Marina Vicelja-Matijašić
Marina Vicelja-Matijašić
Redoviti profesor/ Full Professor, Sveučilište u Rijeci / University of Rijeka, Filozofski fakultet
Potvrđena adresa e-pošte na ffri.hr
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Istra i Bizant. Neki povijesno-ikonografski aspekti u interpretaciji umjetnosti 6. stoljeća u Istri
M Vicelja Matijašić
Niz povijestni radovi 3, 2008
12*2008
Religious Iconography
C Hourihane
The Routledge Companion to Medieval Iconography, 221-234, 2017
6*2017
The Justinianic sculpture at Pula: a reconsideration. U: N. Cambi, E. Marin
M VICELJA
Radovi XIII. međunarodnog kongresa za starokršćansku arheologiju Split-Poreč …, 1998
51998
The Justinianic Sculpture at Pula: A Reconsideration
M Vicelja
Acta XIII Congressus Internationalis Archaeologiae Cristianae 14, 1037-1047, 1994
5*1994
Prodor funkcionalnosti u sakralnu arhitekturu Sušaka
M Vicelja
Peristil: zbornik radova za povijest umjetnosti 31 (1), 325-327, 1989
5*1989
Some Observations on the Chapel at Medvedgrad
VP Goss, M Vicelja
Starohrvatska prosvjeta 3 (33), 165-185, 2006
42006
Religious Iconography
M Vicelja
The Routledge Companion to Medieval Iconography, 2017
32017
Prilog analizi ranosrednjovjekovne skulpture u Istri
M Vicelja-Matijašić
Dometi 23, 771-776, 1990
3*1990
Invisible heritage:(Re) construction of historical topoi in the urban structure of Rijeka
M Vicelja-Matijašić, A Bezić
Proceedings of the International Conference "Heritage reinvents Europe …, 2013
12013
Christological Program in the Apse of Basilica Eufrasiana in Poreč
M Vicelja-Matijašić
IKON 1, 91-102, 2008
12008
Vladimir P. Goss and
M Vicelja
Peristil 48, 19-32, 2005
12005
Fragments from Daruvar in the City Museum of Bjelovar: Framework for Investigation
V Goss, M Vicelja
Peristil: zbornik radova za povijest umjetnosti 48 (1), 19-31, 2005
12005
La scultura del periodo postgiustiniano nell'Istria meridionale
M Vicelja
Hortus Artium Medievalium 1, 134-140, 1995
11995
Južnoistarska grupa spomenika ranosrednjovjekovne sculpture
M Vicelja
Radovi Instituta za povijest umjetnosti 16, 11-19, 1992
11992
Neobjavljeni nacrti pregradnje crkve Majke Božje na Trsatu početkom XX. stoljeća
M Vicelja
Dometi, časopis za kulturu i društvena pitanje 24 (1), 114-121, 1991
11991
IKON 11 - Iconoclasm and Iconofilia
M Vicelja-Matijašić
časopis za ikonografske studije 11, 2018
2018
Nova formula patosa i paradigma spasenja. Čudotvorno raspelo u crkvi sv. Vida u Rijeci
VM Marina, PZ Petra
Teološki časopis Rijeka, 2018
2018
Povijesna vrijednost jednih dnevničkih zapisa
M Vicelja-Matijašić
Dubrovački horizonti 52, 71-78, 2018
2018
De lapidibus: Romanesque Stone Sculpture from Mutvoran (Istra)
M Vicelja-Matijašić
Heilige. Bücher-Leiber-Orte, 325-335, 2018
2018
PURITEKA 6
PŠ Vicelja Matijašić Marina
6, 2017
2017
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20