Prati
ivica raguž
ivica raguž
Professor of Theology, Catholic Faculty of Theology in Djakovo, University Josip Juraj Strossmayer
Potvrđena adresa e-pošte na os.t-com.hr - Početna stranica
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Poslanje Crkve u pluralizmu-» preobražavajuće prihvaćanje «
I Raguž
Bogoslovska smotra 73 (2-3), 269-292, 2003
92003
Sustavno-teološko promišljanje o propovijedi
I Raguž
Diacovensia: teološki prilozi 18 (3), 501-516, 2010
82010
Papa Benedikt XVI. o Crkvi, državi i politici
I Raguž
Bogoslovska smotra 77 (2), 419-435, 2007
52007
Kršćanski–katolički svjetonazor prema Romanu Guardiniju
I Raguž
Diacovensia: teološki prilozi 23 (3), 277-290, 2015
42015
Hans Urs von Balthasar i Karl Rahner o Blaženoj Djevici Mariji, u
I Raguž
Bogoslovska smotra 79 (4), 813-845, 2009
42009
» Reknemo li da nismo zgriješili, pravimo ga lašcem i riječi njegove nema u nama.«(1 Iv 1, 10). O dostojanstvu čovjeka grješnika
I Raguž
Diacovensia: teološki prilozi 24 (4), 539-554, 2016
32016
Parezija–Michel Foucault i teologija u dijalogu
I Raguž
Nova prisutnost: časopis za intelektualna i duhovna pitanja 11 (2), 237-264, 2013
32013
Laička država i sloboda vjerovanja danas. Teološki osvrt na doprinos Charlesa Taylora
I Raguž
Diacovensia: teološki prilozi 21 (4), 691-704, 2013
32013
Crkveni pokreti kao Crkva u pokretu: promišljanja o ekleziološkome identitetu crkvenih pokreta
I Raguž
Bogoslovska smotra 78 (2), 385-403, 2008
32008
Šutnja-molitva–dokolica
I Raguž
Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2018
22018
Katolicizam
I RAGUŽ
Đakovo, 2017
22017
Kršćanska vjera i djetinji duh
I Raguž
Crkva u svijetu: Crkva u svijetu 51 (2), 287-301, 2016
22016
Pravoslavlje, katolicizam i protestantizam. Osvrt na «Bit kršćanstva» Adolfa von Harnacka
I Raguž
Diacovensia: teološki prilozi 20 (1), 133-147, 2012
22012
O teologiji smrti, u
I Raguž
Communio 38 (114), 61-69, 2012
22012
Sinn für das Gott-Menschliche: transzendental-theologisches Gespräch zwischen den Ästhetiken von Immanuel Kant und Hans Urs von Balthasar
I Raguž
Bonner dogmatische Studien 36, 2003
22003
O Svetome pismu u Origenovoj misli
I Raguž
Diacovensia: teološki prilozi 27 (3), 389-416, 2019
12019
Neki vidovi teologije kao znanosti kod Tome Akvinskoga
I Raguž, A Svirać
Diacovensia: teološki prilozi 24 (1), 91-116, 2016
12016
JEDNAKOST DUŠA
I Raguž
Diacovensia: teološki prilozi 24 (2), 221-225, 2016
12016
Drugi vatikanski sabor i" elan prema novomu"
I Raguž
Diacovensia: teološki prilozi 20 (3), 313-315, 2012
12012
O svećeničkom celibatu u krizama današnje Crkve
I Raguž
Diacovensia: teološki prilozi 18 (2), 313-328, 2010
12010
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20