Prati
Ivana Kunda
Ivana Kunda
Redovita profesorica i predstojnica Katedre za međunarodno i europsko privatno pravo Pravnog
Potvrđena adresa e-pošte na pravri.hr
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Defining Internationally Mandatory Rules in European Private International Law of Contracts
I Kunda
Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 4 (5), 210-222, 2007
182007
Internationally mandatory rules of a third country in the European contract conflict of laws: the rome convention and the proposed Rome I regulation
I Kunda
Rijeka Law Faculty, 2007
182007
Secondary liability of internet service providers
GB Dinwoodie
Springer International Publishing, 2017
162017
Family Property and Succession in EU Member States: National Reports on the Collected Data
L Ruggeri, I Kunda, S Winkler
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet, 2019
132019
Uredba Rim II: ujednačena pravila o pravu mjerodavnom za izvanugovorne obveze u Europskoj uniji
I Kunda
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 28 (2), 1269-1324, 2007
13*2007
Raspolaganje autorskim pravom na računalnom programu–materijalnopravni i kolizijskopravni aspekti
I Kunda, R Matanovac-Vučković
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 85-131, 2010
102010
Practical handbook on European private international law
I Kunda, MG de Melo Marinho
Romanian Ministry of Justice/Deutsche Stiftung für internationale rechtliche …, 2012
92012
Europsko privatno pravo
E Mišćenić, I Kunda, S Petrić, VB Malnar, D Vrbljanac, S Winkler
Opći dio, Školska knjiga, Zagreb, 2019
82019
EU Competition and State Aid Rules: Public and Private Enforcement
V Tomljenović, N Bodiroga-Vukobrat, VB Malnar, I Kunda
Springer, 2017
72017
Ništetnost prorogacijske i arbitražne klauzule u potrošačkim ugovorima u praksi Suda EU-a
I Kunda
Nepoštene ugovorne odredbe: Europski standardi i hrvatska provedba: zbornik …, 2013
62013
Materijalnopravno i kolizijskopravno uređenje intelektualnog vlasništva nastalog u radnom odnosu
R Matanovac Vučković, I Kunda
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 32 (1), 75-122, 2011
62011
Jurisdiction and applicable law in crowdfunding
I Kunda
Economic and Social Development, 253-263, 2016
52016
International Environmental Law: Contemporary Concerns and Challenges: Papers Presented at the First Contemporary Challenges of International Environmental Law Conference …
V Sancin
Masa Kovic Dine, 2012
42012
Europsko privatno pravo–posebni dio
E Mišćenić, I Kunda, S Petrić, V Butorac Malnar, D Vrbljanac, S Winkler
Školska knjiga, 2021
32021
Neke uobičajene pogreške u prijevodima propisa Europske unije
I Kunda
Prevoditelj: glasilo Hrvatskog društva znanstvenih i tehničkih prevoditelja …, 2015
32015
Policies underlying Conflict of Law Choices in Environmental Law
I Kunda
International Environmental Law: Contemporary Concerns and Challenges, 507-527, 2012
32012
Ostvarivanje članskih prava u sustavu prekograničnog posrednog držanja dionica
I Kunda
Financiranje, upravljanje i restrukturiranje trgovačkih društava u doba …, 2011
32011
Pravo mjerodavno za povrede prava intelektualnog vlasništva
I Kunda
Doktorska disertacija. Pravni fakultet u Zagrebu, 2008
32008
Novi međunarodnoprivatnopravni okvir imovine bračnih i registriranih partnera u Europskoj uniji: polje primjene i nadležnost
I Kunda
Hrvatska pravna revija 19 (3), 27-36, 2019
22019
European Union legislation: How far does it reach beyond the EU border?, u: SOOKSRIPAISARNKIT, Poomintr/GARIMELLA, Ramani
I KUNDA
Challenges in Private International Law: China's One Belt One Road Initiative, 2018
22018
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20