Prati
Aleksandra Bensa
Aleksandra Bensa
Izvanredni profesor, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Potvrđena adresa e-pošte na agr.hr - Početna stranica
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Comparison of chemical extraction methods for determination of soil potassium in different soil types
V Zebec, D Rastija, Z Lončarić, A Bensa, B Popović, V Ivezić
Eurasian Soil Science 50 (12), 1420-1427, 2017
172017
Prediction of soil organic carbon using VIS-NIR spectroscopy: Application to Red Mediterranean soils from Croatia
B Miloš, A Bensa
Eurasian Journal of Soil Science 6 (4), 365-373, 2017
162017
Liming and fertilization impact on nutrient status in acid soil
D Rastija, Z Loncaric, K Karalic, A Bensa
Cereal Research Communications 36, 339-342, 2008
142008
Prirodni resursi otoka Korčule
K Krklec, I Ljubenkov, A Bensa
Geoadria 16 (1), 3-25, 2011
132011
Aktualno stanje zaštite tla u Hrvatskoj
Ž Vidaček, M Bogunović, A Bensa
Gazophylacium: časopis za znanost, umjetnost, gospodarstvo i politiku. IX, 3-4, 2005
122005
Fractal approach in characterization of spatial pattern of soil properties
B Miloš, A Bensa
Eurasian Journal of Soil Science 6 (1), 20-27, 2017
102017
Ispiranje nitrata pri gnojidbi kukuruza različitim dozama dušika
A Bensa, Z Sever Štrukl, V Rubinić, T Ninčević
Proceedings. 47th Croatian and 7th International Symposium on Agriculture …, 2010
102010
Vrjednovanje tala Splitsko-dalmatinske županije za potrebe natapanja
M Bogunović, Ž Vidaček, S Husnjak, A Bensa
Agronomski glasnik: Glasilo Hrvatskog agronomskog društva 69 (2), 103-117, 2007
92007
Influence of geomorphology and land use on soil formation–case study Maksimir (Zagreb, Croatia)
V Rubinić, M Pejić, I Vukoje, A Bensa
Agriculturae conspectus scientificus 80 (1), 1-8, 2015
82015
Hydropedological map of the Republic of Croatia
Ž Vidaček, M Bogunović, S Husnjak, M Sraka, A Bensa
Agriculturae Conspectus Scientificus 73 (2), 67-74, 2008
82008
Herbicides in the soil and waters of river Drava catchment area
M Sraka, Z Vidacek, Z Smit, A Bensa, D Vrhovec
Cereal Research Communications 35 (2), 1089-1092, 2007
82007
Pogodnost poljoprivrednog zemljišta za navodnjavanje u agroregijama Hrvatske
S Husnjak, A Bensa
Hrvatske vode 26 (105), 157-180, 2018
72018
Liming and fertilization impact on nutrient removal by maize and winter wheat
D Rastija, Z Loncaric, Z Vidacek, A Bensa
Cereal Research Communications 35 (2), 985-988, 2007
72007
Tla krša-temeljni čimbenik biljne proizvodnje
M Bogunović, A Bensa
Hrvatski krš i gospodarski razvoj, 41-50, 2006
72006
Zemljišni resursi Hrvatske i pogodnost tla za navodnjavanje
S Husnjak, Ž Vidaček, M Bogunović, M Sraka, A Bensa, D Vrhovec
Dio «Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim …, 2005
72005
Plasticity, mineralogy, and WRB classification of some typical clay soils along the two major rivers in Croatia
V Rubinić, N Ilijanić, I Magdić, A Bensa, S Husnjak, K Krklec
Eurasian Soil Science 53 (7), 922-940, 2020
62020
Background variation and threshold values for cadmium concentration in Terra Rossa soil from Dalmatia, Croatia
B Miloš, A Bensa
Eurasian soil science 52 (12), 1622-1631, 2019
62019
Pogodnost tala Dalmacije za uzgoj maslina
M Bogunović, A Bensa, S Husnjak, B Miloš
Agronomski glasnik: Glasilo Hrvatskog agronomskog društva 71 (5-6), 367-404, 2009
62009
Utjecaj načina korištenje zemljišta i nagiba terena na svojstva tla-primjer pseudogleja na obronku u Donjoj Zelini
V Rubinić, M Šipek, A Bensa, S Hunsjak, B Lazarević
Agronomski glasnik: Glasilo Hrvatskog agronomskog društva 77 (1-2), 3-22, 2015
52015
Influences of pipe drainage and fertilization on nitrate leaching
A Bensa, Ž Vidaček, L Čoga, M Sraka, D Vrhovec
Cereal Research Communications 35 (2), 237-240, 2007
52007
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20