Jelena Lakus
Jelena Lakus
Associate Professor, Faculty of Philosophy, University of J. J. Strossmayer, Osijek
Potvrđena adresa e-pošte na ffos.hr
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Izdavačka i tiskarska djelatnost na dalmatinskom prostoru (Zadar, Split i Dubrovnik) u prvoj polovici 19. stoljeća (1815-1850.): bibliografija monografskih i serijskih …
J Lakuš
Književni krug, 2005
102005
Između govornog i pisanog jezika: višejezična nakladnička slika dalmatinskog prostora prve polovice 19. stoljeća
J Lakuš
Vjesnik bibliotekara Hrvatske 48 (3-4), 84-107, 2005
92005
Pisac i čitatelji: fenomen posveta kolektivnom čitatelju u Dalmaciji u prvoj polovici 19. stoljeća
J Lakuš
Libellarium: časopis za povijest pisane riječi, knjige i baštinskih ustanova …, 2011
52011
Pisac i čitatelji: fenomen kolektivnog mecenatstva u Dalmaciji u prvoj polovici 19. stoljeća
J Lakuš
Libellarium: časopis za povijest pisane riječi, knjige i baštinskih ustanova …, 2011
52011
Hrvatska pisana baština kao povijesni izvor: prigodna poezija i Austrijsko Carstvo u 1. pol. 19. st. u Dalmaciji
J Lakuš
Kroatologija: časopis za hrvatsku kulturu 1 (2), 135-152, 2011
42011
Reading Societies and their Social Exclusivity: Dalmatia in the First Half of the 19th century
J Lakuš
Libellarium: journal for the research of writing, books, and cultural …, 2009
42009
Dalmacija i Austrijsko Carstvo prve polovine 19. stoljeća: pisana riječ u službi stvaranja poslušnih i lojalnih građana
J Lakuš
Povijesni prilozi, 235-255, 2012
32012
JOZEFINISTIČKI DUH I KATEKIZMI PRVE POLOVINE 19. STOLJEĆA U DALMACIJI
J Lakuš
Croatica Christiana Periodica 31 (59), 67-84, 2007
32007
Interpreting Diaries: History of Reading and the Diary of the Nineteenth-Century Croatian Female Writer Dragojla Jarnević
J Lakuš, A Bajić
Information & Culture 52 (2), 163-185, 2017
12017
ČUVARI JAVNOG ĆUDOREĐA: CRKVENO-VJERSKA I PEDAGOŠKA NASTOJANJA OKO OBLIKOVANJA ČITATELJSKIH NAVIKA HRVATSKE MLADEŽI 19. STOLJEĆA
J LAKUŠ
Croatica Christiana periodica 37 (71), 103-127, 2013
12013
Kulturno-povijesna i zavičajna vrijednost građe sitnog tiska Gradskog muzeja Vukovar
J Lakuš, B Babinčak
Vjesnik bibliotekara Hrvatske 56 (1-2), 285-309, 2013
12013
Pretplatničke liste kao izvor podataka za povijest knjige i čitanja: primjer pretplatničkih lista knjiga tiskanih u Dalmaciji u prvoj polovici 19. stoljeća
J Lakuš, J Vukadin
Libellarium: časopis za povijest pisane riječi, knjige i baštinskih ustanova …, 2012
12012
Old Books, Bibliography and Its Research Possibilities
J Lakuš
Zbornik radova ljetne škole o staroj knjizi/uredile Mirna Willer i Marijana …, 2010
12010
Bibliografija radova hrvatskih autora o obrazovanju informacijskih stručnjaka
J Lakuš, S Stanarević Katavić, T Žilić
Vjesnik bibliotekara Hrvatske 63 (1-2), 747-778, 2020
2020
Pripadnici austrougarske mornarice i čitanje u Prvom svjetskom ratu: primjer splitske Knjižare Morpurgo
J Lakuš, N Topić
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 319-350, 2018
2018
Members of Austro-Hungarian Navy and reading during World War One: the example of Morpurgo bookstore in Split
J Lakuš, N Topić
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 319-350, 2018
2018
Vjesnik bibliotekara Hrvatske
J Lakuš, I Magušić-Dumančić
Vjesnik bibliotekara Hrvatske 60 (4), 45-72, 2018
2018
Novine kao medij knjižarskog oglašavanja:„Danica “, prvi hrvatski književni i kulturni list
J Lakuš, I Magušić-Dumančić
Vjesnik bibliotekara Hrvatske 60 (4), 45-72, 2017
2017
TRADICIJŲ, RELIGIJOS IR DORINIO AUKLĖJIMO ĮTAKA XIX AMŽIAUS PRADŽIOS DALMATIJOS KNYGŲ LEIDYBAI
J Lakuš
Knygotyra 66, 66-85, 2016
2016
IN THE SPIRIT OF TRADITION, RELIGION AND MORAL EDUCATION: BOOK PRODUCTION IN DALMATIA OF THE FIRST HALF OF THE 19TH CENTURY
J Lakuš
Knygotyra 66 (66), 66-85, 2016
2016
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20