Prati
Igor Jakobfi
Igor Jakobfi
Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu
Potvrđena adresa e-pošte na djkbf.hr - Početna stranica
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Mirovni proces zahtjeva trajnu predanost. Prema pomirenom hrvatskom društvu
I Jakobfi
Fratelli tutti. Poziv na socijalno prijateljstvo i sveopće bratstvo …, 2022
2022
Nestanci migranata
D Tukara, E Jurić, I Jakobfi
Prevencija trgovanja ljudima. Zbornik radova, 89-103, 2022
2022
Social Pastoral Care of Young People. The Example of the Friends of St. Martin Association
I Jakobfi
Diacovensia: teološki prilozi 29 (4), 599-622, 2021
2021
Migracije kao znak vremena. Doprinos pape Franje rješavanju problema suvremenih migracija i prihvata migranata
V Dugalić, I Jakobfi
Suvremene migracije u Republici Hrvatskoj : uzroci, posljedice i aktualni …, 2021
2021
Oživotvorenje dijaloške naravi socijalnog nauka Crkve Iskustvo evangelizacijskog rada Ureda za promicanje socijalnog nauka Crkve i za društvena pitanja Đakovačko - osječke …
V Dugalić, I Jakobfi
Sve provjeravajte: dobro zadržite (1Sol 5, 21). Kršćanska etika u dijalogu …, 2021
2021
Socijalni nauk Crkve i govor o paklu
I Jakobfi
Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije : časopis za pastoralnu orijentaciju …, 2019
2019
Stanje i perspektive laikata u postsinodskom vremenu–s posebnim osvrtom na vjeroučitelje laike
I Jakobfi
Diacovensia: teološki prilozi 27 (1), 33-56, 2019
2019
Nacrt za istraživanje vjere Katoličke Crkve u njezinoj javno-pojavnoj dimenziji na području Baranjskog dekanata
I Jakobfi
Godišnjak Ogranka Matice hrvatske Beli Manastir 13, 68-86, 2016
2016
Kršćanski doprinos raspravi o demografskoj obnovi hrvatskog društva
I Jakobfi
Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 141, 869-876, 2013
2013
Kršćanski doprinos raspravio o zdravstvenom odgoju
I Jakobfi
Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 141, 560-566, 2013
2013
Uloga vjerske slobode u izgradnji općeg dobra
I Jakobfi
Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 141, 217-222, 2013
2013
Prezbiter – subjekt dijaloga Crkve i društva
I Jakobfi
Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 140, 660-664, 2012
2012
Socijalni kapital u Crkvi
I Jakobfi
Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 140, 558-566, 2012
2012
Intelektualni kapital – mogućnost povratka vjere u hrvatsku javnost
I Jakobfi
Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 140, 31-39, 2012
2012
Doprinos Crkve razvoju poduzetništva u hrvatskom društvu
I Jakobfi
Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 139, 825-834, 2011
2011
Kršćanski doprinosi odgoju aktivne publike
I Jakobfi
Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 139, 697-702, 2011
2011
Imamo li svijest društvene odgovornosti?
I Jakobfi
Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 139 (1-2), 27-41, 2011
2011
Brak i obitelj u hrvatskom zakonodavstvu, u:
I JAKOBFI
Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 139 (6), 597-603, 2011
2011
Poteškoće ostvarenja odgojnih prava roditelja i opće dobro
I Jakobfi
Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 138, 963-968, 2010
2010
Kršćanski doprinos današnjem ostvarenju prava na rad
I Jakobfi
Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 138, 695-699, 2010
2010
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20