Prati
Paula Poretti
Paula Poretti
izvanredna profesorica
Potvrđena adresa e-pošte na pravos.hr
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Aktualni trendovi mirnog rješavanja sporova u Hrvatskoj: dosezi i ograničenja
A Uzelac, S Aras, M Maršić, M Mitrović, Ž Kauzlarić, P Stojčević
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 60 (6), 1265-1308, 2010
242010
NADLEŽNOST, NADLEŽNA TIJELA I POSTUPCI PREMA UREDBI (EU) BR. 650/2012 O NASLJEĐIVANJU
P Poretti
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 37 (1), 561-587, 2016
172016
Sudska zaitita prava potrogada-(naj) bolji put? Zbornik Pravnog fakulteta Sveudiligta u Rijeci, 39 (1), 535.-573
P Poretti
15*2018
Od mirenja do medijacije u obiteljskim sporovima-Usklađivanje hrvatskog obiteljskog zakonodavstva o mirnom rješavanju obiteljskih sporova s pravom EU-a
P Poretti
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 36 (1), 341-380, 2015
142015
Odlučivanje o imovinskim odnosima bračnih drugova u ostavinskim postupcima sukladno Uredbi 2016/1103 o bračnoimovinskom režimu
P Poretti
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 38 (1), 449-471, 2017
12*2017
CONCENTRATION OF JURISDICTION IN CROSS-BORDER FAMILY MATTERS: CHILD ABDUCTION AT FOCUS
M Župan, P Poretti
New developments in EU labour, equality and human rights law, 341-357, 2015
102015
National Report for Croatia, European Commission Study for the Fitness Check of EU consumer and marketing law
P Poretti
Final report. Part 3, 151-194, 2017
92017
PRAVO EU U GRAĐANSKOM PROCESNOM PRAVU
P Poretti
PROCESNO-PRAVNI ASPEKTI PRAVA EU, 91, 0
8*
Kolektivna pravna zaštita u parničnom postupku
P Poretti
doctoral thesis, Zagreb, 2014
62014
Consumer Protection in Enforcement Proceedings in Light of the Recent CJEU Case Law, u: SEE I EU Cluster of Excellence in European and International Law
P Poretti
South Eastern Europe and the European Union-Legal Aspects. Verlag Alma Mater …, 2015
52015
COLLECTIVE REDRESS IN THE EUROPEAN UNION: CURRENT ISSUES AND FUTURE OUTLOOK
P Poretti
EU and comparative law issues and challenges series (ECLIC) 3, 339-362, 2019
42019
Debt Collection Practices under Croatian Enforcement Law–Is there a way out for over-indebted consumers?
P Poretti
Journal of European Consumer and Market Law 7 (6), 2018
42018
Procesnopravni aspekti zaštite okoliša u hrvatskom i mađarskom pravnom sustavu, u: Pravo-regije-razvoj (ŽUPAN, M., VINKOVIĆ, M.,(ur.)
G Czoboly, P Poretti
Pravni fakultet Sveučilišta u Pečuhu i Pravni fakultet Sveučilišta u Osjeku …, 2013
42013
Uloga javnog bilježnika u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
M Mrčela, P Poretti, I Vuletić
Javni bilježnik 14, 2020
32020
CONCENTRATION OF JURISDICTION–IS FUNCTIONALITY OF JUDICIARY BECOMING AN OBSTACLE TO ACCESS TO JUSTICE?
M Župan, P Poretti
EU and comparative law issues and challenges series (ECLIC) 3, 297-323, 2019
32019
„Pristup pravosuđu za djecu “
P Poretti
U: Prekogranično kretanje djece u Europskoj uniji, ur. Mirela Župan, 61-94, 2019
32019
Postulati prava EU u građanskom parničnom postupku–Očekivanja nasuprot realnosti
P Poretti
Yearbook of the Croatian Academy of Legal Sciences (to be published), 2019
3*2019
Novine u revizijskom postupku
P Poretti, M Mišković
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 40 (1), 510-531, 2019
32019
Abolition of Exequatur in Brussels Ia Regulation–New Challenges for the National Judge (Croatia)
P Poretti
LeXonomica 8 (1), 13-28, 2016
32016
ANTIDISKRIMINACIJSKO ZAKONODAVSTVO I SUDSKA PRAKSA U RH–INDIVIDUALNA I UDRUŽNA ANTIDISKRIMINACIJSKA TUŽBA KAO (NE) DJELOTVORNA SREDSTVA ZA OSTVARENJE PRAVNE ZAŠTITE
P Poretti
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 36 (2), 907-944, 2015
32015
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20