar
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 52 (1), 87-99, 2016
292016
Izvršne funkcije i teorija uma kod osoba s poremećajem iz autističnoga spektra
S Šimleša
Psihologijske teme 20 (1), 91-113, 2011
292011
Aspergerov sindrom u dječjoj dobi
S Šimleša, M Ljubešić
Suvremena psihologija 12 (2), 373-389, 2009
292009
Mother–father differences in screening for developmental delay in infants and toddlers
M Cepanec, K Lice, S Šimleša
Journal of communication disorders 45 (4), 255-262, 2012
252012
Razvojna procjena i podrška djeci s poremećajima iz autističnog spektra
K Popčević, J Ivšac Pavlića, S Šimleša
Klinička psihologija 8 (1), 19-31, 2015
242015
Razvoj izvršnih funkcija i njihovih neuroloških korelata
S Šimleša, M Cepanec
Suvremena psihologija 11 (1), 55-72, 2008
242008
Uključivanje djece s teškoćama u razvoju u ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja iz perspektive odgojitelja
A Tomić, J Ivšac Pavliša, S Šimleša
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 55 (2), 40-52, 2019
202019
The role of executive functions in language comprehension in preschool children
S Šimleša, M Cepanec, M Ljubešić
Psychology 8 (02), 227, 2017
172017
Imaju li hrvatska djeca urednog razvoja uistinu „urednu “komunikaciju?
K Kljunić, M Cepanec, S Šimleša
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 52 (2), 1-10, 2016
152016
Early childhood inclusion in Croatia
M Ljubešic, S Šimleša
Infants & Young Children 29 (3), 195-204, 2016
152016
Predjezična i rana jezična komunikacija: obilježja prijelaznog stadija u djece s perinatalnim oštećenjem mozga
M Ljubešić, M Cepanec, J Ivšac Pavliša, S Šimleša
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 45 (1), 15-29, 2009
152009
Towards a robot-assisted autism diagnostic protocol: Modelling and assessment with POMDP
F Petric, D Tolić, D Miklić, Z Kovačić, M Cepanec, S Šimleša
Intelligent Robotics and Applications: 8th International Conference, ICIRA …, 2015
142015
Promjene kognitivnih funkcija u odrasloj dobi
P Zadro, S Šimleša, M Olujić, J Kuvač Kraljević
Logopedija 6 (2), 53-61, 2016
132016
Obilježja socijalne kognicije kod osoba s poremećajem iz spektra autizma, posebnim jezičnim teškoćama i intelektualnim teškoćama
M Škrobo, S Šimleša, J Ivšac Pavliša
Logopedija 6 (1), 6-13, 2016
102016
i Ivšac Pavliša, J.(2016). Obilježja socijalne kognicije kod osoba s poremećajem iz spektra autizma, posebnim jezičnim teškoćama i intelektualnim teškoćama
M Škrobo, S Šimleša
Logopedija 6 (1), 6-13, 0
10
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20