Igor Dobrača
Igor Dobrača
Juraj Dobrila University of Pula
Verified email at unipu.hr
TitleCited byYear
Primjena e-mail marketinga u hotelijerstvu
I Dobrača
Praktični menadžment: stručni časopis za teoriju i praksu menadžmenta 2 (1), 2011
72011
Lokacijski servisi i njihove marketinške mogućnosti
I Dobrača
Praktični menadžment: stručni časopis za teoriju i praksu menadžmenta 3 (1 …, 2012
52012
Otkrivanje i unapređivanje kvalitete pružanja usluge putem tajne kupnje
I Dobrača
Praktični menadžment: stručni časopis za teoriju i praksu menadžmenta 1 (1 …, 2010
12010
Translators in the journal" La Battana"
I Dobrača
Prikazi i imaginariji talijanske kulture, 2017
2017
The test catalogue for the state exam (matura) of the Italian language and literature in Croatia from 2009 to 2016
E Dobrača, I Dobrača
Ricerche sociali-Centro di ricerche storiche Rovigno 24, 111, 2017
2017
The role of business support in hotel business
I Dobrača, L Miučin
Stručno usavršavanje nastavnika ekonomske skupine, stranih jezika …, 2016
2016
Doing research with LimeSurveyRe
I Dobrača
Vlastita naklada, 2014
2014
+ Safe on the Internet
I Dobrača, E Paulišić
vlastita naklada, sunakladnik: SEI-TOŠ" Bernardo Benussi", 2013
2013
Habits, attitudes and modes of internet usage among the pupils of the Italian primary school" Bernardo Benussi" in Rovinj
I Dobrača, E Paulišić
Ricerche sociali-Centro di ricerche storiche Rovigno 20, 109-132, 2013
2013
Location based services and their marketing opportunities
I Dobrača
Praktični menadžment 3 (4), 81-85, 2012
2012
OPTIMIZACIJA WEB SJEDIŠTA
I Dobrača, M Frančić
Praktični menadžment: stručni časopis za teoriju i praksu menadžmenta 2 (1 …, 2011
2011
Web site optimisation
I Dobrača, M Frančić
Praktični menadžment 2 (2), 115-120, 2011
2011
Application of e-mail marketing in hospitality
I Dobrača
Praktični menadžment 2 (2), 121, 2011
2011
Use of e-mail communication in marketing
I Dobrača
Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku 1, 141-147, 2010
2010
Detection and enhancement of quality of service through a mystery shopping
I Dobrača
Praktični menadžment 1 (1), 53-56, 2010
2010
+ sicuri in Internet
I Dobrača, E Paulišić
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16