Prati
Suzana Miodragovic
Suzana Miodragovic
asistentica na Odjelu za matematiku, Sveučilište J.J. Storssmayera u Osijeku
Potvrđena adresa e-pošte na mathos.hr - Početna stranica
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Relative perturbation theory for definite matrix pairs and hyperbolic eigenvalue problem
N Truhar, S Miodragović
Applied Numerical Mathematics 98, 106-121, 2015
82015
The rotation of eigenspaces of perturbed matrix pairs II
L Grubišić, N Truhar, S Miodragović
Linear and Multilinear Algebra 62 (8), 1010-1031, 2014
42014
Geometric median in the plane
D Jankov Maširević, S Miodragović
Elemente der mathematik 70, 21-32, 2015
22015
Relative perturbation theory for quadratic Hermitian eigenvalue problems
P Benner, X Liang, S Miodragović, N Truhar
Linear Algebra and its Applications 618, 97-128, 2021
12021
Rotacija svojstvenih potprostora perturbiranih matričnih parova s realnim spektrom
S Miodragović
12014
Double angle theorems for definite matrix pairs
L Grubisic, S Miodragovic, N Truhar
Electronic Transactions on Numerical Analysis 45, 33-58, 2016
2016
Geometric median in the plane
S Miodragović, DJ Maširević
Elemente der Mathematik, 2011
2011
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–7