Robert Kurelić
Robert Kurelić
Department of History, Faculty of Humanities, Juraj Dobrila University of Pula
Verified email at unipu.hr
Title
Cited by
Cited by
Year
Pregled povijesti grofova Celjskih
R Kurelić
Historijski zbornik 59, 201-216, 2006
52006
Posljednji svjedok ubojstva: Frankopani i Celjski u petnaestome stoljeću
R Kurelić
Povijesni prilozi, 205-231, 2016
42016
» Prvi markgrofov rat «i Frankopani
R Kurelić
Modruški zbornik 3 (3), 53-64, 2009
32009
Status Celjskih grofova kao kneževa Svetog Rimskog Carstva
R Kurelić
Zgodovinski časopis 60 (1-2), 49-68, 2006
22006
Simboli statusa i moći: kneževski pečati Celjskih grofova
R Kurelić
Med srednjo Evropo in Sredozemljem. Vojetov zbornik, 61-77, 2006
22006
The Uncrowned Lion: Rank, Status and Identity of the Last Cilli
R Kurelić
Magistarski rad. Department of Medieval Studies, Central European University …, 2005
22005
Grb Ulrika II. Celjskog u Grbovniku Henrika van Heessela – jedinstveni prikaz potpunog grba u historiografiji grofova Celjskih
R Kurelić
Zgodovinski časopis 72 (1-2), 104-124, 2018
12018
Zbornik Lovranšćine, knjiga 1, Lovran: Katedra Čakavskog sabora Lovran, 2010., 362 str.
R Kurelić
Histria: godišnjak Istarskog povijesnog društva 1 (1), 286-288, 2011
12011
Sudski spor između kapetana Kristofora Moškona i žitelja Pazinske knežije na osnovi sudskog zapisnika od 1. svibnja 1545. godine
R Kurelić
Vjesnik Istarskog arhiva 14 (2007.-2009.)), 353-373, 2009
12009
Alfonso V. i ugarsko-hrvatsko prijestolje
R Kurelić
Radovi: Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta …, 2020
2020
Alfonso V and the Hungarian-Croatian Throne (Summary)
R Kurelić
Radovi: Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta …, 2020
2020
U SPOMEN Emanuel Franjo Hoško (Antunovac Pakrački, 25. ožujka 1940.–Rijeka, 1. siječnja 2019.), franjevac, povjesničar, sveučilišni profesor
R Kurelić
Vjesnik Istarskog arhiva 26 (2019)), 259-261, 2019
2019
Ceremonije i ceremonijalna komunikacija
G Bilogrivić, K Jovanović, R Kurelić, B Španjol-Pandelo
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI, 2019
2019
Daily Life on the Istrian Frontier Living on a Borderland in the Sixteenth Century
R Kurelić
2019
Ulrich II of Celje's Coat-of-Arms in Hendrik van Heessel's Armorial-a Unique Depiction of a Complete Coat-of-Arms in the Historiography of the Counts of Celje.
R Kurelić
Zgodovinski Casopis 72, 2018
2018
Ivan Botica-Danijela Doblanović-Marta Jašo, Kvadirna ili ligištar bratovštine sv. Antona opata iz Zabrešca u Dolini/Kvadirna ali ligišter bratovščine sv. Antona puščavnika iz …
R Kurelić
Vjesnik Istarskog arhiva 24 (2017)), 180-181, 2017
2017
Marija Mogorović Crljenko-Elena Uljančić-Vekić (ur.), Religio, fides, superstitones...: o vjerovanjima i pobožnosti na jadranskom prostoru/Religio, fides, superstitones …
R Kurelić
Vjesnik Istarskog arhiva 24 (2017)), 189-191, 2017
2017
Dražen Vlahov, Glagoljske matice krštenih i vjenčanih iz Draguća u Istri 1579.-1650., Posebna izdanja, sv. 34, Glagoljski rukopisi, sv. 11, Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2015 …
I Jurković
Vjesnik Istarskog arhiva 24 (2017)), 177-179, 2017
2017
Marko Jelenić, Kanfanar 1811.-1825. Demografska kretanja i svakodnevica u životu jedne župe, Kanfanar: Udruga Dvegrajci-Općina Kanfanar, 2017., 278 str.
S Bertoša
Vjesnik Istarskog arhiva 24 (2017)), 186-188, 2017
2017
Ritual of the Deditio on the Relief Depicting a Croatian Ruler
R Kurelić
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene …, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20