ivica raguž
ivica raguž
Professor of Theology, Catholic Faculty of Theology in Djakovo, University Josip Juraj Strossmayer
Potvrđena adresa e-pošte na os.t-com.hr - Početna stranica
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Poslanje Crkve u pluralizmu-» preobražavajuće prihvaćanje «
I RAGUŽ
Bogoslovska smotra 73 (2-3), 269-292, 2003
62003
Kršćanski–katolički svjetonazor prema Romanu Guardiniju
I Raguž
Diacovensia: teološki prilozi 23 (3), 277-290, 2015
32015
Hans Urs von Balthasar i Karl Rahner o Blaženoj Djevici Mariji
I Raguž
Bogoslovska smotra 79 (4), 813-845, 2009
32009
Crkveni pokreti kao Crkva u pokretu: promišljanja o ekleziološkome identitetu crkvenih pokreta
I RAGUŽ
Bogoslovska smotra 78 (2), 385-403, 2008
32008
Sinn für das Gott-Menschliche: transzendental-theologisches Gespräch zwischen den Ästhetiken von Immanuel Kant und Hans Urs von Balthasar
I Raguž
Bonner dogmatische Studien, 2003
32003
Katolicizam
I Raguž
22017
O teologiji smrti
I Raguž
Communio 38 (114), 61-69, 2012
22012
Sustavno-teološko promišljanje o propovijedi
I Raguž
Diacovensia: teološki prilozi 18 (3), 501-516, 2010
22010
Biti ljubljen ili ne biti ljubljen-to je pitanje? Jean-Luc Marion o sv. Augustinu
I Raguž
Diacovensia: teološki prilozi 16 (1-2), 151-171, 2008
22008
Papa Benedikt XVI. o Crkvi, državi i politici
I Raguž
Bogoslovska smotra 77 (2), 419-435, 2007
22007
Šutnja-molitva-dokolica
I Raguž
12018
» Reknemo li da nismo zgriješili, pravimo ga lašcem i riječi njegove nema u nama.«(1 Iv 1, 10). O dostojanstvu čovjeka grješnika
I Raguž
Diacovensia: teološki prilozi 24 (4), 539-554, 2016
12016
Kršćanska vjera i djetinji duh
I Raguž
Crkva u svijetu: Crkva u svijetu 51 (2), 287-301, 2016
12016
Neki vidovi teologije kao znanosti kod Tome Akvinskoga
I Raguž, A Svirać
Diacovensia: teološki prilozi 24 (1), 91-116, 2016
12016
JEDNAKOST DUŠA
I Raguž
Diacovensia: teološki prilozi 24 (2), 221-225, 2016
12016
Parezija–Michel Foucault i teologija u dijalogu
I Raguž
Nova prisutnost: časopis za intelektualna i duhovna pitanja 11 (2), 237-264, 2013
12013
Drugi vatikanski sabor i" elan prema novomu"
I Raguž
Diacovensia: teološki prilozi 20 (3), 313-315, 2012
12012
Pravoslavlje, katolicizam i protestantizam. Osvrt na «Bit kršćanstva» Adolfa von Harnacka
I Raguž
Diacovensia: teološki prilozi 20 (1), 133-147, 2012
12012
Robert Spaemann, Der letzte Gottesbeweis. Mit einer Einführung in die grossen Gottesbeweis und einem Kommentar zum Gottesbeweis Robert Spaemanns von Rolf Schönberger, Pattloch …
I RAGUŽ
Bogoslovska smotra 78 (1), 212-215, 2008
12008
Vesperae Sapientiae Christianae. Tribine 3
I Raguž
Kršćanska sadašnjost, 2008
12008
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20