Follow
Željko Rački
Željko Rački
Ph.D., Assistant Professor, ECHA Specialist in Gifted Education, Faculty of Education
Verified email at foozos.hr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Priroda kreativnosti
L Arar, Ž Rački
Psihologijske teme 12 (1), 3-22, 2003
882003
Uloga automatskih misli, navika učenja i ispitne anksioznosti u objašnjenju školskog uspjeha i zadovoljstva učenika
I Živčić-Bećirević, Ž Rački
Društvena istraživanja 15 (6), 987-1004, 2006
212006
Domain, gender and age differences in the creative behavior of children
Ž Rački
Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja 24 (4), 467-485, 2015
122015
Učiteljska i studentska procjena odabranoga didaktičkog materijala prema pedagogiji Marije Montessori
M Sablić, Ž Rački, M Lesandrić
Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 17 (3 …, 2015
112015
Word knowledge as predictive of linguistic creative behaviors
Ž Rački, L Bakota, Ž Flegar
Review of psychology 22 (1-2), 11-18, 2015
52015
A longitudinal study of the social nature of the construct of giftedness in adulthood
Ž Rački, A Škugor, M Sablić
Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja 27 (2), 261-280, 2018
42018
Darovitost djece: Odgoj i obrazovanje u skladu s potencijalima za izvrsnost
Ž Rački
Dijete, vrtić, obitelj: Časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece …, 2018
42018
Effects of the educationists' implicit theories of creativity on its evaluation by means of the Idiosyncratic Creativity Contents Constellations
Ž Rački
Suvremena psihologija 18 (2), 158-158, 2015
42015
Teachers’ and students’ evaluation of selected didactic materials according to the Maria Montessori pedagogy
M Sablić, Ž Rački, M Lesandarić
Croatian Journal of Education 17 (3), 755-782, 2015
42015
The role of automatic thoughts, learning habits and test anxiety in elementary school students' academic achievement and satisfaction
I Živčić-Bećirević, Ž Rački
Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja 15 (6 (86)), 987-1004, 2006
42006
The nature of creativity
L Arar, Ž Rački
Psihologijske teme 12 (1), 3-22, 2003
32003
Uvođenje novih tehnologija u nastavni proces: kako uvesti online studijske programe u nastavni kurikulum u visokom obrazovanju
A Host, J Jardas Antonić, L Jelenc, H Pavlić Skender, Ž Rački, D Sokolić
Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet, 2018
22018
In support of agreement on gifted teachers and education as a giftedness performance domain
M Mikulić, Ž Rački, S Brajković
Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 19 (3 …, 2017
22017
Diferencijacija, grupiranje i obogaćenje su prirodi kreativnih ponašanja sukladni obrazovni pristupi
Ž Rački
U: Željeznov Seničar M Zbornik II. mednarodna strokovna konferenca o …, 2016
22016
U prilog suglasnosti o darovitim učiteljima i obrazovanju kao domeni darovitosti
M Mikulić, Ž Rački, S Brajković
Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 19 (3 …, 2017
12017
Izostanak agresivnih i nasilnih definirajućih obilježja u opisima uspješnih i idealnih učitelja
Ž Rački, M Sablić, I Sekol
Školski vjesnik 64 (4), 653-676, 2014
12014
Longitudinalno istraživanje društvene prirode konstrukta darovitosti u odrasloj dobi
Ž Rački, A Škugor, M Sablić
Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja 27 (2), 261-280, 2018
2018
The kinesthetically creative behaviour: exploring the domain-specificity of creativity in the medium of movement
Ž Rački
Movement in Human Life and Health, 71, 2018
2018
Creativity as Educational Objectives: From a Meta-theoretical Heuristic to Domain-specific Creative Behaviours
Ž Rački
Creativity. Theories–Research-Applications 4 (2), 218-237, 2017
2017
Gifted education and the structure of creative behavior
Ž Rački
Mednarodna strokovno-raziskovalna konferenca Prepoznavanje nadarjenih in …, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20