Mirjana Crnić Novosel
Mirjana Crnić Novosel
The Institute of Croatian language and linguistics
Potvrđena adresa e-pošte na ihjj.hr
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
„Fijumani i stavovi o fijumanskom idiomu u 21. stoljeću “
M Crnić Novosel, N Spicijarić Paškvan
Riječki filološki dani 9, 409-419, 2014
82014
Iz fonologije govora Mrkoplja
S Vranić, M Crnić
Čakavska rič, 1,119-133., 119-133., 2008
82008
Il dialetto fiumano all'inizio del XXI secolo
N Spicijarić Paškvan, M Crnić Novosel
Rivista italiana di dialettologia. Lingue dialetti società 38, 57-73, 2014
72014
Štokavski ikavski govori u Gorskome kotaru (fonološki i morfološki aspekt)
M Crnić Novosel
University of Rijeka. Faculty of Humanities and Social Sciences., 2015
62015
Osnovne fonološke značajke sungerskoga govora
M Crnić
Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani 8 …, 2008
62008
Il dialetto fiumano-parte integrante dell'identità fiumana
M Crnić Novosel, N Spicijarić Paškvan
La Battana 51 (198), 62-83, 2015
32015
Germanizmi u štokavskim ikavskim govorima Gorskoga kotara
M Crnić, Ž Macan
Fluminensia, časopis za filološka istraživanja 1 (23), 7-23., 2011
32011
Pun naručaj nepozabjeneh lovranskeh besed
M Crnić Novosel, I Nežić
Zbornik Lovranšćine 3, 21-37, 2014
22014
Kako govoru/govoridu naši stari o šoltanskim govorima uzduž i poprijeko
M Crnić Novosel
FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja 31 (2), 445-449, 2019
2019
Istočnogoranski kajkavski govori pod povećalom. Vrijedan prinos hrvatskoj dijalektologiji. Marina Marinković. Kajkavski govori istočnoga Gorskoga kotara. Zagreb‒Delnice …
M Crnić Novosel
Filologija, 156-159, 2019
2019
Štokavski ikavski govori u Gorskome kotaru
M Crnić Novosel
Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje., 2019
2019
ZNAČAJAN PRINOS HRVATSKOJ DIJALEKTOLOGIJI Prikaz knjige Slivanjski govori: fonologija i morfologija Perine Vukša Nahod (Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2017.)
M Crnić Novosel
FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja 30 (2), 342-346, 2018
2018
Blago govora novaljskoga (Vranić, Silvana; Oštarić, Ivo. 2016. Rječnik govora Novalje na otoku Pagu. Grad Novalja, Ogranak Matice hrvatske u Novalji, Filozofski …
M Crnić Novosel
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 42 (2), 606-609, 2016
2016
Govor Liča
M Crnić Novosel
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 42 (2), 333-352, 2016
2016
The idiom of Lič
MC Novosel
Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 42 (2), 333, 2016
2016
On the Non-Material Heritage of the Lovran Region (Zbornik Lovranšćine. 2014. Knjiga 3. Katedra Čakavskog sabora Lovran. Lovran.)
M Crnić Novosel
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 41 (1), 191-195, 2015
2015
O nematerijalnoj baštini lovranskoga kraja (Zbornik Lovranšćine. 2014. Knjiga 3. Katedra Čakavskog sabora Lovran. Lovran.)
M Crnić Novosel
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 41 (1), 191-195, 2015
2015
Shtokavian ikavian dialects in Gorski kotar (phonology and morphology)
MC Novosel
Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci, 2015
2015
Fiuman dialect-integral part of identity of Rijeka
MC Novosel, NS Paškvan
La Battana 51 (198), 62-83, 2015
2015
NazIVI za sestrINu kĆer u čakaVskoMe NarJečJu
M Crnić Novosel, D Ćurković, Ž Jozić, P Vukša Nahod
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 40 (1), 59-76, 2014
2014
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20