Ivana Kunda
Ivana Kunda
Redovita profesorica i predstojnica Katedre za međunarodno i europsko privatno pravo Pravnog
Potvrđena adresa e-pošte na pravri.hr
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Internationally mandatory rules of a third country in European contract conflict of Laws: the Rome Convention and the proposed Rome I Regulation
I Kunda
152007
Defining Internationally Mandatory Rules in European Private International Law of Contracts
I Kunda
Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 4 (5), 210-222, 2007
122007
Uredba Rim II: ujednačena pravila o pravu mjerodavnom za izvanugovorne obveze u Europskoj uniji
I Kunda
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 28 (2), 1269-1324, 2007
92007
Raspolaganje autorskim pravom na računalnom programu–materijalnopravni i kolizijskopravni aspekti
I Kunda, R Matanovac Vučković
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 31 (1 Supplement), 85-131, 2010
82010
Practical Handbook on European Private International Law
I Kunda, MG de Melo Marinho
Romanian Ministry of Justice/Deutsche Stiftung für internationale rechtliche …, 2012
72012
Materijalnopravno i kolizijskopravno uređenje intelektualnog vlasništva nastalog u radnom odnosu
R Matanovac Vučković, I Kunda
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 32 (1), 75-122, 2011
52011
EU Competition and State Aid Rules: Public and Private Enforcement
V Tomljenović, N Bodiroga-Vukobrat, VB Malnar, I Kunda
Springer, 2017
42017
Jurisdiction and applicable law in crowdfunding
I Kunda
16th International Scientific Conference on Economic and Social Development …, 2016
42016
Ništetnost prorogacijske i arbitražne klauzule u potrošačkim ugovorima u praksi Suda EU-a
I Kunda
Nepoštene ugovorne odredbe: Europski standardi i hrvatska provedba: zbornik …, 2013
42013
Novi međunarodnoprivatnopravni okvir imovine bračnih i registriranih partnera u Europskoj uniji: polje primjene i nadležnost
I Kunda
Hrvatska pravna revija 19, 27-36, 2019
32019
Family Property and Succession in EU Member States: National Reports on the Collected Data
L Ruggeri, I Kunda, S Winkler
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet, 2019
32019
Pravo mjerodavno za povrede prava intelektualnog vlasništva
I Kunda
32008
European Union legislation: How far does it reach beyond the EU border?, u: SOOKSRIPAISARNKIT, Poomintr/GARIMELLA, Ramani
I KUNDA
Challenges in Private International Law: China's One Belt One Road Initiative, 2018
22018
Consumer protection issues in crowdfunding in crowdfunding
D Vrbljanac, I Kunda
Economic and Social Development (Book of Proceedings), 18th International …, 2016
2*2016
Neke uobičajene pogreške u prijevodima propisa Europske unije
I Kunda
Prevoditelj: glasilo Hrvatskog društva znanstvenih i tehničkih prevoditelja …, 2015
22015
Family Law in Croatia
P Sarcevic
Kluwer Law International, 2011
22011
Pravo mjerodavno za povredu prava intelektualnog vlasništva (doktorska disertacija)
I KUNDA
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2008
22008
Žig Zajednice i dizajn Zajednice–osnovna obilježja i mjesto u novelama hrvatskih zakona iz 2007. godine
I Kunda, R Matanovac
Prilagodba hrvatskog prava intelektualnog vlasništva europskom pravu, 53, 2007
22007
Međunarodno prisilni propisi prema Europskom sudu pravde: Ingmar GB Ltd protiv Eaton Leonard Technologies Inc.
I Kunda
Pravo i porezi 14 (5), 79-83, 2005
22005
Croatia
P ŠARČEVIĆ, T JOSIPOVIĆ, I GLIHA, N HLAČA, I KUNDA
Roger BLANPAIN (General Ed.), International Encyclopaedia of Laws 1, 2005
22005
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20