Follow
Paweł Młodzikowski
Paweł Młodzikowski
Verified email at isep.pw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Analiza konstrukcji bezprzekładniowych prądnic do małych elektrowni wiatrowych
Z Goryca, P Młodzikowski
Konferencja Podstawowe Problemy Energoelektroniki, Elektromechaniki i …, 2009
212009
Control of simplified multilevel AC-DC-AC converter for small power generation systems
P Mlodzikowski, A Milczarek, S Stynski, M Malinowski, S Kouro
IECON 2013-39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society …, 2013
102013
Application of simplified neutral point clamped multilevel converter in a small wind turbine
P Mlodzikowski, A Milczarek, M Malinowski
The Scientific Journal of Riga Technical University-Electrical, Control and …, 2014
62014
AC–DC–AC Converters for Distributed Power Generation Systems
M Jasinski, S Stynski, P Mlodzikowski, M Malinowski
Power Electronics for Renewable Energy Systems, Transportation and …, 2014
32014
Przekształtnikowy napęd samochodu elektrycznego
J Załęski, M Dadana, P Młodzikowski, M Twerd
Maszyny Elektryczne: zeszyty problemowe, 89-93, 2013
32013
Wybrane wyniki badań przebiegu procesu ładowania akumulatorów pojazdów elektrycznych
K Bieliński, P Młodzikowski
Przegląd Elektrotechniczny 95, 2019
22019
Control algorithm of a DC/AC converter applied in a small wind turbine
P Mlodzikowski, A Milczarek, M Malinowski
2011 IEEE International Symposium on Industrial Electronics, 1006-1010, 2011
22011
Modulation algorithm for a simplified multilevel ac-dc-ac converter
P Mlodzikowski, S Stynski, M Malinowski
P Rzeglad Elektrotechniczny 8, 178-182, 2013
12013
Analiza pracy małej elektrowni wiatrowej-praca autonomiczna oraz przy podłączeniu do sieci elektroenergetycznej
P Młodzikowski, A Milczarek, M Malinowski
Prace Instytutu Elektrotechniki, 167-179, 2011
12011
Algorytm sterowania przekształtnikiem DC/AC dla małej elektrowni wiatrowej
P MŁODZIKOWSKI, A MILCZAREK, M MALINOWSKI
Przegląd Elektrotechniczny 87 (6), 67-72, 2011
12011
Application of a MFC1000AcR frequency converter in a marine vessel propulsion system
J Załęski, P Kapusta, P Młodzikowski, VV Bilonozhko, BL Kopchak
NTU" KhPI", 2017
2017
Control algorithm of a DC/AC converter for a small wind power plant
P Młodzikowski, A Milczarek, M Malinowski
2011
Metody bezczujnikowego sterowania silników bezszczotkowych
Z Goryca, P Młodzikowski
Pomiary, Automatyka, Komputery w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 26-29, 2009
2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13