Alen Jugovic
Alen Jugovic
Profesor Ekonomije, Sveučilište u Rijeci
Potvrđena adresa e-pošte na pfri.hr - Početna stranica
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Menadžement pomorskoputničkih luka
B Kesić, A Jugović
Pomorski fakultet; Liber doo, 2006
492006
Sustainable development model for nautical tourism ports
A Jugović, M Kovačić, A Hadžić
Tourism and hospitality management 17 (2), 175-186, 2011
412011
Factors influencing the formation of freight rates on maritime shipping markets
A Jugović, N Komadina, A Perić Hadžić
Pomorstvo 29 (1), 23-29, 2015
352015
Menadžment u brodarstvu i lukama
F Mitrović, B Kesić, A Jugović
Euroakma, Zagreb 13, 2010
252010
Organization of maritime passenger ports
A Jugović, V Mezak, S Lončar
Pomorski zbornik 44 (1), 93-104, 2006
192006
Traffic demand forecasting for port services
A Jugović, S Hess, T Poletan Jugović
Promet-Traffic&Transportation 23 (1), 59-69, 2011
172011
Organizacija i razvoj pomorsko-putničkih luka
A Jugović, B Kesić, I Jakomin
Informatologia 40 (2), 146-152, 2007
17*2007
Integracija i koordinacija lučkog i prometnog sustava Republike Hrvatske
Č Dundović, T Poletan, A Jugović, S Hess
Pomorski fakultet Sveučilišta, 2006
162006
Structural analysis of cruise passenger traffic in the world and in the Republic of Croatia
D Sciozzi, T Poletan Jugović, A Jugović
Pomorstvo 29 (1), 8-15, 2015
142015
SHORT SEA SHIPPING IN EUROPE FACTOR OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT TRANSPORT SYSTEM OF CROATIA.
A Jugović, B Debelić, M Brdar
Scientific Journal of Maritime Research 25 (1), 2011
132011
Customer-based port service quality model
I Kolanović, Č Dundović, A Jugović
Promet-Traffic&Transportation 23 (6), 495-502, 2011
122011
A model of enhancing the development of intermodal transport in the Adriatic Region
A Jugović, D Žgaljić, T Poletan Jugović
Pomorstvo 24 (2), 129-146, 2010
122010
The long-term port development strategy planning elements
V Mezak, A Perić, A Jugović
Pomorstvo 20 (2), 9-22, 2006
122006
Potrebe i mogućnosti organizacije logističkodistribucijskog centra u riječkoj regiji
B Kesić, A Jugović
Pomorski zbornik 42 (1), 187-208, 2004
112004
Container ports competition in light of contemporary liner shipping market dynamics
M El Kalla, D Zec, A Jugović
Pomorstvo 31 (2), 128-136, 2017
102017
Nautički turizam Hrvatske
T Luković, D Gračan, D Zec, A Jugović, R Petrinović, N Serić, ...
Redak, Split, 2015
102015
Nautički turizam u Republici Hrvatskoj u funkciji razvoja destinacije
A Jugović, A Zubak, M Kovačić
Pomorski zbornik 47 (1.), 61-72, 2013
102013
Upravljanje morskom lukom
A Jugović
Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet, 2012
102012
Model racionalnog upravljanja pomorskoputničkim lukama Republike Hrvatske
A Jugović, S Lončar
Ekonomska misao i praksa, 3-26, 2008
92008
Public-private partnership-management model of Croatian seaports
R Oblak, A Bistričić, A Jugović
Management: journal of contemporary management issues 18 (1), 79-102, 2013
82013
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20