Ivo Pranjković
Ivo Pranjković
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
Verified email at ffzg.hr
Title
Cited by
Cited by
Year
Rječnik hrvatskoga jezika
V Anić
Novi liber, 1998
12351998
Gramatika hrvatskoga jezika: za gimnazije i visoka učilišta
J Silić, I Pranjković
8722005
Hrvatski enciklopedijski rječnik
V Anić, D Brozović Rončević, I Goldstein, S Goldstein, L Jojić, ...
2802002
Poredbenopovijesna gramatika hrvatskoga jezika
R Matasović
1822008
Hrvatska skladnja: rasprave iz sintakse hrvatskoga standardnog jezika
I Pranjković
Hrvatska sveučilišna naklada, 1993
1581993
Druga hrvatska skladnja: sintaktičke rasprave
I Pranjković
Hrvatska sveučilišna naklada, 2001
1262001
Skladnja ilirskoga jezika za niže gimnazije
AV Tkalčević
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 1859
72*1859
Hrvatski jezik i franjevci Bosne Srebrene
I Pranjković
Matica hrvatska, 2000
652000
Gramatika crnogorskoga jezika
A Čirgić, I Pranjković, J Silić
Ministarstvo prosvjete i nauke, 2010
472010
Gramatička značenja
I Pranjković
422013
Jezik i beletristika
I Pranjković
382003
Kronika hrvatskoga jezikoslovlja
I Pranjković
Matica hrvatska, 1993
311993
Ogledi o jezičnoj pravilnosti
I Pranjković
302010
Izražavanje neodređenosti/određenosti imenica u hrvatskome jeziku
I Pranjković
Riječki filološki dani 3 (2000), 343-350, 2000
292000
Funkcionalni stilovi i sintaksa
I Pranjković
Suvremena lingvistika 41 (1-2), 519-527, 1996
261996
Franjevačko spisateljstvo na hrvatskome jeziku
I Pranjković
232008
Sučeljavanja. Polemički dueli oko hrvatskoga jezika i pravopisa
I Pranjković
222008
Jezikoslovna sporenja
I Pranjković
Konzor, 1997
221997
Za demokratizaciju hrvatske ortoepske norme
I Pranjković
Jezik i demokracija, 299-306, 2001
202001
Sintaksa hrvatskoga jezika: udžbenik za 3. razred gimnazije
I Pranjković
Školska knjiga, 1995
201995
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20