Follow
Silvija Ćurak
Silvija Ćurak
doktorica humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, Sveučilište u Osijeku
Verified email at ffos.hr
Title
Cited by
Cited by
Year
O imenima u južnoj Baranji
S Ćurak
Znanstveni kolokvij" Život i djelo jezikoslovca Stjepana Sekereša", Beli …, 2007
32007
Govor Vrbanje
L Kolenić, S Ćurak
U: Bilić, A.(ur.). Šokačka rič 4, 81-96, 2007
22007
Slavonski dijalekt u slavonskim medijima
S Ćurak
U: Bilić, A.(ur.). Šokačka rič 8, 335-350, 2011
12011
Mjesni govor Drenovaca
L Kolenić, S Ćurak
U: Bilić, A.(ur.). Šokačka rič 5, 71-82, 2008
12008
Biobibliografija prof. dr. sc. Ljiljane Kolenić
S Ćurak
Od Pavlimira do riči šokačke, 29-50, 2021
2021
Od Pavlimira do riči šokačke
S Ćurak, V Blažević Krezić
2021
Bačke riči
S Ćurak
Etnokulturni identitet Hrvata u Vojvodini: povijesni i suvremeni procesi …, 2020
2020
Jezik „Šumarskog lista“
S Ćurak
Dani Josipa Kozarca u Lipovljanima, 87-93, 2020
2020
Podravski govori slavonskoga dijalekta
S Ćurak
2019
Podravski govori slavonskoga dijalekta
S Ćurak
O Šokcima je rič, 206-236, 2019
2019
Kulinarski leksik slavonskoga dijalekta
S Ćurak
O Šokcima je rič, 190-206, 2019
2019
Izvedena muška i ženska imena u govoru santovačkih Hrvata
S Ćurak, M Jurčević
Šokačka rič 15, 105-116, 2018
2018
Tvorba hipokoristika u Lanosovićevoj gramatici i slavonskom dijalektu
S Ćurak, M Pejčić
Od norme do uporabe 1, 44-65, 2018
2018
Svoje i tuđe u staroj hrvatskoj frazeologiji
L Kolenić, S Ćurak
Multikulturalizam i mnogojezičnost, 491-499, 2017
2017
IS THERE NON-SUBSTITUTED YAT IN TODAY'S SPEECH PATTERNS OF NASICE REGION?
S Curak
LINGUA MONTENEGRINA 17, 63-71, 2016
2016
KLAIC'S BIZOVACKO NARJECJE AND CONTEMPORARY PODRAVA'S SPEECH PATTERNS OF THE SLAVONIAN DIALECT
L Farkas, S Curak
LINGUA MONTENEGRINA 15, 87-96, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16