Marjana Merkac Skok
Marjana Merkac Skok
Professor; Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje
Potvrđena adresa e-pošte na fkpv.si
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Management kadrovskih virov
S Možina, J Jereb, J Florjančič, I Svetlik, F Jamšek, B Lipičnik, Z Vodovnik, ...
Fakulteta za družbene vede, 1998
10431998
Osnove managementa zaposlenih
MM Skok, B Kavčič
Fakulteta za management, 2005
5802005
Kadri v organizaciji
M Merkač Skok
Visoka šola za management, Koper, 1998
272*1998
Organizacijska kultura
B Kavčič, MM Skok, D Mesner-Andolšek
Visoka komercialna šola, 2008
2652008
Osnove managementa
S Možina, J Bernik, MM Skok, A Svetic
Visoka strokovna šola za podjetništvo, 2000
1592000
Vodenje podjetja
S Možina, MM Skok
Gospodarski vestnik, 1990
991990
Očrt poslovnega komuniciranja
B Kavčič, B Lobnikar, MM Skok
Visoka komercialna šola, 2008
482008
Modra knjiga: plače v Sloveniji
I Kejžar, E Koštomaj, B Lipičnik, M Majcen, MM Skok, M Mihelčič, ...
Moderna organizacija, 1995
451995
Usmerjanje ustvarjalnosti
B Kavčič, MM Skok, A Šostar
Visoka komercialna šola, 2008
192008
Podjetništvo
M Rajter, V Zupančič, M Kralj, Š Gorenak, PV Škerl
Visoka komercialna šola, 2008
162008
Some characteristics that influence motivation for learning in organisations
M Merkač Skok
Interdisciplinary Description of Complex Systems: INDECS 11 (2), 254-265, 2013
142013
Zaposleni v organizaciji—Kadri v sportu. In ur. D. Gerlovic
M Merkac Skok
Sport: trzenje sporta, podjetnistvo v sportu, sportna infrastruktura, sport …, 2008
14*2008
Determinants of Entrepreneurial Intentions in ICT Industry: Gender and country of origin perspective
MP Bach, MM Skok, D Suša
Naše gospodarstvo/Our economy 62 (1), 37-45, 2016
132016
e-Learning implementation in developing countries: Perspectives and obstacles
J Zoroja, MM Skok, MP Bach
International Business: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications …, 2016
92016
Simulation modelling approach to human resources management: burnout effect case study
M Merkač Skok, J Zoroja, M Pejić Bach
Interdisciplinary Description of Complex Systems: INDECS 11 (3), 277-288, 2013
82013
Medkulturna pogajanja
B Kavčič, B Lobnikar, MM Skok
Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2009
52009
Nekateri vidiki ravnanja z ljudmi v organizaciji
M Merkač Skok
Koper: Fakulteta za management, 2004
5*2004
Decision tree approach to discovering fraud in leasing agreements
I Horvat, M Pejić Bach, M Merkač Skok
Business Systems Research: International journal of the Society for …, 2014
42014
Forecasting employees' success at work in banking: could psychological testing be used as the crystal ball?
MP Bach, N Simic, M Merkac
Managing Global Transitions 11 (3), 283, 2013
42013
Some findings on career counselling in higher education
MM Skok, T Dolinšek
Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy …, 2013
42013
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20