Prati
Anamarija Musa
Anamarija Musa
Faculty of Law, University of Zagreb
Potvrđena adresa e-pošte na pravo.hr
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Upravna znanost: javna uprava u suvremenom europskom kontekstu
I Koprić
Pravni fakultet Sveučelišta u Zagrebu, Studijski centar za javnu upravu i …, 2021
158*2021
Europski upravni prostor
I Koprić, A Musa, GL Novak
Institut za javnu upravu, 2012
682012
Good administration as a ticket to the European administrative space
I Koprić, A Musa, G Lalić Novak
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 61 (5), 1515-1560, 2011
612011
Decentralizacija
J Kregar, V Đulabić, Đ Gardašević, A Musa, S Ravlić, T Rogić Lugarić
U: Decentralizacija. Zagreb: Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 1-34, 2011
352011
Transparency and openness in local governance: A case of Croatian cities
A Musa, D Bebic, P Durman
Croat. & Comp. Pub. Admin. 15, 415, 2015
342015
Agencijski model javne uprave
A Musa
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar za javnu upravu i …, 2014
342014
Europski standardi regulacije službi od općeg interesa
I Koprić, A Musa, V Đulabić
Hrvatska javna uprava 3, 647-688, 2008
272008
What Kind of Agencification in Croatia? Trends and Future Directions
M Anamarija, I Koprić
Transylvanian review of administrative sciences 7 (SI), 33-53, 2011
26*2011
Europeizacija i agencijski model javne uprave
A Musa
Doktor-ska disertacija). Pravni fakultet Sveucilista u Zagrebu, Zagreb, 2009
252009
Local government and local public services in Croatia
I Koprić, A Musa, V Đulabić
Public and social services in Europe: From public and municipal to private …, 2016
212016
Europski upravni prostor: približavanje nacionalnih uprava
A Musa
Hrvatska i komparativna javna uprava: časopis za teoriju i praksu javne …, 2006
212006
Europeizacija službeničkog prava: usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s europskim standardima
G Marčetić, A Musa
Collected Papers of the Faculty of Law in Split 50 (3), 2013
202013
Coordination for policy in transition countries: Case of Croatia
A Musa, Z Petak
Int'l Pub. Admin. Rev. 13, 117, 2015
19*2015
Agencifikacija kao nova i dodatna centralizacija–hoće li se Hrvatska ikada moći decentralizirati
A Musa
Hrvatska i komparativna javna uprava: časopis za teoriju i praksu javne …, 2012
16*2012
Informacije za građane: transparentnom i otvorenom javnom upravom prema boljem upravljanju i povjerenju građana
A Musa
Građani, javna uprava i lokalna samouprava: povjerenje, suradnja, potpora, 29-72, 2017
152017
Problem koordinacije u javnoj upravi: natrag prema hijerarhiji?
P Đurman, A Musa
Anali Hrvatskog politološkog društva, 111-138, 2013
132013
Europska regulacija profesija i komore u Hrvatskoj: razvoj upravne profesije i drugih profesija u javnoj upravi
A Musa, J Džinić
Institut za javnu upravu, 2012
132012
Građani, javna uprava i lokalna samouprava: povjerenje, suradnja, potpora
I Koprić, A Musa, T Giljević
Institut za javnu upravu, 2017
122017
Prilagodba procesa izrade propisa europskim integracijama: novine i izazovi
A Musa
Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske 6 (1), 3-40, 2015
12*2015
Transparentnost–zašto i kako?
A Musa
Forum za javnu upravu, Friedrich Ebert Stiftung, Institut za javnu upravu …, 2013
122013
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20