Ljiljana Kolenić
Ljiljana Kolenić
profesorica povijesti hrvatskoga jezika i hrvatske dijalektologije, Svučilište u Osijeku
Potvrđena adresa e-pošte na ffos.hr - Početna stranica
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Slavonski dijalekt
L Kolenić
Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu 27 (45-46), 101-116, 1998
471998
Words
L Kolenić
Pedagoški fakultet, Osijek, 1998
191998
Riječi u svezama: povijest hrvatske frazeologije
L Kolenić
Matica hrvatska, Ogranak Osijek, 2006
162006
Riječ o riječima
L Kolenić
Iz hrvatske leksikologije i frazeologije 17. i 18. stoljeća, 1998
161998
Sičanske riči
E Berbić Kolar, L Kolenić
Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Učiteljski fakultet …, 2014
142014
Pogled u strukturu hrvatske gramatike
L Kolenić
Sveučilište u Osijeku, Osijek, 2003
112003
The Linguists of Brod
L Kolenić
Matica hrvatska, 2003
102003
Pogled u strukturu hrvatske gramatike:(od Kašićeve do Tkalčićeve)
L Kolenić
Pedagoški fakultet, 2003
102003
Morfološko-tvorbene osobine ilačkoga govora u okviru slavonskoga dijalekta
L Kolenić
Hrvatski dijalektološki zbornik, 41-47, 1999
61999
Govor mjesta Ilače
L Kolenić
Književna revija 5 (6), 212-217, 1996
61996
Govor mjesta Andrijaševci
L Kolenić, A Bilić
Radovi Centra za znanstveni rad Vinkovci, 5-49, 2004
52004
Pogled u tvorbu staroga hrvatskoga gramatičkog nazivlja
L Kolenić
Filologija, 151-164, 2006
42006
Morfološka prilagodba tuđica u osječkom studentskom žargonu
L Kolenić
Hrvatski dijalektološki zbornik, 23-28, 2003
32003
Student participation in preserving non-material cultural goods
L Kolenić, EB Kolar, T Đurić
Kepzes es Gyakorlat Training & Practice, 2012
22012
" Branič jezika hrvatskoga" by Nikola Andrić
L Kolenić
Dani Josipa i Ivana Kozarca: Književno djelo Nikole Andrića, 2003
22003
Glagolski načini i vremena u starim hrvatskim gramatikama
L Kolenić
Jezikoslovlje 2 (2+ 3), 101-126, 1999
21999
Pogled u Reljkovićeve gramatičke definicije
L Kolenić
Jezikoslovlje 1 (1), 51-69, 1998
21998
FRAZEMI U HABDELIĆEVU DIKCIONARU
L Kolenić
Filologija, 53-61, 1996
21996
Izradba frazeoloških rječnika djela slavonskih pisaca 18. stoljeća
L Kolenić
Filologija, 51-58, 1994
21994
Rječnici u slavonskim gramatikama 18. stoljeća
L Kolenić
21988
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20