Follow
Karolina Sztandar-Sztanderska
Karolina Sztandar-Sztanderska
Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences
Verified email at ifispan.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Teoria praktyki i praktyka teorii: wstęp do socjologii Pierre'a Bourdieu
K Sztandar-Sztanderska
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2010
472010
Obywatel spotyka państwo. O urzędach pracy jako biurokracji pierwszego kontaktu
K Sztandar-Sztanderska
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2016
402016
Profiling the Unemployed in Poland. Social and Political Implications of Algorithmic Decision Making.
J Niklas, K Sztandar-Sztanderska, K Szymielewicz
https://panoptykon.org/sites/default/files/leadimage-biblioteka …, 2015
34*2015
Activation of the unemployed in Poland: from policy design to policy implementation
K Sztandar-Sztanderska
International Journal of Sociology and Social Policy 29 (11/12), 624-636, 2009
312009
Negotiating social citizenship at the street-level: local activation policies and individualization in Sweden and Poland
C Garsten, K Jacobsson, K Sztandar-Sztanderska
Integrating Social and Employment Policies in Europe: Active Inclusion and …, 2016
232016
Annexes électroniques de l’article «Un projet de nomenclature socioprofessionnelle européenne»
A Filhon, J Deauvieau, L De Verdalle, A Pelage, T Poullaouec, C Brousse, ...
Sociologie, 2013
22*2013
Un projet de nomenclature socioprofessionnelle européenne: une construction savante face aux variations nationales de représentation du monde social
A Filhon, J Deauvieau, L De Verdalle, A Pelage, T Poullaouec, C Brousse, ...
Sociologie 4 (4), 373-393, 2013
222013
Teoria praktyki i praktyka teorii
K Sztandar-Sztanderska
Wstęp do socjologii Pierre’a Bourdieu, Wydawnictwo Uniwersytetu …, 2010
222010
Nie zrzucajmy całej winy na nieefektywne urzędy pracy i fikcyjnych bezrobotnych: uwagi o niepożądanych konsekwencjach nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach …
K Sztandar-Sztanderska
Warszawa, 2013
17*2013
Klienci powiatowych urzędów pracy
I Wóycicka, K Sztandar-Sztanderska, M Zieleńska
Analiza funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia po ich włączeniu do …, 2008
15*2008
Changing social citizenship through information technology
K Sztandar-Sztanderska, Z Marianna
Social Work and Society. International Online Journal 18 (2), 2018
142018
What Makes an Ideal Unemployed Person? Values and Norms Encapsulated in a Computerized Profiling Tool
K Sztandar-Sztanderska, M Zielenska
Social Work & Society 18 (1), 2020
92020
Państwo na co dzień. Etnografia polityk publicznych wobec grup zmarginalizowanych we Francji
K Sztandar-Sztanderska
Kultura i Rozwój 6 (1), 9-26, 2018
92018
Czy algorytmy wprowadzają w błąd? Metaanaliza algorytmu profilowania bezrobotnych stosowanego w Polsce
K Sztandar-Sztanderska, M Kotnarowski, M Zieleńska
Studia Socjologiczne 1 (240), 89-115, 2021
82021
Poland. Unemployment benefit: haunted by a lack of legitimacy
S Portet, K Sztandar-Sztanderska
Unemployment benefit systems in, 2010
82010
Czego nie widać? Literatura o polityce rynku pracy a praktyki urzędników pierwszego kontaktu
K Sztandar-Sztanderska
Studia z Polityki Publicznej 2 (14), 117-146, 2017
72017
The Development of Capabilities of Young People with Low Skills. The Case Study of a Vocational Education Programme in Poland.
K Sztandar-Sztanderska, M Zieleńska
Social Work & Society 10 (1), 2012
72012
Analiza funkcjonowania urzędów pracy po ich włączeniu do administracji samorządowej
M Grabowski, W Misiąg, M Stec, U Sztanderska, B Piotrowski, ...
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa, 13, 2008
72008
Capabilities for Voice, Work and Education: Critical Analysis of Programmes for Disadvantaged Young People in Europe
L Bilfulco, V Egdell, R McQuaid, T Berthet, V Simon, R Monteleone, ...
Facing Trajectories from School to Work, 201-357, 2015
62015
Powiatowy urząd pracy jako animator i partner w zakresie polityki rynku pracy na szczeblu lokalnym i regionalnym
B Piotrowski, K Sztandar-Sztanderska, M Zieleńska
W: Analiza funkcjonowania urzędów pracy po ich włączeniu do administracji …, 2008
62008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20