Prati
Mirjana Crnić Novosel
Mirjana Crnić Novosel
The Institute of Croatian language and linguistics
Potvrđena adresa e-pošte na ihjj.hr
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Fijumani i stavovi o fijumanskom idiomu u 21. stoljeću
M Crnić Novosel, N Spicijarić Paškvan
Nepoznat skup, 409-419, 2014
132014
Štokavski ikavski govori u Gorskome kotaru (fonološki i morfološki aspekt)
M Crnić Novosel
University of Rijeka. Faculty of Humanities and Social Sciences, 2015
112015
Il dialetto fiumano all'inizio del XXI secolo
N Spicijarić Paškvan, M Crnić Novosel
RID. Rivisa italiana di dialettologia 38, 57-73, 2014
112014
Štokavski ikavski govori u Gorskome kotaru
M Crnić Novosel
Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje., 2019
82019
Iz fonologije govora Mrkoplja
S Vranić, M Crnić
Čakavska rič, 1,119-133., 119-133., 2008
82008
Il dialetto fiumano-parte integrante dell'identità fiumana
M Crnić Novosel, N Spicijarić Paškvan
La Battana 51 (198), 62-83, 2015
62015
Osnovne fonološke značajke sungerskoga govora
M Crnić
Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani 8 …, 2008
62008
Pun naručaj nepozabjeneh lovranskeh besed
M Crnić Novosel, I Nežić
Zbornik Lovranšćine 3, 21-37, 2014
52014
Zajik va kome ča slaje zvoni–zapadna čakavština Gorskoga kotara
M Crnić Novosel
Nepoznat skup, 21-27, 2013
42013
Germanizmi u štokavskim ikavskim govorima Gorskoga kotara
M Crnić, Ž Macan
Fluminensia, časopis za filološka istraživanja 1 (23), 7-23., 2011
42011
Prilog kontrastivnoj analizi hrvatskih i makedonskih frazema s onimskom sastavnicom
M Crnić Novosel, M Opašić
Nepoznat skup, 281-297, 2014
32014
Određivanje pripadnosti mjesnoga govora Staroga Laza u Gorskome kotaru
M Crnić Novosel, M Marinković
Hrvatski dijalektološki zbornik, 31-47, 2022
22022
Gorski kotar u svjetlu raznovrsnih istraživanja
M Crnić Novosel
Problemi sjevernog Jadrana: Problemi sjevernog Jadrana 18, 119-132, 2020
22020
O nematerijalnoj baštini lovranskoga kraja (Zbornik Lovranšćine. 2014. Knjiga 3. Katedra Čakavskog sabora Lovran. Lovran.)
M Crnić Novosel
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 41 (1), 191-195, 2015
12015
On the Phonology of Non-Liturgical Editions of the Glagolitic Press in Senj
V Blažević Krezić, M Crnić Novosel
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 49 (2), 2023
2023
Iz fonologije neliturgijskih izdanja senjske glagoljske tiskare
V Blažević Krezić, M Crnić Novosel
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 49 (2), 2023
2023
Nacionalnomanjinski jezici na jezičnoj karti Rijeke
M Crnić Novosel
Hrvatski jezik: znanstveno-popularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika 10 …, 2023
2023
Govor Saborskoga u kontekstu susjednih štokavskih ikavskih govora
M Crnić Novosel, M Marinković
Filologija, 11-30, 2023
2023
Local dialect of Saborsko in the Context of Neighbouring Štokavian Ikavian dialects
M Crnić Novosel, M Marinković
Filologija, 11-30, 2023
2023
Smiljan Grbac, Slovnica kastavskega govora, Udruga Čakavski senjali, Kastav, 2021., 197 str. ISBN: 978-953-48136-3-8.
M Crnić Novosel
Zbornik Lovranšćine 9 (1), 81-83, 2022
2022
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20