Follow
Tena Velki
Tena Velki
Associate Professor, Faculty of Education, Josip Juraj Strossmayer University in Osijek
Verified email at foozos.hr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Uloga nekih vršnjačkih i školskih varijabli u predviđanju vršnjačkoga nasilnog ponašanja
T Velki, G Vrdoljak
Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja 22 (1), 101-120, 2013
522013
Priručnik za rad s hiperaktivnom djecom u školi
T Velki
Jastrebarsko: Naklada Slap, 2012
412012
Uloga nekih obiteljskih čimbenika u pojavi nasilja među djecom
T Velki
Psihologijske teme 21 (1), 29-60, 2012
402012
Development of Users' Information Security Awareness Questionnaire (UISAQ)—Ongoing work
T Velki, K Solic, H Ocevcic
2014 37th International Convention on Information and Communication …, 2014
332014
Individualni i kontekstualni činitelji dječjega nasilničkoga ponašanja prema vršnjacima
T Velki, G Kuterovac Jagodić
Ljetopis socijalnog rada 21 (1), 33-64, 2014
272014
Provjera ekološkoga modela dječjega nasilničkoga ponašanja prema vršnjacima
T Velki
Neobjavljeni doktorski rad. Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb, 2012
262012
Preventivni programi usmjereni na smanjenje vršnjačkog nasilja u osnovnim školama na području Osječko-baranjske županije
T Velki, K Ozdanovac
Školski vjesnik: Časopis za pedagogijsku teoriju i praksu 63 (3), 327-352, 2014
252014
Metacognition and intelligence as predictors of academic success
G Vrdoljak, T Velki
Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 14 (4 …, 2012
252012
Metacognition and intelligence as predictors of academic success
G Vrdoljak, T Velki
Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 14 (4 …, 2012
252012
The correlation considering the degree of autonomous motivation, academic achievement and mental health
T Velki
Croatian Journal of Education 13 (3), 56-87, 2011
252011
The correlation considering the degree of autonomous motivation, academic achievement and mental health
T Velki
Croatian Journal of Education 13 (3), 56-87, 2011
252011
Razvoj i validacija hrvatskog upitnika školske klime za učenike
T Velki, A Antunović
Suvremena psihologija 17 (2), 151-165, 2014
222014
Empirical study on ICT system's users' risky behavior and security awareness
K Solic, T Velki, T Galba
2015 38th International Convention on Information and Communication …, 2015
202015
Empirical study on ICT system's users' risky behavior and security awareness
K Solic, T Velki, T Galba
2015 38th International Convention on Information and Communication …, 2015
202015
Izloženost djece starije školske dobi elektroničkom nasilju
I Hodak Kodžoman, T Velki, L Cakić
Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 59 (30), 110-127, 2013
202013
Povezanost roditeljskih odgojnih postupaka s tjelesnim kažnjavanjem djece
T Velki, M Bošnjak
Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 58 (28), 63-81, 2012
202012
Motivation and learning strategies as predictors of foreign language communicative competence
M Karlak, T Velki
Croatian Journal of Education 17 (3), 635-658, 2015
192015
Agresivnost i prihvaćenost u skupini djece predškolske dobi
L Cakić, T Velki
Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 2 (32), 15-25, 2014
172014
Razvoj i validacija Upitnika znanja i rizičnog ponašanja korisnika informacijskog sustava (UZPK)
T Velki, K Šolić, K Nenadić
Psychological Topics 24 (3), 401-424, 2015
162015
The social, emotional and educational competences of teachers as predictors of various aspects of the school culture
M Brust Nemet, T Velki
Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 18 (4 …, 2016
152016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20