Prati
Suzana Miodragovic
Suzana Miodragovic
asistentica na Odjelu za matematiku, Sveučilište J.J. Storssmayera u Osijeku
Potvrđena adresa e-pošte na mathos.hr - Početna stranica
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Relative perturbation theory for definite matrix pairs and hyperbolic eigenvalue problem
N Truhar, S Miodragović
Applied Numerical Mathematics 98, 106-121, 2015
102015
The rotation of eigenspaces of perturbed matrix pairs II
L Grubišić, N Truhar, S Miodragović
Linear and Multilinear Algebra 62 (8), 1010-1031, 2014
52014
Geometric median in the plane
D Jankov Maširević, S Miodragović
Elemente der mathematik 70, 21-32, 2015
42015
Relative perturbation theory for quadratic Hermitian eigenvalue problems
P Benner, X Liang, S Miodragović, N Truhar
Linear Algebra and its Applications 618, 97-128, 2021
22021
Double angle theorems for definite matrix pairs
L Grubisic, S Miodragovic, N Truhar
Electronic Transactions on Numerical Analysis 45, 33-58, 2016
12016
Rotacija svojstvenih potprostora perturbiranih matričnih parova s realnim spektrom
S Miodragović
12014
The tan Θ theorem for definite matrix pairs
IK Ivičić, S Miodragović, M Ugrica
Linear and Multilinear Algebra 71 (15), 2484-2498, 2023
2023
Perturbation bounds for stable gyroscopic systems
IK Ivičić, S Miodragović
BIT Numerical Mathematics 63 (1), 1, 2023
2023
Frequency isolation for gyroscopic systems via hyperbolic quadratic eigenvalue problems
J Moro, S Miodragović, F De Terán, N Truhar
Mechanical Systems and Signal Processing 184, 109688, 2023
2023
Geometric median in the plane
S Miodragović, DJ Maširević
Elemente der Mathematik, 2011
2011
Perturbacijska teorija za kvadratni svojstveni problem
S Miodragovic, TL Gaja
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–11